Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: För hbtqi-personer var det aldrig bättre förr

Bild: Shutterstock

Dagens ETC.

Konservativa partier står för förlegade värderingar. I dagarna har Ebba Busch (KD) visat sina sanna färger – och de är långt ifrån regnbågsfärgade, skriver Grön ungdoms språkrör Rebecka Forsberg och Aida Badeli.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Det blåser kring KD. I en intervju från 2018, arrangerad av den kristna tidningen Dagen och som Dagens ETC:s reporter Max V Karlsson nu spridit på Twitter, säger Ebba Busch bland annat att Stockholm Pride har inneburit en ”grafisk sexualisering av det offentliga rummet” och ifrågasätter RFSU:s och RFSL:s närvaro i svenska skolor. På frågan om homosexuella ska ha rätt att adoptera svarar Busch att ”en del” av kristenhetens motarbetande av homosexuellas rättigheter har varit ”oproportionerligt”, men att en familj består av mamma, pappa, barn.

Uttalandena är provocerande och homofobiska, men knappast förvånande. Kristdemokraterna har hamnat i liknande situationer många gånger förut. Partiet har länge motarbetat homoadoptioner, KD har röstat nej till flera viktiga hbtqi-resolutioner i Europaparlamentet och fram till 2016 vägrade partiet att synas i Pridesammanhang.

Konservativa krafter vill bevara förlegade värderingar. Men för hbtqi-personer var det aldrig bättre förr. Vi behöver politiker som bryr sig om alla familjer, som skapar samhällen där alla själva kan bestämma över sina liv. Vi behöver inte politiker som, likt Ebba Busch, går i Pridetåg ena dagen bara för att vägra hbtqi-personer likvärdiga rättigheter nästa.

Hennes uttalanden blir dessutom bränsle åt den psykiska ohälsa som så många, särskilt unga, hbtqi-personer lider av idag. Vi behöver hela tiden fråga oss själva: Vad kan vi göra för att förbättra situationen för hbtqi-personer i Sverige? Därför oroas vi extra mycket av den totala tystnaden från liberaler och moderater. Var är de ansvariga vuxna som borde stå upp för hbtqi-personer när KD sprider fördomar och hat?

För det finns så mycket kvar att göra. I en ny rapport konstaterar MUCF att hbtqi-ungdomar har sämre levnadsvillkor än andra. Diskriminering och otrygghet är en del av alltför mångas vardag, och som grupp löper hbtqi-personer större risk att utsättas för mobbning, hot och misshandel. 

Så ser verkligheten ut.

Istället för pinkwashing har vi konkreta förslag på hur vi kan arbeta aktivt för att förbättra hbtqi-personers livssituation. Vi vill bland annat:

1. Modernisera könstillhörighetslagen. Transpersoner ska själva ha makt över sina liv. De långa väntetiderna för att korrigera sitt juridiska kön måste upphöra.

2. Införa ett tredje juridiskt kön.Ett tredje juridiskt kön skulle underlätta livet avsevärt för interkönade och ickebinära personer.

3. Säkerställa hbtqi-perspektiv i arbetet med psykisk ohälsa och suicidprevention. Hbtqi-personer mår sämre än andra. För att erbjuda relevant behandling behövs specifika insatser för att förbättra deras situation.

4. Uppdra åt Skolverket att säkerställa förbättrat arbete med hbtqi-perspektiv i skolan. Alldeles för få hbtqi-personer upplever att de blir bemötta med tillräcklig kunskap och respekt från skolpersonalen. 

5. Införa en könsneutral föräldrabalk och möjligheten till fler vårdnadshavare än två. Alla familjer borde ha samma rättigheter, men så är det inte idag. Barn borde inte kunna bli av med vuxna i sin närhet som tar föräldraansvar.