Hoppa till innehållet

Vänsterpartiet

Debatt: Behåll socialismen – för folkhälsans skull

Sten Axelsson Fisk och  Roya Hakimnia, Vänsterspartiet.

Sten Axelsson Fisk och Roya Hakimnia, Vänsterspartiet.

Bild: Privat

Dagens ETC

I programkommissionens förslag till ett nytt partiprogram slutar Vänsterpartiet vara ett parti som siktar mot ett socialistiskt samhälle som går bortom kapitalismen. Vi ska bli ett parti som förespråkar inomkapitalistiska lösningar. Både som marxister och som läkare är vi kritiska till illusioner om en snäll kapitalism. Socialismen krävs för att vi ska ha en god och jämlik hälsa.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Det viktigaste argumentet är att vinstjakten, den primära drivkraften i kapitalismen, ständigt är i konflikt med folkhälsan. Kapitalister har i alla tider strävat efter att maximera den arbetade tiden – korta raster, långa arbetsdagar, ökad kontroll och höjt arbetstempo. Från ett folkhälsoperspektiv är det motsatsen som krävs för en bra hälsa: en reducerad arbetsdag, minskad stress och mer inflytande.

Programkommissionens förhoppning att kapitalister har egenintresse i att investera i personalens hälsa är behäftad med svagheter. Många av de sjukdomar som orsakas av arbetarklassens exploatering inträffar först långt senare i livet – därmed blir det inte rationellt för den enskilda kapitalisten att förebygga ohälsa hos egna anställda arbetare. Även om arbetstidsförkortning är en viktig målsättning finns en risk att kapitalister som kompenserar arbetstidsförkortning med högre arbetstempo och mer kontroll kan vinna konkurrensfördelar och att hälsovinsterna av arbetstidsförkortning därmed uteblir. Papperslösa och migrantarbetare utgör en viktig del av dagens kapitalism, grupper som varken omfattas av arbetstidsförkortningar eller andra skyddsåtgärder på arbetsplatser.

Klimatförändringarna utgör ett andra hälsoargument för att sikta bortom ett kapitalistiskt system. Försök har gjorts att skissera hälsokonsekvenserna av 1,5 graders global uppvärmning. Även om sådana beräkningar rymmer en stor osäkerhet står klart att hälsokonsekvenserna i form av klimatmigration, pandemier, naturkatastrofer och svält kommer bli nådelösa. Ett samhälle där produktionen är inriktad efter vinstmaximering är inte förenligt med planetär överlevnad.

Ett tredje argument för socialism gäller hälso- och sjukvården. De senaste hundra åren har lärt oss att arbetarklassens organisering kan leda till en avvarufiering av hälsa, istället för att vara till salu har sjukvård riktats till personer med störst behov. Men kapitalets expansionsdrift är obändig, nedskärningar, bristande tillgänglighet inom offentlig vård och samtidiga gräddfiler för rika kännetecknar den vård som invaderats av kapitalet. 

Kapitalismen tar från de sjuka och fattiga och ger till de friska och rika. 

Vi gör oss inga illusioner om att kapitalismen kommer att falla i en nära framtid men historien lär oss att stora förändringar i det politiska medvetandet kan ske snabbt, med revolutionerande samhällsomvälvningar som följd. Uppgiften för ett socialistiskt parti är att både vara med och driva denna utveckling och vara redo att kanalisera radikaliseringen när den infinner sig. Rätten till hälsa är en basal rättighet, utan hälsa mister andra rättigheter relevans. Kapitalism, rasism och patriarkat är förtryckande strukturer som står i vägen för folkhälsans utveckling. Folkhälsan är därför ett starkt argument för att behålla socialism, feminism och antirasism i partiprogrammet. Kapitalismen tar från de sjuka och fattiga och ger till de friska och rika. Det kan vi som vårdarbetare aldrig acceptera.