Hoppa till innehållet

ETC Göteborg

Debatt: Biologisk mångfald angår oss alla!

Vi måste välja ekologisk/Krav-märkt mat och andra miljömärkta varor, och undvika produkter som har stor negativ påverkan på biologisk mångfald.
Vi måste välja ekologisk/Krav-märkt mat och andra miljömärkta varor, och undvika produkter som har stor negativ påverkan på biologisk mångfald. Bild: Bild: Fredrik Sandberg/TT

ETC Göteborg.

Bevarandet av biologisk mångfald kräver insatser både lokalt och globalt, enskilt och tillsammans.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte ETC Göteborg som står för åsikten.

Den 22 maj är det den internationella FN-dagen för biologisk mångfald och detta berör oss alla. En rik biologisk mångfald är grunden för livet och för de grundläggande tjänster som ekosystemen ger oss, som exempelvis syreproduktion och pollinering av växter som ger oss mat. 

BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det du läser?
Swisha en peng till: 123 148 087 0

En god biologisk mångfald understödjer därför människors långsiktiga livsförsörjning och hållbar utveckling inom alla verksamhetsområden, inklusive ekonomiska sektorer såsom jordbruk, skogsbruk, fiske och turism. Just nu pågår ett massivt utdöende av arter, och livsmiljöer för djur och växter hotas ständigt på grund av människans agerande. Att hejda förlusten av biologisk mångfald är av högsta prioritet, då det innebär en investering i en långsiktig överlevnad för både människor, djur och växter på vår planet.

Omkring en femtedel av alla djurarter på jorden riskerar att utrotas till följd av människans tanklösa agerande, cirka en art försvinner varje månad – vissa hinner vi inte ens upptäcka innan de är utdöda. Människan har bedrivit jordbruk i ungefär 10 000 år och av de 7000 växtarter som odlats använder vi nu endast 30 stycken för den mat som vi äter varje dag – väldigt ensidigt. Vem som helst förstår att det innebär en sårbarhet att förlita sig på endast ett fåtal arter för vår överlevnad. Därför måste vi nu se över hur vi bedriver jordbruk och låta det vara centralt i hur vi framöver ska kunna bevara biologisk mångfald. 

Klimatförändringarna riskerar att få en dubbelt negativ påverkan på biologisk mångfald. Dels kommer många arters livsmiljöer att förändras i en takt som de inte klarar att anpassa sig till, dels innebär förlust av i dag brukad jordbruksmark ett tryck på att odla upp områden som är viktiga för artrikedomen. 

Bevarandet av biologisk mångfald kräver insatser både lokalt och globalt, enskilt och tillsammans. Naturskyddsföreningen arbetar på olika sätt för att stärka biologisk mångfald. Vi verkar för att livsmiljöer för hotade arter bevaras och skyddas. Vi vill att jordbruk, skogsbruk och fiske drivs hållbart, med utrymme för både vildmark, beteshagar, slåtterängar och livskraftiga fiskbestånd. Vi arbetar för att begränsa den globala uppvärmningen och minska spridningen av farliga kemikalier. Vi sprider kunskap och försöker påverka beslutsfattare på olika nivåer. 

Men vi behöver också bli fler som aktivt bidrar till att stärka biologisk mångfald. Detta kan man göra genom påverkan på beslut i politiska församlingar, företag, organisationer, men även genom sitt agerande i vardagen såsom att i första hand välja ekologisk/Krav-märkt mat och andra miljömärkta varor, och undvika produkter som har stor negativ påverkan på biologisk mångfald, eller genom att göra sin trädgård mer inbjudande för en större variation av arter. 

Vi hoppas därför att alla, särskilt i dag, reflekterar över den fantastiska biologiska mångfald som finns i Göteborg, Sverige och i hela världen, och gör en insats så att även kommande generationer kan ha glädje och nytta av artrikedomen. 

Ämnen i artikeln

00:00 / 00:00