Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Brist på vaccintider visar ojämlikheten i regionen

”Den offentliga sjukvården är garanten för en jämlik sjukvård som finns tillgänglig nära dig”, skriver debattörerna.
”Den offentliga sjukvården är garanten för en jämlik sjukvård som finns tillgänglig nära dig”, skriver debattörerna. Bild: Adam Ihse/TT

Dagens ETC.

I skrivande stund finns det tider för vaccination i 24 av 49 ­kommuner i Västra Götalandsregionen. Flertalet av dessa tider är centrerade i Göteborg. Många som vill vaccinera sig måste åka långt och i många fall till en annan kommun för att vaccinera sig. Det visar återigen att marknaden inte står för att lösa jämlik vård när det behövs som mest.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Vaccinationerna är ett avgörande steg mot att bekämpa pandemin och att rädda liv. Det långa avståndet till närmsta mottagning med lediga tider skapar en hög tröskel. Det är anmärkningsvärt att hälften av kommunerna inte har lediga tider. 

Privata bolag står för en stor del av de vaccinationer som utförs mot covid-19 och kan på det viset avlasta vårdcentralerna som har fullt upp med alla sjukdomar som florerar just nu. Vi välkomnar att de bidrar till att så många som möjligt kan vaccinera sig. Men det går inte att lita på att marknaden sköter detta fullt ut. 

Vi ser detta tydligt när det inte finns möjlighet att vaccinera sig i hälften av regionens ­kommuner. Den offentliga sjukvården är ­garanten för en jämlik sjukvård som finns tillgänglig nära dig.

På kommande möte med region­styrelsen kommer vi därför att ­lämna in ett initiativärende för att lyfta vikten av att det säkerställs att det finns lediga tider i alla ­kommuner. Vi hoppas att de ­styrande partierna M, KD, C, L och MP ställer sig bakom vårt förslag.

Det är oroande att allt fler blir så sjuka i covid-19 att de behöver sjukhusvård. Men behovet av intensivvård har ännu inte ökat och det är tydligt att vaccinationerna hjälper. Ju fler som behöver sjukhusvård, desto större påfrestning blir det på sjukvården. Personalen har under pandemin haft en tuff arbets­situation. Dessutom har patienter fått vänta längre på sin operation och behandling. Det ligger i allas intresse att alla som kan ska vaccinera sig, och på så sätt minska smittspridningen, undvika sjukhusinläggning och rädda liv.

För att få fler att vaccinera sig mot covid-19 måste tillgängligheten till vaccinering och antalet vaccinatörer öka för att trösklarna till vaccination ska kunna minska. Därför föreslår vi att Region­direktören får i uppdrag att skyndsamt verka för att vaccination mot covid-19 erbjuds i alla kommuner inom regionen och att antalet ­lediga tider ökar så att alla invånare får möjlighet att vaccinera sig så snart som det är möjligt och lämpligt.