Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: EU bryter mot folkrätten och sviker det Västsahariska folket

Västsahara har ockuperats av Marocko sedan 1975 och inget land i världen har erkänt Marockos rätt till landet, skriver debattören. 
Västsahara har ockuperats av Marocko sedan 1975 och inget land i världen har erkänt Marockos rätt till landet, skriver debattören.  Bild: Bild: Daniel Ochoa de Olza/AP/TT

Dagens ETC.

Nyligen röstade EU:s medlemsstater igenom ett avtal med Marocko, men problemet är att avtalet även omfattar det ockuperade Västsahara.Något som strider mot folkrätten, FN:s resolutioner och EU-domstolens beslut vid två separata domar. Det är upprörande att EU:s medlemsländer underminerar sin egen domstol på detta sätt och inte respekterar folkrätten.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

EU-domstolen fastslog redan 2016 att ockupationsmakten Marocko inte har någon rätt till västsahariska jordbruks- och fiskeprodukter. Inte utan att ha fått samtycke från det västsahariska folket och dess legitime representant, Front Polisario. Slutsatsen upprepades i en ny EU-dom om fiskeavtalet EU-Marocko så sent som i februari i år. 

Västsahara har ockuperats av Marocko sedan 1975 och inget land i världen har erkänt Marockos rätt till landet. Att Västsahara inte är en del av Marocko har fastslagits i FN, Internationella domstolen i Haag och i EU-domstolen. Det går inte att misstolka.

En av grundorsakerna bakom den marockanska ockupationen är de rika naturtillgångarna som finns i landet, fosfat, fiske och jordbruksprodukter.
Om plundringen av Västsaharas naturtillgångar tillåts fortsätta så  kommer Marocko självklart  att göra sitt yttersta för att behålla kontrollen av landet och fortsätta den illegala ockupationen.

En förutsättning för att inkludera Västsahara i avtalet hade varit om den västsahariska befolkningen konsulterats i förhandlingarna och givit sitt samtycke, men så har inte skett.  Samtycke är inte att ha pratat med marockanska ockupanter som bor i området. Samtycke är att förhandla med Västsahariernas legitimt utsedda representant Polisario. Men så har inte skett. EU-kommissionen har istället försökt hitta pro-marockanska organisationer och på det sättet försökt kringgå domen, något som 83 västsahariska organisationer protesterat mot i ett öppet brev. De har inte heller besökt de Västsaharier som bor i flyktingläger i Algeriet. Att EU nu påstår att konsultering med befolkningen har skett är inget annat än en skymf och ett stort svek mot det Västsahariska folket.

Den marockanska ockupationen av Västsahara har pågått i 43 år och tvingat över hälften av befolkningen att fly till flyktingläger i Algeriet. Där de lever i Saharas öken under svåra förhållanden och är helt beroende av stöd och hjälp utifrån för sin överlevnad. Den delen av befolkningen som bor kvar på det ockuperade området utsätts dagligen för en systematisa förföljelser, trakasserier, godtyckliga fängslanden och även tortyr.

Det är hög tid att Afrikas sista koloni äntligen blir fri, men då måste EU och omvärlden på allvar bidra till en lösning på konflikten, så att den av FN beslutade folkomröstningen äntligen kan äga rum. Nu bidrar EU istället till att förlänga konflikten genom att tillåta ockupationsmakten att fortsätta roffa åt sig av inkomster från den Västsahariska fosfaten, fisket och andra jordbruksprodukter.

Sverige valde att lägga ner sin röst, men borde ha röstat Nej och använt sin röst i EU för att stå upp för Folkrätten. Det är djupt beklagligt. Det räcker inte att Sverige lyckades få in några rader i avtalet om stöd för FN processen. Dessa skrivningar väger inte särskilt tungt när den marockanska plundringen får fortsatta.

Nu står hoppet till de folkvalda i Europaparlamentet. Jag vill uppmana samtliga parlamentariker att  rösta nej till avtalet med Marocko. Svik inte det Västsahariska folket utan stå upp för Folkrätten! De västsahariska flyktingarna i Saharas öken har rätt till sitt land och behöver få komma hem efter 43 år i landsflykt. Ett nej till avtalet kan bidra till att göra detta möjligt.