Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Europas säkerhet stärks med förnybart i Östersjön

Bild: Paul Kleiven/TT

Dagens ETC

Det är upp till bevis för högerregeringen att visa svenskt ledarskap i EU. Och då duger inte dyr och långsam kärnkraft. Putins krigskassa måste minska nu. Europas energisäkerhet måste öka nu.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Temat för Sveriges EU-ordförandeskap kan sammanfattas i ett ord: säkerhet. Säkerhet från förtryckarstaten Ryssland och för det invaderade Ukraina, säkerhet från klimatförändringarnas konsekvenser och för Europas energiförsörjning. I det stora hela tre väl avvägda prioriteringar som Gröna studenter står bakom. Men det är skillnad på ord och handling.

Om regeringen menar allvar med sina prioriteringar ligger en betydande möjlighet nära till hands: en gemensam europeisk satsning på förnybar energi i Östersjön.

Europa plågas av den största militära konflikten sedan andra världskriget. Putin massmördar ukrainska civila samtidigt som han stryper gasflödet till Europas gasberoende länder. Resultatet blir höjda elpriser på den integrerade europeiska elmarknaden, som också påverkar Sverige. 

Jag undrar förresten om Ulf Kristersson käbblar om ”Magdapriser” även på EU:s ministerrådsmöten?

Elpriserna ökade ytterligare när hälften av de franska kärnkraftsreaktorerna behövde stängas ned på grund av oförutsedda frätskador, underhåll och problem med nedkylningen. År 2022 var det varmaste och torraste året i Frankrikes historia, med nästan 3 000 dödsfall som följd. Kylvattnet för att kyla processerna i reaktorerna var för varmt som en konsekvens av klimatförändringarnas värmebölja. Sverige gled då upp som Europas största elexportör.

Högerregeringens planekonomiska satsning på kärnkraft kan ge dyr frukt tidigast år 2035. Problemet är att Putins krigskassa måste minska och Europas energisäkerhet måste öka i detta nu. 

En rejäl satsning på förnybar energi i Östersjön skulle pressa elpriserna och minska Europas import av fossil energi från Ryssland. Kristersson sa själv i sitt tal på konferensen Folk och försvar att regeringens säkerhetspolitik ”kommer från och med nu att präglas av större realism”. 

Regeringens första steg i realismens namn bör vara att ge grönt ljus åt vindkraftsparken 22 kilometer söder om Ystad. Alla tillstånd är i sin ordning och det halvstatliga danska företaget står för inkopplingen till stamnätet. Efter regeringens godkännande får vi 1 500 megawatt till elsystemet redan om sex år. Det motsvarar mer än vår största kärnkraftsreaktor. 

Förnybar el är dessutom helt avgörande för att ställa om till en fossilfri ekonomi, ett annat fokusområde för Kristerssons ordförandeskap. EU-länder som Estland, Lettland, Litauen och Polen är idag beroende av fossil elproduktion och skulle särskilt gynnas av en gemensam energisatsning.

Med andra ord är en europeisk energiproduktion med kraftigt sänkta utsläpp inom räckhåll. Sedermera skulle en gemensamt koordinerad EU-satsning öka samhörigheten och utveckla samarbetet mellan europeiska demokratier i en tid när demokratin är på global tillbakagång. I kristider behöver vi samling, inte splittring. Demokratiskt förnybart, inte diktatoriskt fossilt.

En gemensam europeisk satsning på förnybar energi skulle gynna plånboken, klimatet och den europeiska samhörigheten. Det vore galenskap att bortse från möjligheten. Nu är det upp till bevis för högerregeringen att visa svenskt ledarskap och handlingskraft i EU.