Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: För att lösa klimatkrisen måste vi använda skogen

”Det är sant att skogsavverkning på kort sikt bidrar till koldioxidutsläpp, men skogsbruket i sin helhet binder mer koldioxid än det släpper ut”, skriver debattören.
”Det är sant att skogsavverkning på kort sikt bidrar till koldioxidutsläpp, men skogsbruket i sin helhet binder mer koldioxid än det släpper ut”, skriver debattören. Bild: Bild: Fotograferna Holmberg/TT

Dagens ETC

Att bara stänga ner skogsbruket släcker inte elden. Det är snarare att kasta bensin på lågorna. ­Miljörörelsen måste inse det, skriver Per-Olof Sjöö, förbundsordförande GS.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

”Jag vill att ni ska agera som att ert hus brinner.” Citatet från Greta Thunberg träffar rakt i hjärtat. Vår tids mest framstående forskare är överens. Klimatförändringarna är på väg mot en så kallad ”tipping point” och vår koldioxidbuffert är på väg att ta slut. Effekterna av att inte göra något och fortsätta som vanligt är oöverskådliga.

De flesta av oss är nog överens om att vi måste släcka elden, men ännu finns inget trovärdigt svar på hur.

Delar av miljörörelsen försöker dock svara på frågan. I den mycket påkostade kampanjen ”More of everything” målas det moderna skogsbruket ut som en av vår tids största klimatbovar. Budskapet är solklart, vi måste sluta avverka skog nu, innan det är för sent.

Det är sant att skogsavverkning på kort sikt bidrar till koldioxid­utsläpp, men skogsbruket i sin helhet binder mer koldioxid än det släpper ut.

Hur mycket vi än vrider och vänder på det så kommer vi inte från att skogens produkter är förnyelsebara och att träd som återplanteras binder koldioxid under väldigt lång tid.

Frågan är helt enkelt vad miljörörelsen menar är ett trovärdigt, mer klimatvänligt, alternativ till produkter med skogsråvaran som bas?

Det uppskattas att vi kommer behöva bygga fler hus de kommande 40 åren än vad vi gjort under mänsklighetens hela historia.  Alternativet till att bygga i trä är att bygga i betong. Genom att bygga i trä minskar utsläppen från själva byggprocessen till ungefär hälften och då kompenserar kollagringen för 60–100 procent av den belastning som tillverkningen av träbyggsystemen för med sig.

Så frågan till miljörörelsen är, ska vi bygga hus i cement, trä, eller inte alls?

Effekterna av miljörörelsens krav om ett totalstopp av avverkning skulle i närtid innebära att klimatutsläppen från skogsindustrin naturligtvis skulle minska. Men om ingen större förändring sker i samhället som innebär att vi helt slutar bygga, resa eller konsumera så skulle hus fortfarande byggas, men med det mycket mer klimatskadliga betongen.

För att stoppa, eller i bästa fall sakta ner, klimatförändringarna krävs drastiska åtgärder och stora förändringar i hur vi organiserar vårt samhälle. Vi behöver ha en modig diskussion om kapitalismens förutsättningar att klara klimatutmaningen, om våra rese- och konsumtionsvanor och behovet av en rättvis klimatomställning.

GS-facket är redo att bidra konstruktivt till den stora klimat­debatten som krävs. För vårt hus brinner verkligen och det krävs att vi alla bidrar till debatten om hur vi ska släcka elden.

Men att bara stänga ner skogsbruket släcker inte elden. Det är snarare att kasta bensin på lågorna.