Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Forskning slår hål på myter om invandring

Många av dem som kommer till Sverige i dag 2015 flyr från inbördeskriget i Syrien.
Många av dem som kommer till Sverige i dag 2015 flyr från inbördeskriget i Syrien. Bild: Bild: Raad Adayleh/AP/TT

Dagens ETC.

Få frågor genererar så många gissningar och felaktiga spekulationer som invandring och integrationspolitik.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Få frågor genererar så många gissningar och felaktiga spekulationer som invandring och integrationspolitik. Därför går det inte att nog många gångar upprepa den forskningsbaserade fakta som bringar klarhet i och punkterar villfarelserna, skriver Adam Frändelid (V), som här listar några av de vanligaste myterna.

1. ”Det pågår en massinvandring, om några årtionden kommer svenskar att vara i minoritet i sitt eget land”.

I en rapport från SCB framgår att Sveriges befolkning beräknas uppgå till drygt 11,6 miljoner år 2060, varav 18 procent eller drygt två miljoner antas vara födda utanför Sverige. I dag är motsvarande siffra cirka 15 procent. Andelen utlandsfödda från Europa antas, enligt rapporten, vara konstant medan människor som är födda utanför Europa kommer att stå för ökningen från cirka 15 till 18 procent.

2. ”Invandring leder till ekonomiska förluster för mottagarländerna”.

Fel. Flera aktuella internationella studier visar på positiva tillväxteffekter av invandring. Dessa uppstår bland annat av att invandring bidrar till ökad export, ökad specialisering på arbetsmarknaden samt motverkar kompetensbrist och arbetskraftsbrist. Drygt en tredjedel, 36,6 procent av samtliga invandrade i Sverige har en eftergymnasial utbildning, vilket är ungefär samma andel som för befolkningen i sin helhet. Personer med utländsk bakgrund leder 13 procent av Sveriges befintliga småföretag. Företag som drivs av invandrade har något högre tillväxt än företag i allmänhet. Bland universitetslärare är 25 procent utrikesfödda och för läkare är siffran 31 procent. Forskningen visar att invandring bidrar till ökad export.

3. ”Invandring innebär en stor belastning på stats­budgeten”.

Fel. Forskningen visar att de statsfinansiella effekterna av invandring är små. Om de är negativa eller positiva beror till stor del på hur väl arbetsmarknaden tar emot invandrade. Det bekräftas både av svensk forskning och av en analys gjord av OECD.

4. ”Alla utrikesfödda som kommer till Sverige lever på bidrag”.

Fel. En stor del av dem som invandrar till Sverige kommer för att arbeta eller studera – många får uppehållstillstånd på grund av att de har ett arbete i Sverige. En ny svensk studie visar att utrikesfödda inte löper högre risk att hamna i bidragsberoende än inrikesfödda. Dock tar det fortfarande förhållandevis lång tid för nyanlända flyktingar att komma in på arbetsmarknaden.

5. ”Invandringen leder till lönedumpning och invandrarna tar jobben från svenskar”.

Fel. Invandringen tycks ha liten eller obetydlig effekt på inföddas löner och arbetslöshet, enligt internationell forskning. En ny svensk studie visar att flyktinginvandringen inte har påverkat inrikesföddas möjligheter på arbetsmarknaden.

6.” Det är omöjligt att ha ett socialt skyddsnät och samtidigt välkomna alla”.

Fel. Det går att kombinera ett samhälle med omfattande sociala skyddsnät och stor invandring. Länder med omfattande sociala skyddsnät har ofta lättare för att öppna upp för mer invandring än länder med svagare skyddsnät.

7. ”Solidaritet kräver likhet”.

Fel. Internationell forskning visar att det går att bygga samhällen med stor mångfald, där människor samtidigt är beredda att bidra till det gemensamma. Människor i länder med stor etnisk mångfald identifierar sig inte mindre med sitt land än människor i mindre etniskt mångfacetterade länder.

8. ”Invandrare måste vara beredda att assimilera sig”.

Fel. Människor som identifierar sig med och upprätthåller band till mer än ett land har tillgång till värdefulla resurser och dessa resurser kan underlätta invandrares integration.

9. ”De flesta flyktingar är ekonomiska migranter”.

Fel. Forskning visar att geografisk närhet och mänskliga band är avgörande för vart asylsökande söker sig. De allra flesta flyktingar flyr över närmaste gräns. Det är bara en bråkdel av världens flyktingar som tar sig till europeiska länder som Sverige. Det sker vid svåra konflikter. Många av dem som kommer till Sverige i dag 2015 flyr från inbördeskriget i Syrien.