Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Ett land blockerar skyddet av 69 utrotningshotade arter

Östersjön - ett av världens mest nedsmutsade och hotade havsområden.
Östersjön - ett av världens mest nedsmutsade och hotade havsområden. Bild: Foto: Zeesenboot, CC BY 2.0

Dagens ETC.

På ett ministermöte i Helcom fattades beslut om att utveckla förslag om ökat skydd för de 69 utrotningshotade arterna i Östersjön. Beslutet bifölls av alla regeringar i Östersjöregionen.Alla utom en.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Det som ursprungligen var ett gemensamt initiativ för att skydda utrotningshotade arter i Östersjön och Kattegatt blev snabbt ett lands korståg för att förhindra skydd av havsmiljön i Östersjöregionen.

År 2007 enades alla regeringar i länderna runt Östersjön om att förbättra skyddet av hotade arter i Östersjön och Kattegatt inom ramen för Helcom, den regionala havsmiljökonventionen.

Det första man gjorde för att uppdatera listan av hotade arter och områden var att initiera en treårig vetenskaplig studie för att identifiera de mest hotade arterna i Östersjön. Samtliga Östersjöländer inbjöds att medverka och valde att delta i studien, bidrog med finansiering och totalt 88 forskare engagerades. 

Alla länder utom ett.

År 2013 presenterades studien ”Helcoms röda lista över utrotningshotade arter i Östersjön”. Studien hade genomförts enligt internationellt accepterade kriterier som fastställts av den Internationella naturvårdsunionen (IUCN).  Av 1 750 undersökta arter konstaterades att 69 var utrotningshotade.

På ett ministermöte i Helcom diskuterades studien och man fattade beslut om att utveckla förslag om ökat skydd för de 69 utrotningshotade arterna. Beslutet bifölls av alla regeringar i Östersjöregionen. 

Alla utom en.

Eftersom beslut fattas med konsensus i Helcom var man tvungen att skjuta upp förslaget om ökat skydd. Det innebär en försening på minst tre år innan skyddet av de utrotningshotade arterna kan genomföras. Samma land som stoppade det utökade skyddet av utrotningshotade arter på ministernivå har fortsatt att bromsa förslag och skapa nya hinder på de möten på tjänstemannanivå som hade till uppdrag att lösa problemen.

Den 10 mars inleds Helcoms 37:e årsmöte och ett reviderat förslag för skydd mot utrotningshotade arter finns på agendan. Det är ett kraftigt urvattnat förslag och en spillra av det ursprungliga förslaget. De skyddsförslag som presenteras är långt ifrån tillräckliga och de tidsgränser som rekommenderas är inte tillräckligt ambitiösa. Om förslaget antas av Helcom kommer många av de utrotningshotade arterna bli fortsatt skyddslösa och Helcom kommer ännu en gång att misslyckas med sin uppgift att skydda Östersjön. Tre års ansträngningar för att öka skyddet kommer att vara bortkastade. Allt på grund av att ett land satt sig på tvären och blockerat och urvattnat beslut sedan processens början.

Detta land är Danmark.

Östersjön är ett av världens mest nedsmutsade och hotade havsområde. Övergödning, föroreningar och överfiske är bara några av hoten mot Östersjöns ekosystem. Danmark har bidragit med sin beskärda del av miljöförstöringen i Östersjön och Kattegatt och borde ta samma ansvar som de andra Östersjöländerna

Helcoms studie konstaterade att två fiskar, atlantisk stör (Acipenser oxyrinchus) och slätrocka (Dipturus batis), samt en fågelart, sandtärna (Gelochelidon nilotica) redan utrotats.

Om vi ska kunna undvika samma öde för andra arter måste Sverige tillsammans med de andra Östersjöländerna sätta full press på Danmark under denna veckas Helcom-möte. Det är ökad press på Danmark och inte eftergifter för Danmarks obstruktion som krävs.

Kanske är detta den väckarklocka som krävs för att Helcom ska se över och revidera de beslutsregler som gör det möjligt för ett land att blockera ökat skydd för utrotningshotade arter som åtta andra länder har enats om. Det är inte rimligt att försena viktiga naturvårdsinsatser i ett av världens mest hotade hav. Östersjön förtjänar bättre!

Om Oceana

Oceana grundades 2001 och är i dag den största internationella miljöorganisationen som uteslutande arbetar med havsmiljöfrågor. Organisationen har genom åren fört flera kampanjer för att skydda och återställa världshaven.