Hoppa till innehållet

ETC Göteborg

Debatt: Återinsättningen av Älvsborg amfibieregemente är nödvändig

Militärövningen Swenex 20 som bland annat hålls i Göteborgs skärgård 2020, där 1:a Amfibieregementet i Göteborg deltog med stridsbåt 90 och stridande markpersonal. 
Militärövningen Swenex 20 som bland annat hålls i Göteborgs skärgård 2020, där 1:a Amfibieregementet i Göteborg deltog med stridsbåt 90 och stridande markpersonal.  Bild: ETC Media

Dagens ETC.

”Som Skandinaviens största hamn kan betydelsen av Göteborgs hamn knappas överskattas.”

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

En permanent militär närvaro på Västkusten är nödvändig för att öka säkerheten för de viktiga hamnområden och fartförbindelser som finns i området. Amfibieregementet (Amf 4) i Göteborg återinsätts nu i enlighet med regeringens proposition Totalförsvaret 2021–2025 som riksdagen fattade beslut om i slutet av förra året. Återinsättningen ska ske senast 2022 för att nå full kapacitet under perioden 2026–2030. Som socialdemokrater är vi stolta och glada att det nödvändiga skyddet av Västkusten förstärks på detta handfasta sätt.

Ett amfibieregemente i Göteborg behövs för att bereda plats åt och utbilda den amfibiebataljon som etableras på västkusten. Den verksamhet som tidigare har funnit i området stärks vilket förväntas leda till hundratals nya befattningar i civil och militär form. En permanent militär närvaro på Västkusten är också viktig av operativa skäl, inte minst för att skydda hamnområden och förbindelserna västerut.

Som Skandinaviens största hamn kan betydelsen av Göteborgs hamn knappas överskattas. 70 procent av Skandinaviens industri och befolkning finns inom ett avstånd av 50 mil. I området ryms tre huvudstäder; Oslo, Köpenhamn och Stockholm. Totalt passerar nära 30 procent av Sveriges utrikeshandel via Göteborgs hamn. Att varuflödet fungerar i området är avgörande för Sverige och Skandinavien. Möjligheten att skydda dessa vitala intressen är därför en viktig del av totalförsvaret.

Sedan Älvsborgs amfibieregemente avvecklades har viss verksamhet fortsatt genomförts på området. Den grundläggande infrastrukturen finns därför kvar men måste i flera fall åtgärdas med anledning av att verksamheten utökas. Åtgärderna består bland annat av förläggning för värnpliktiga, kontors- och utbildningslokaler samt utbyggnad av antalet kaj-, båtuppställnings- och förtöjningsplatser. I takt med att utbildningen av värnpliktiga och övningar med krigsförband utökas ökar också behoven av fler och större övningsområden samt skjutfält. För att återetablera Älvsborgs amfibieregemente kommer en successiv omfördelning av personal att genomföras, främst från amfibieregementet i Berga.

Återinsättningen av Älvsborgs amfibieregemente kommer att betyda mycket för Västkusten och för försvaret av hela vårt land. Den är en viktig del i återuppbyggnaden av det svenska totalförsvaret. Och för oss socialdemokrater är ett robust totalförsvar en självklar del av välfärdsbygget. När den enskilde är som svagast måste samhället vara som starkast. När krisen eller kriget väl kommer ska vi vara förberedda. Med målmedvetet arbete och ansvarstagande pragmatism kan vi åstadkomma detta. Socialdemokratiska regeringar tog ansvar och byggde under efterkrigstiden ett av världens starkaste totalförsvar. Vi kan och ska göra det igen.