ETC Örebro

Debatt: Ge Vivalla centrum sina trivselvärdar tillbaka

Bild: Bild: Mirja Mattson

ETC Örebro. Snabbt rivs nu den trygghet ner, som Raifi Tefik och Bashe Jama har byggt upp under 10 år.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten och inte ETC Örebro som står för åsikten.

Förebyggande arbete lönar sig på lång sikt, men få är beredda att betala för det. Det skriver Vivallabon Mona Neumann efter att trivselvärdarna försvunnit från Vivalla centrum.

Trivselvärdarna har försvunnit från Vivalla och snabbt rivs nu den trygghet ner, som Raifi Tefik och Bashe Jama har byggt upp under 10 år. 

Redan efter en månad så har otryggheten i centrum tidvis tagit över, barn kan inte skickas på ett ärende till centrum, biblioteksbesökare kan inte vistas på biblioteket, affärer måste stänga i förtid, ute på centrumtorget riskerar man att få en fotboll i huvudet eller ett sladdande cykelhjul i knävecket.

Trivselvärdarna i centrum behövs, för att hålla ordning, vara en trygghet för vilsna unga, lösa konflikter i sin linda, hjälpa till med blankettifyllnad, tolka, förklara hur Sverige fungerar, tala om var postlådan finns – kort sagt agera vägvisare för gammal som ung. 

De har inte bara varit en trygghetsgaranti fysiskt i centrum, utan även en pålitlig vuxen för de som inte har någon som lyssnar på dem. Bashe och Tefik har gett otaliga ungdomar förnyat framtidshopp. 

Men sådant är svårt att mäta och där är knutpunkten: Alla vet att förebyggande arbete lönar sig på lång sikt, men de styrande är inte beredda att betala för det.

Utgiften för trygghetsvärdarna är försumbar i kommunens budget. Att äventyra trygghet för så många för denna futtiga summa – det är dålig samhällsekonomi. Vill kommunen att Vivalla ska fortsatt ha ett tryggt och säkert centrum, där människor och företag kan finnas, då måste Rasmus Persson tänka om, han måste inse att detta i hög grad handlar om kommunens väl och ve. Så ge Vivalla centrum sina trivselvärdar tillbaka!