Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Jämlik vård även för psykologisk behandling

Bild: Bild: Claudio Bresciani/TT

Dagens ETC

Oavsett vem man är, var man bor och vilket problem man kommer med till primärvården ska man ha rätt att få den hjälp man behöver. Därför måste landstingen intensifiera sitt arbete med att det ska finnas psykologer på varje vårdcentral, skriver Anders Wahlberg, ordförande för Psykologförbundet.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

En jämlik vård förutsätter tillgång till psykologisk behandling för alla. Men 33 procent av Sveriges vårdcentraler, som ska vara första linjens sjukvård, anger att de varken har psykolog anställd eller vårdavtal med privatpraktiserande psykolog. Det visar en ny kartläggning av landets vårdcentraler som Psykologförbundet gjort. Samtidigt förordar Socialstyrelsen i sina riktlinjer psykologisk behandling vid ångest och depression.

Den sista september 2015 var 74 936 individer sjukskrivna för psykisk ohälsa. Det är 41 procent av det totala antalet pågående sjukfall. Sjukskrivningar med psykiatrisk diagnos är ofta långvariga och står därför för en större del av de pågående än av de nya sjukfallen. Bland kvinnor står psykiska sjukdomar för 45 procent av de pågående sjukfallen och bland män 34 procent. De flesta av sjukfallen som omfattas här är det som i Sverige ofta benämns som lättare eller vanlig psykisk ohälsa och internationellt för common mental disorders, CMD. CMD är ett betydligt bättre begrepp då ingen form av psykisk ohälsa, vid CMD ofta depression och ångesttillstånd, är lätt och det orsakar alltid ett lidande.

Patienter med CMD hänvisas ofta till det som brukar kallas ”första linjens psykiatri”, det vill säga till vårdcentralen. När det gäller dessa diagnosgrupper så är Socialstyrelsens rekommendationer i de nationella riktlinjerna att vården ska tillhandahålla psykologisk behandling.

Som legitimerad psykolog har man från utbildning och erfarenhet kompetens att genomföra både psykologiska utredningar och psykologisk behandling. Även om man ofta tänker på behovet av behandling så är en utredning viktig för att man ska få rätt behandling. Väldigt få åtgärder inom vården sätts in utan någon form av utredning.

Med detta som bakgrund är det olyckligt att endast 67 procent av landets vårdcentraler har tillgång till psykolog. Det innebär att många av dessa nästan 75 000 individer inte får tillgång till den behandling som rekommenderas och i många fall hänvisas till att söka och betala sin hjälp själva eller få behandling som inte är den optimala. Att byta vårdcentral är inte heller ett alternativ då man riskerar att hamna långt ner i en kö. Varje dag som man inte får hjälp med sin psykiska ohälsa är en dag för mycket att lida av depression eller ångest. Rätt behandling förkortar både behandlingstid, sjuktid och sjukskrivningstid vilket också det minskar lidande.

När Psykologförbundet gjorde motsvarande kartläggning 2011 hade 52 procent av vårdcentralerna tillgång till psykolog. Även om siffrorna i år pekar i en positiv riktning är behovet av psykologisk behandling fortfarande större än tillgången till psykologer på vårdcentraler. Tyvärr innebär detta en ojämlik vård beroende på var i landet du bor och vilken vårdcentral du tillhör. Det är olyckligt och blir inte mindre olyckligt då kvinnor och unga vuxna är de som ligger högst i statistiken kring psykisk ohälsa.

Oavsett vem man är, var man bor och vilket problem man kommer med till primärvården ska man ha rätt att få den hjälp man behöver. Det är många yrkesgrupper som arbetar inom primärvården och ingen är utbytbar. Som patient borde det vara självklart att man ska få tillgång till den behandling och profession man behöver. Därför borde det också vara självklart att landstingen intensifierar sitt arbete med att det ska finnas psykologer på varje vårdcentral.