Hoppa till innehållet

Vänsterpartiet

Debatt: Ingen anledning till oro – vi håller fast vid socialism

Jens Börjesson, sammankallande för Vänsterpartiets programkommission.

Jens Börjesson, sammankallande för Vänsterpartiets programkommission.

Bild: Press

Dagens ETC

Nej, Vänsterpartiet kommer inte alls släppa socialismen. Tvärtom, det syns från första till sista sidan i programförslaget, skriver Jens Börjesson (V).

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Det är inte helt enkelt att svara på en debattartikel (23/1) som slår in öppna dörrar. Sten Axelsson Fisk och Roya Hakimnia skriver upprört om det förslag till nytt partiprogram som vi i Vänsterpartiets programkommission lagt fram. Jämför vi med det som står i programförslaget kan vi konstatera att det de vill ha in redan finns där, om än med andra ord.

Socialismen har samma självklara roll för Vänsterpartiet som mänskliga rättigheter för Amnesty.

Socialismen har samma självklara roll för Vänsterpartiet som mänskliga rättigheter för Amnesty. Det syns också i det här programförslaget, från första till sista sidan. Vi som tagit fram det är en i stort enig programkommission på nio personer och det tas emot väldigt fint när vi är ute i organisationen och presenterar det. 

Ett av de tydliga mål vi arbetat med när vi tagit fram förslaget har varit att ge socialismen självförtroende och förutsättningar för att ta över initiativet från den nationalistiska högern. Därför ligger fokus på det socialistiska lösningar kan betyda här och nu. Debatten om marknadsskolan visar till exempel att de allra flesta kan se att ägandefrågor spelar roll, att det gör skillnad om en ägare bara är där för att tjäna pengar. Det är en av den svenska borgerlighetens svaga punkter. 

Vi tror att det finns fler områden i samhället där det går att bygga upp samma breda politiska tryck på att skifta till bättre ägandeformer än de kapitalistiska – som i elproduktionen, gruvorna eller finanssektorn. Därför har vi tagit fram ett programförslag som lite mer systematiskt går igenom orsakerna till att vinstmaximering så ofta krockar hårt med samhälleliga mål och mänskliga behov. Debattörernas argument för folkhälsa passar väl in i det. Vi vill visa att det finns gott om socialistiska lösningar som är lika enkla och självklara som att skolan ska vara till för eleverna. 

Vi får in massor av kloka synpunkter på hur vi kan göra det här förslaget bättre. En del vill gå längre i att använda nya ord för att beskriva vad socialismen betyder idag. En del tycker tvärtom att vi ska knyta an tydligare till 1900-talets socialistiska tanketradition. Vi är inte helt förvånade över det, för vi har försökt hitta en balans i språket där vi gör lite av båda de sakerna. 

En sak alla är helt överens om är att Vänsterpartiet är ett socialistiskt parti. Att vi skriver så mycket om att odla sammanhållning i programförslaget beror på att det är en kärnfråga för att pressa tillbaka kapitalägarnas makt över samhället. 

Vi vill fortsätta med det till den dag kapitalism är ett ord som inte alls beskriver det samhället vi lever i längre. 

Vi håller med om alla de argument för socialism och folkhälsa debattörerna tar upp – och de flesta av dem finns också med i programförslaget. Det finns alltid bättre sätt att skriva saker och politiska vägval att diskutera, men just den här debattartikeln slår upp helt vidöppna dörrar.