Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Det är dags att stödja de ungas nya upprop

Bild: Bild: Jessica Gow/TT

Dagens ETC

Detta kräver politiskt mod, en vision om en ny, global rättvis ordning och att vi alla ansluter oss till de ungas upprop: #FightFor1point5” – ett nytt steg i kampen för 1,5 grad.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Nu på fredag går världens unga än en gång ut i en global Fridays For Future strejk.

Det är då fem år har gått sedan Parisavtalet slöts. Under dessa fem år har utsläppen av koldioxid bara fortsatt att öka. Världen blir allt varmare. Isarna försvinner. Skogarna brinner. Och allt detta i en oerhörd takt, snabbare än vi ens befarat.

Många av de unga upplever klimatförändringen som ett reellt existentiellt hot. På Filippinerna. I Brasilien. I Sverige. De unga har valt #FightFor1point5 som upprop. De kräver våra löften att vi som vuxna – People for Future – stödjer dem genom att vi själva också agerar som om vår existens verkligen är hotad.

Det gäller att tänka stort. Och att komma med en konkret plan. Den finns och Sverige skulle kunna spela en stor roll.

Klimatkrisen är ett lika stort existentiellt hot som kärnvapenkrig. Vi måste bemöta detta med den förändringskraft som krävs. Fossilindustrin är fast beslutad att under de närmsta tio åren producera 120% mer olja, kol och gas än vad som kan tillåtas för att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader. Denna mäktiga industri försöker aktivt ”trycka på knappen” genom fortsatt fossil produktion. De försöker till och med expandera utvinningen. Samtidigt visade FN i sin ”Produktionsgapsrapport” häromdagen att produktionen av fossila bränslen måste minska med minst 6% per år.

Fossilbränsleproduktionen måste stoppas. Aktivt. Nu.

Det räcker inte med att fokusera på dramatiska minskningar av utsläppen. Det behövs också. Snabbt och omfattande. Vi måste fokusera på att minska våra egna utsläpp med 12-15% varje år, med början idag, samtidigt som vi betalar vår klimatskuld till fattigare länder.

Men detta måste kompletteras med lika stark fokus på produktionssidan. Det behövs helt enkelt ett nedrustningsavtal för fossilbränsleproduktion. Det gäller att tänka stort. Och att komma med en konkret plan.

En sådan ambitiös och kraftfull plan är på väg att formuleras: ett ”Fossil fuel non-proliferation treaty” (https://fossilfueltreaty.org/). Och Sverige skulle kunna spela en stor roll. Inte minst med tanke på vår tradition av aktivt nedrustningsarbete. Idén om ett nedrustningsavtal för fossila bränslen har tre komponenter: 1) Krav på omedelbart stopp på all expansion av utvinning; 2) utfasning av existerande fossil produktion och 3) en rättvis omställning (”just transition”) till förnybar energi där inga arbetare och utsatta samhällen kommer i kläm. Idén har kraft. Vancouver gav nyligen sitt stöd. Los Angeles, New York och Barcelona är på väg. Civilsamhället engagerar sig. Regeringar utmanas.

Kan vi i Sverige med engagerade unga och med vuxna som tar ansvar spela en avgörande roll för att få till stånd ett sådant avtal?

Sverige kommer vara värd för en global konferens om 18 månader som uppmärksammar den första, banbrytande miljökonferensen från 1972. Tillsammans med lika banbrytande idéer som att etablera omfattande miljöförstöring som straffbar företeelse (Ecocide) skulle denna Stockholmskonferens kunna lyfta och ge skjuts för ett sådant fossilt nedrustningsavtal. Vårt ansvar gentemot planeten och våra unga engagerade kräver att vi tror på och kämpar för sådana storslagna idéer. Detta kräver politiskt mod, en vision om en ny, global rättvis ordning och att vi alla ansluter oss till de ungas upprop: #FightFor1point5.

//////////

Niclas Hällström, WhatsNext?

Andrea Herrera, aktiv i People For Future

David Fopp, aktiv i Scientists For Future/Forskare För Framtiden 

Jonas Hugosson, aktiv i Teachers For Future

Cilla Holm, aktiv i Parents For Future

Lena Bergström, Karin Ingridsdotter och Jenny Högberg, aktiv i Preachers For Future

Jörg Hellkvist, aktiv i Parents For Future Global

Mia Rolandsdotter, aktiv i nätverket Grön Framtid Nyköping

Peter Forsberg, Hanna Wretmark, Karin Johnson och Karin Ekstrand, aktiv i Folkhögskolor For Future

Anna Grönberg, Christine Bertlin, Elisabeth Dahlerus Dahlin, Gunilla Berglund, Shahin Malak, Ulla Bertling, aktiva i Psychologist For Future

Lena Hammarbäck, Bengt Sundbaum, aktiva i Grandparents for Future 

Magnus Carlbring, aktiv i Writers For Future

Karin Lundberg och Lars Igeland, aktiva i Föreningen offensiv folkbildning

Åsa Elmstam aktiv i XR och Klimataktion

Jessica Lovell, aktiv i Extinction Rebellion

Alex Brekke, Amazon Watch Sverige