Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Inför en lex Preemraff – inga investeringar i olja

För att Sverige ska leva upp till  Parisavtalet krävs en  lex Preemraff, som omöjliggör investeringar i olja, menar debattören.
För att Sverige ska leva upp till Parisavtalet krävs en lex Preemraff, som omöjliggör investeringar i olja, menar debattören. Bild: Bild: Björn Larsson Rosvall/TT

Dagens ETC.

Efter en lång och hård strid har miljörörelsen vunnit. Preemraffs planerade expansion i Lysekil stoppas. Men den borde ha stoppats redan i första rättsinstans. Nu är det hög tid att regeringen gör allvar av sina klimatambitioner, skriver David Ling, Grön ungdom.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Preemraffs planerade expansion blir inte av. Den nyheten slog ner som en bomb i måndags och har gett miljörörelsen sin största seger på länge. Vi är många som kämpat för att stoppa oljeraffinaderiet i Lysekil och firandet pågår fort­farande. Från Grön ungdoms sida vill jag rikta det varmaste tack till alla som kämpat med oss för att stoppa Preemraff.

Men den här miljardinvesteringen i olja borde aldrig ha fått gå så här långt.

I Januariavtalet framgår av punkt 30 att “all relevant lagstiftning ses över så att det klimatpolitiska ramverket får genomslag”. Om detta vore fallet så hade inte någon rättsinstans kunnat påstå att det inte fanns skäl att avslå Preems ansökan. Just nu och tills vidare menar Mark- och miljööverdomstolen helt enkelt att det inte går att säga nej till ett oljeraffinaderi med hänvisning till klimatet. Det är ett allvarligt hål i svensk miljölagstiftning som måste täppas till.

Därför vill Grön Ungdom se en lex Preemraff, som säkerställer att investeringar i olja som omöjliggör att Sverige lever upp till Parisavtalet inte får tillstånd. En sådan lag kan vara vägledande för hur andra länder väljer att hantera investeringar som hotar klimatmålen. Vi har inte tid och inte råd att fortsätta elda på klimatkrisen.

Preem menar själva att den planerade expansionen inte blir av på grund av förändrade marknadsförutsättningar. Ett lågt världsmarknadspris på olja, ett osäkrare konjunkturläge och en skärpt ambition från regeringen i utfasningen av fossila bränslen gör det helt enkelt svårt att räkna hem en miljardinvestering i just fossil bensin och diesel.

Det är bra, men om förutsättningarna skulle förändras så kan också oljebolagens bedömning förändras. Vi måste införa en lex Preemraff som förbjuder investeringar i olja, men vi måste också göra sådana investeringar omöjliga genom att öka takten i omställningen.

Vår framtid kan inte vara beroende av världsmarknadspriset på olja. Vi behöver ett slutdatum för fossila bränslen och för försäljning av fossila bilar. Vi behöver kraftiga investeringar i hållbar infrastruktur – laddstolpar, produktion av förnybara drivmedel och både järnväg för snabba tåg och rejäla satsningar i det ordinarie stamnätet. Så bygger vi ett grönt samhälle, där ingen ens tänker tanken att investera i olja.

Att vi stoppat Preemraff är en stor seger. Men det är bara den första av många. Nu räddar vi världen.