Hoppa till innehållet

Smålands Folkblad

Debatt: Fri tandvård till 25

Smålands Folkblad.

Vi vill utveckla den förebyggande tandvården och vår ambition är att bygga ut den fria tandvården till 25 år och börja med dem som är 20 och 21 år, skriver Rachel De Basso (S).
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Smålands Folkblad som står för åsikten.

Vi vill utveckla den förebyggande tandvården och vår ambition är att bygga ut den fria tandvården till 25 år och börja med dem som är 20 och 21 år, skriver Rachel De Basso (S).

I vårt län har det i många år systematiskt arbetats för att unga ska ha en god tandhälsa, men de senaste åren av besparingar inom barntandvården har lett till att denna utveckling har ändrats där barn blir nekade undersökningar som de tidigare innan besparningarna hade rätt att komma till. Detta vill vi socialdemokrater ändra på. Vi vill utveckla den förebyggande tandvården och vår ambition är att bygga ut den fria tandvården till 25 år och börja med dem som är 20 och 21 år. Idag är det fri tandvåd upp till 19 år. Med en ökande ungdomsarbetslöshet och minskade utbildningsmöjligheter, ser ungas ekonomiska förutsättningar olika ut och därför vill vi även införa fri sjukvård upp till 25 år samt att åldersgränsen till ungdomsmottagningarna ska höjas till 25 år.

De sociala och ekonomiska skillnaderna i dagens Sverige har under de senaste åren ökat och uppväxtvillkoren har blivit allt mer ojämlika. Detta har skapat ett samhälle med vidgade sociala klyftor där de som har jobb har bättre förutsättningar till välfärd och välstånd jämfört med de som står utan arbete.

Forskning visar att hälsan är beroende av var man bor, var man jobbar, vilket kön man har eller hur ens ekonomi ser ut. Fastän medellivslängden har ökat i Sverige är skillnaderna mellan olika grupper stor, där de med eftergymnasial utbildning är friskare och lever längre än de med lägst utbildning. Den förda moderatpolitiken de senaste åtta åren, blundar för dessa strukturella folkhälsoskillnader och detta är en orättvisa som inte är värdigt ett välfärdsland som Sverige.

Denna utveckling går att vända. Genom en ambitiös socialdemokratisk politik kan beslut fattas för att påverka samhället och människors uppväxtvillkor. Att minska sociala och ekonomiska klyftor är det mest verkningsfulla medlet för en bättre folkhälsa. Därför kommer vi socialdemokrater om vi får förtroendet att leda landet, att tillsätta en nationell kommission för jämlik hälsa.

Rachel De Basso (S)
Landstingsledamot

Ämnen i artikeln

00:00 / 00:00