Debatt. .

2017-11-06 08:00
Greenpeace driver en kampanj mot ett av världens största pappersföretag, den svenska jätten Essity. Dagens debattörer stödjer kampanjen.  BILD Fredrik Sandberg/TT
Greenpeace driver en kampanj mot ett av världens största pappersföretag, den svenska jätten Essity. Dagens debattörer stödjer kampanjen.

Greenpeace krav är legitima, vi stödjer dem!

” Sverige inte har råd att förlora fler värdefulla skogar, så kallade värdekärnor, allt som återstår måste skyddas.”

Greenpeace driver just nu en mycket nödvändig kampanj mot ett av världens största pappersföretag, den svenska jätten Essity. Skogsbolaget SCA är leverantör och har under senaste decenniet kritiserats hårt av naturvårdsexperter och miljöorganisationer för sina avverkningar av skyddsvärda naturskogar, och sina brister när det gäller att följa reglerna i certifieringen FSC.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Skogsnäringslobbyister bland våra politiker i Sverige och EU, och förstås inom skogsnäringen, för fram tesen att ökad användning av skogen skulle rädda oss från klimatförändringar, och okunniga ledarskribenter ondgör sig över att Greenpeace kräver att Sverige ska skydda lika mycket skog som riksdagen redan har beslutat om! Vilseledande eller inkorrekta siffror och kommentarer skickas ut från SCA och Essity. Därför väljer vi att med denna debattartikel visa vårt stöd för Greenpeace.

Greenpeace har, precis som ledande forskare, påpekat att minst 20 procent av den produktiva skogen måste skyddas i representativa, funktionella områden som är väl förbundna med grön infrastruktur.

SCA har angett som sin policy att frivilligt, och inom en icke angiven period, undanta cirka fem procent av sina produktiva skogar. fem eller kanske sju procent av SCA:s marker sägs alltså vara frivilligt undantagna som naturvårdsskogar enligt bolaget. Exakt hur långsiktigt detta ”skydd” är, vad det innehåller och vilka kvaliteter dessa områden har, redovisas inte, vilket borde göras.

Skog måste nämligen skyddas i form av väl sammanbundna, funktionella och representativa nätverk av skyddade skogar. Det vill säga, inte av dysfunktionella kantzoner mot vatten, eller av små trädgrupper här och där på hyggen, som ingen vet hur länge de kommer lämnas orörda eller finnas kvar, och som verkligen inte är skyddad skog, utan del av skogsbrukets generella hänsyn vid avverkning.

Samtidigt hävdar nu SCA att de undantagit över 20 procent av den produktiva skogen och sparar mer än vart femte träd. Men det visar sig att de i själva verket redan nu vill tillgodoräkna sig generell hänsyn som kanske kommer att tas när de slutavverkar skog under många årtionden framöver.

Greenpeace kräver att det måste råda avverkningsstopp inom alla värdefulla skogslandskap (värdetrakter) tills dess att allt som är värt att skydda faktiskt fått skydd.

Detta är inte alls överdrivet eller långsökt. Både ansvariga myndigheter, forskare och den ideella naturvården är överens om att Sverige inte har råd att förlora fler värdefulla skogar, så kallade värdekärnor, att allt som återstår måste skyddas. Flera framstående ekologer har visat att det är mest effektivt att spara mycket skog i landskap med en hög koncentration av naturvärden.

Även i detta stöder vi Greenpeace.

Slutligen, den stora frågan om klimatet och skogen och huruvida ökad produktion och konsumtion av engångsartiklar från Essity verkligen kan rädda oss från klimatförändringar?

NEJ, givetvis inte. Att kalhyggesbruket och pappersindustrin är positiv för klimatet är den största, skadligaste och mest påkostade bluff som tillåtits spridas i landet.  

Och när det gäller det svenska skogsbruket: 60 till 80 procent av det som avverkas blir till kortlivade produkter. Pappersmassaindustrin är en enorm drake som slukar en inte obetydlig del av all elproduktion, som släpper ut ofantliga mängder växthusgaser från maskiner, transport, kokning, kalhyggen, vägar, vidareförädling osv. Det gäller både från fossila källor och så kallade biobränslen.

Dags att sluta tramsa om att pappersdraken kan rädda oss undan klimatförändringarna!

Bengt Oldhammer, Viktor Säfve, Thomas Tidholm, Amanda Tas 
Naturvårdsexpert, Dalarnas skogsnätverk, Naturskydds-föreningen, Naturvårdare, Författare miljövetare, Professor i biologi, Föreningen Skydda Skogen