Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Förbjud Busch-resor!

Ebba Busch tog i höstas flyget till en konferens om klimatsmarta transporter. Nu vill Gröna Studenter att Miljöpartiets parlamentariker i EU ska verka för att förbjuda alla flygresor som kan ersättas med en rimlig tågresa.

Ebba Busch tog i höstas flyget till en konferens om klimatsmarta transporter. Nu vill Gröna Studenter att Miljöpartiets parlamentariker i EU ska verka för att förbjuda alla flygresor som kan ersättas med en rimlig tågresa.

Bild: Anders Wiklund/TT, Press (montage)

Dagens ETC

KD-ledaren gillar att ta flyget från Stockholm till Göteborg. Det måste bli omöjligt att agera så klimatvidrigt. Under nästa mandatperiod bör därför Miljöpartiets parlamentariker i EU verka för att förbjuda alla flygresor som kan ersättas med en rimlig tågresa.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Tidigare under hösten skulle Ebba Busch (KD) ta sig från Stockholm till Göteborg för en konferens om klimatsmarta transporter. Trots temat blev transportmedlet flyg och ministern uppmärksammades för sitt motsägelsefulla val i sociala medier. Att flyga sträckan innebär skyhöga utsläpp jämfört med tåg samtidigt som tidsvinsten är obefintlig.

Politiker gillar att säga att det ska vara lätt att göra rätt. Det stämmer, men det behövs ett tillägg: det ska vara omöjligt att göra riktigt fel. Korta, onödiga flygresor är ett bra sådant exempel.

Under nästa mandatperiod bör Miljöpartiets Europaparlamentariker verka för att omöjliggöra sådana Busch-resor. Alla flygresor inom EU som kan ersättas med en tågresa på under tre timmar bör förbjudas. 

Detta förslag kommer vi i Gröna studenter att driva när Miljöpartiets EU-politik diskuteras på helgens kongressen i Örebro.
Ett förbud mot kortdistansflyg är en bra idé menar nästan två av tre européer, enligt den Europeiska investeringsbanken. Människor är generellt välvilligt inställda till att ändra sin livsstil för klimatomställningen, men i så fall vill de vara säkra på att alla följer med. 

Därför är det bra med tydliga politiska förslag som tar tag i de problem som folk redan är överens om. Även om Ebba Busch tycker annorlunda är många svenskar överens om att det är orimligt att flyga Stockholm-Göteborg. 

Utöver att vara klimatskadliga är korta flygresor också olönsamma i många fall. I Finland konstaterar forskaren och flygexperten Stefan Baumeister att många korta flygrutter inte ens skulle kunna existera utan statligt stöd. På samma sätt subventionerar vi i Sverige små lokala flygplatser med miljardbelopp årligen. 

Att ta sig an denna fråga på EU-nivå är ett bra sätt att ta ett helhetsgrepp om omställningen av transportsektorn, istället för svåra lokala strider om specifika flygplatser eller rutter. 

Att göra verklighet av förslaget är inga problem. Det senaste landet att göra så är Frankrike där man i maj antog ett förbud mot korta flygresor. Utöver det har den franska transportministern drivit på för fler åtgärder på EU-nivå, bland annat ett minimipris för flyg. 

I det verkligt hållbara samhället måste det också vara omöjligt att göra riktigt fel.

På samma sätt rör det sig redan på frågan nere i Bryssel. Reformer och utvidgningar av EU:s utsläppshandel samt reduktionsplikt för flygbränsle kommer inom kort tid innebära att flygen till slut tvingas betala för sina utsläpp, precis som andra transportmedel gjort länge. Kostnaden kommer att märkas på flygpriserna. 

Dessa stora reformer visar att det finns såväl politisk vilja som möjlighet för en uppskalning. Ytterligare ett exempel är Frans Timmermans, fram tills nyligen vice ordförande i Europeiska kommissionen, som redan 2019 öppnade för förbud på kortdistansflyg

Miljöpartiet har kämpat med en nidbild av att vara ett förbudsparti, något som stundtals gjort oss bakåtlutade och fega. Vi i Gröna studenter vill vara en del av ett modigt parti som står upp för förbud när det verkligen är nödvändigt. Ibland är det rätt att använda skatter och subventioner, men ibland är det rätt att helt enkelt sätta ner foten. Ett EU-förbud mot korta flygresor är bra politik och en utmärkt valfråga till kampanjen inför Europaparlamentsvalet i juni. 

Vi vill att Miljöpartiet ska fortsätta att göra det lätt att göra rätt, men i det verkligt hållbara samhället måste det också vara omöjligt att göra riktigt fel.