Debatt. .

2015-04-14 04:06
Miljöpartiet ser det som viktigare att bygga ut och stärka kollektivtrafiken än att det ska vara gratis att åka, skriver Rasmus Ling och Karin Svensson Smith. Bild: Annika af Klercker/SvD/TT
Miljöpartiet ser det som viktigare att bygga ut och stärka kollektivtrafiken än att det ska vara gratis att åka, skriver Rasmus Ling och Karin Svensson Smith.

Fördubblad kollektivtrafik är möjligt – men det kostar

Det är viktigt att taxorna för kollektivtrafiken inte är för höga, men att gå därifrån till att förespråka avgiftsfri kollektivtrafik är att ta ett olyckligt steg som försämrar möjligheten till ett ökat kollektivt resande, skriver Rasmus Ling (MP) och Karin Svensson Smith (MP).

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

Att hejda klimatförändringarna är vår tids stora ödesfråga. Vi måste ställa om energi- och transportsystemet, och drastiskt minska utsläppen av växthusgaser. Detta måste ske såväl i Sverige som i andra länder. En utbyggd och kvalitativ kollektivtrafik är en viktig del i detta, eftersom trafiksektorn idag är så beroende av olja. Detta kan i sin tur föra med sig många vinster, sociala såväl som samhällsekonomiska. Det innebär dock inte att det är gratis. En fördubblad kollektivtrafik är inte något som går att förena med avgiftsfri kollektivtrafik, vilket företrädare för Feministiskt initiativ tycks tro (Dagens ETC 7/4).

Att det borgerliga styret i Stockholms län missköter kollektivtrafiken och gör helt missriktade satsningar står nog klart för de flesta. Att prioritera ”förbifart” Stockholm framför angelägna kollektivtrafiksatsningar är katastrofal miljöpolitik, och har även andra nackdelar. Det är viktigt att taxorna för kollektivtrafiken inte är för höga, men att gå därifrån till att förespråka avgiftsfri kollektivtrafik är att ta ett olyckligt steg som försämrar möjligheten till ett ökat kollektivt resande.

Målet om fördubbling i kollektivtrafiken kommer från branschorganisationerna, Sveriges kommuner och landsting och Trafikverket. Det är ett ambitiöst mål om att fördubbla antalet kollektivtrafikresor 2020 jämfört med 2006. Målet på sikt är att fördubbla marknadsandelen av de motoriserade transporterna, alltså att fler ska åka kollektivt istället för att ta bilen. Med en helt avgiftsfri kollektivtrafik skulle många som idag går och cyklar istället använda kollektivtrafiken, vilket det inte finns vare sig miljömässiga eller hälsomässiga vinster med.

Eftersom resurserna i samhället är begränsade så måste prioriteringar göras. Att införa avgiftsfri kollektivtrafik är möjligt, men det är ingen bra politik. För att göra kollektivtrafiken mer robust, mer bekväm, säker, tillgänglig och pålitlig, så behövs pengar. Miljöpartiet ser det som viktigare att bygga ut och stärka kollektivtrafiken än att det ska vara gratis att åka. Redan idag har vi sett att kostnadsökningen varit högre än konsumentprisindex när antalet resor ökat. En fortsatt utbyggnad, som så väl behövs, kommer att kräva mer pengar än tidigare.

De samhällsekonomiska vinsterna med en fördubblad kollektivtrafik har beräknats till 4 miljarder kronor. Att nå dit kräver både investeringar och tydliga strategier. Att regeringen satsar på stadsmiljöavtal med kommunerna för byggande av bostäder och modern kollektivtrafik, är ett viktigt första steg. Men mer kommer att behöva göras.

Rasmus Ling (MP)
Riksdagsledamot och skattepolitisk talesperson

Karin Svensson Smith (MP)
Riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson