Debatt. .

2019-11-25 04:00
Det finns inte någon väpnad konflikt, vare sig i modern som historisk kontext, som inte inneburit ett ökat sexuellt våld mot civilbefolkningen, främst kvinnor, tjejer och barn, kriver debattörerna.  Foto: Shutterstock
Det finns inte någon väpnad konflikt, vare sig i modern som historisk kontext, som inte inneburit ett ökat sexuellt våld mot civilbefolkningen, främst kvinnor, tjejer och barn, kriver debattörerna.
Puffetikett
Dagens ETC

Fred är nödvändigt för att stoppa sexuellt våld

Vi vet att en kamp för en värld fri från sexuellt våld är en kamp för fred. Det skriver representanter för bland annat Föreningen tillsammans, kvinnojourer och RFSL i en gemensam debattartikel i dag på den internationella dagen mot våld mot kvinnor.

Historiskt har det funnits en tyst acceptans bland militära och politiska ledare om det sexuella våldets utbredning i krig och väpnad konflikt. Sexuellt våld har ibland beskrivits som en negativ men oundviklig och därmed ofta accepterad konsekvens av krig.

Sexuellt våld mot kvinnor och tjejer som led i etnisk rensning har även varit vanligt förekommande och är det fortsatt idag. På 90-talet under kriget i forna Jugoslavien inrättades läger där soldater systematiskt våldtog kvinnor och tjejer ur den etniska minoritetsgruppen. Under perioden pågick även krigsvåldtäkter i Kongo och det systematiska sexuella våldet var ett led i den etniska rensningen i Rwanda. 

Idag varnar UNHCR för det sexuella våldet som brukas som vapen mot rohingyierna i Myanmar som förföljs av statsmakten i Burma och mot yazidierna i Afghanistan som förföljs av IS. Etnisk rensning med givna inslag av systematiskt sexuellt våld mot olika minoritetsgrupper sker idag även i Sudan och i den Centralafrikanska republiken. Det sexuella våldets utbredning återfinns sedan inte minst i alla de läger och gränszoner där människor på flykt lever under otrygga förhållanden. 

Det finns inte någon väpnad konflikt, vare sig i modern som historisk kontext, som inte inneburit ett ökat sexuellt våld mot civilbefolkningen, främst kvinnor, tjejer och barn. Ändå saknas det nästan alltid kvinnor i de rum där frågor om internationell rätt, säkerhetspolitik, migration, konflikt och fred förhandlas. Detta trots att FNs medlemsländer ska efterleva FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet som antogs för snart 20 år sedan. Resolutionen slår fast att kvinnor ska inlemmas som jämbördiga parter i det konfliktlösande arbetet bland medlemsländerna. 

Men idag när 70,8 miljoner människor är på flykt i världen -
en siffra som FN:s flyktingorgan UNHCR menar är den högsta sedan andra världskriget, så saknas det ofta kvinnor i de strategiska samtalen som formar framtiden för världens mest utsatta konfliktzoner. 

För att vi ska nå målet om en framtid fri från sexuellt våld så krävs det att Sverige som medlemsland i EU och FN verkar för: 

• Att alla medlemsländer efterlever FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet.

• Stärkta insatser för att säkra grundläggande mänskliga rättigheter - på kort och lång sikt, för personer som befinner sig på flykt.

• Att en nationell handlingsplan för hur Sverige ska verka för att eliminera sexuellt våld mot personer som är papperslösa, befinner sig på flykt eller är i asylprocess upprättas i samråd med målgruppen och civilsamhället som möter målgruppen.

• Våldsförebyggande insatser på alla nivåer i samhället med särskild hänsyn till kunskapsspridning om hur makt, våld, kön och sexualitet samverkar i mellanmänskliga möten liksom på global nivå mellan folkgrupper, stater och under påtvingade migrationsprocesser.

Ett jämställt samhälle med en feministisk utrikespolitisk ambition bygger inte murar och tar ställning för alla som blivit bestulna på rätten till en sexualitet fri från våld och tvång, oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck, klass, etnicitet, trosuppfattning, funktionalitet eller ålder. En feministisk rörelse måste även ta ett intersektionellt grepp om samtiden och framtiden. Den är global, solidarisk och fredsbevarande.
///

Katarina Strömfelt

Verksamhetssamordnare, Kvinnojouren Ellinor & Tjejjouren Beata

Andreas Hernbo

Ordförande, RFSL Göteborg

Magnus Oskarsson

Verksamhetschef, Novahuset

Julia

Samordnare STHLM VÄST Tjej- och kvinnojour

Jenny Hurtig

Ordförande, Tjejjouren i Eslöv

Emma Nilsson

Joursamordnare, Tjejjouren Skogsrå

Julia Östfeldt

Verksamhetsledare, Föreningen Tillsammans

Rebecca Eberil

Extern ordförande, Tjejjouren i Lund

Mona Camara Sylvan

Samordnare Kunskapspridning
& opinionsbildning, Föreningen
Tillsammans

Ellinor Annmo

Intern ordförande Tjejjouren i Lund

Stina Nilss

Ordförande RFSL Sjuhärad

Samordnare RFSL Newcomers Sjuhärad

Johanna Mathisson

Ordförande, Tjejjouren Rut

Gabriella Graflund

Verksamhetsansvarig Tjejjouren Väst

Stellan Gärde

Legal Counsel & Ordförande, Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen

Mathilda

Kriminolog, STHLM VÄST Tjej-
och kvinnojour

Emma Raask

Stödsamordnare , Föreningen Tillsammans

Gita Rajan

Medicinskt ansvarig och verksamhets-
chef Klinik & Forskning Wonsa - World
of no sexual abuse

Lea Petersson

Verksamhetsledare, Eksjö Tjejjour

Karin

Verksamhetsansvarig, STHLM VÄST Tjej-
och kvinnojour

Kerstin Lenander

Jouranställd, kvinnojouren Märta

Louise Frisk

Generalsekreterare, Clowner utan
Gränser