Replik

Debatt: BDSM är sexuellt våld mot kvinnor

Bild: Bild: Shutterstock

Dagens ETC. BDSM behöver varken normaliseras eller accepteras ytterligare. Istället bör vi se BDSM för vad det är, ett sätt för män förnedra och dominera kvinnor, skriver debattören Gerda Christenson.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

I en debattartikel i Dagens ETC den 26 juli vädjar ett antal psykologer om att BDSM inte ska ”skambeläggas”. De skriver att de hade hoppats att filmen ”Fifty shades of Grey” skulle leda till en ”normalisering och acceptans” av BDSM. Det är ­nästan ofattbart att det är just ­psykologer som skriver så. För exakt vad är det som ska ”normaliseras och accepteras”?

Kvinnojourer och våldsforskare världen över har visat hur filmen ”Fifty shades of Grey” i själva verket normaliserar mäns sexualiserade våld mot kvinnor. Filmen beskriver en ung, osäker kvinna med dåligt självförtroende som fullständigt bryts ner av en överordnad man och utnyttjas sexuellt av honom i BDSM. Det är skrämmande att just psykologer vill ”normalisera” att en man har ett extremt kontrollbehov, är svartsjuk, får plötsliga utbrott, manipulerar, förnedrar kvinnan med ord, inte lyssnar på henne, inte svarar, visar ägandebehov och använder sexuellt våld. I själva verket leder just sådana relationer som i filmen till att kvinnor måste fly till kvinnojourer – om mannen inte hinner döda henne först.

Verkligheten idag är att BDSM har blivit mer accepterat i Sverige, vilket också har lett till att fler unga tjejer idag berättar om utsatthet just i samband med BDSM. Allt prat om stoppord och vikten av ”samtycke” visade sig mest vara prat från de män som utsatt dem, där gränserna hela tiden flyttats för vad männen krävt att tjejerna ska gå med på. För det som inte framkommer alls i psykologernas debattartikel är att BDSM-utövandet är just så starkt könat – i praktiken handlar det till allra största del om dominanta män som utsätter ”undergivna” kvinnor för förnedring och sexuellt våld. (En liten minoritet av såväl män som kvinnor växlar mellan dominans och underordning.)

Det psykologerna driver i Dagens ETC är alltså att vi ska ”normalisera och acceptera” att män ska kanalisera sin sexuella lust till att bli kåta av att känna sig överordnade, förnedra och utöva sexuellt våld mot kvinnor och att kvinnors sexuella lust – i den mån den får vara närvarande i sammanhanget – ska kanaliseras till att bli kåt av att förnedras och utsättas för sexuellt våld. Vi känner igen det. Exakt samma budskap som porrindustrin sprider över internet varje sekund, alltså.

Stackars de tjejer och kvinnor som riskerar att hamna hos sådana psykologer när en ska bearbeta vad en har varit med om. Vi lever i ett samhälle idag som domineras just av att män utövar sexuellt våld mot kvinnor, ibland i direkta övergrepp, ibland i mer smygande gränsöverskridning, vilket inte minst #metoo gav mycket tydliga exempel på. Vad som behövs är motsatsen till en ”normalisering och acceptans” av mäns sexualiserade våld mot kvinnor – i någon form alls. Det vi behöver är att ställa krav på män att de helt enkelt ska sluta förnedra och utöva sexuellt våld mot kvinnor.

Det är ingen som hindrar den som vill ägna sig åt BDSM att göra det. Tvärtom är BDSM numera en praktik som okritiskt lyfts fram – inte minst här i Dagens ETC – och allt fler testar. Så den som idag kräver att BDSM ska ”normaliseras och accepteras” säger i själva verket att vi andra inte längre ska få ifrågasätta företeelsen eller vilka följder BDSM-utövandet får.

Noter: Nele De Neef, Violette Coppens, Wim Huys och Manuel Morrens: Bondage-Discipline, Dominance-Submission and Sadomasochism (BDSM) From an Integrative Biopsychosocial Perspective: A Systematic Review, publicerad i Sexual Medicine, Volume 7, Issue 2, 2019.