Nyheter.

2019-09-18 04:00
Foto: Shutterstock
Puffetikett
Dagens ETC

Sänkt bistånd drabbar unga även i Sverige

Minskat bistånd riskerar att dra ner på framgångsrika projekt, vilket drabbar utsatta unga. Vi i Sverige riskerar att tappa kontakt med omvärlden och därmed möjlighet att skaffa oss livsviktig kunskap. Vi behöver utveckla biståndet genom att säkerställa synergier. KFUM:s projekt ”Youth Justice” är ett aktuellt exempel, som direkt går att koppla till den svenska verkligheten i dag. Det skriver KFUM:s generalsekreterare Alexander Clemensson.

KFUM Sverige bedriver framgångsrika projekt riktade till unga bland annat i Sydafrika, Togo, Belarus och Palestina. ”Youth Justice” är exempel på projekt som syftar till att utveckla effektiva program för att förebygga kriminalitet och missbruk. Det är ett projekt som finansieras av biståndsmedel och levererar mycket goda resultat, resultat som är avgörande i många unga människors liv. Andelen unga återfallsförbrytare har sjunkit från 80 procent till under 1 procent och tiden som unga sitter häktade har halverats. Detta är några av en lång rad konkreta resultat av ”Youth Justice” som till stor del är finansierat av biståndsmedel.

Erfarenheterna från ”Youth Justice” kan direkt återföras in i den situation vi har i Sverige där kriminalitet, drogmissbruk och radikalisering är växande problem. Projektet utvecklar metoder och kunskaper som direkt kan appliceras i områden där behoven är stora. Framgångsrika biståndsprojekt verkar på det sättet utvecklande för alla inblandade.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Grova generaliseringar om korruption och brister i systemet ligger till grund för bland annat Moderaternas hårda kritik av Sveriges biståndspolitik, en argumentation som ökar en polarisering i samhället och förhindrar en möjlig utveckling av livsviktiga dialoger. Förslaget om indragna bidrag hotar de projekt där resultaten talar sitt tydliga språk, projekt som gör verklig skillnad i unga människors liv.

KFUM är en del av en världsrörelse. Vi är övertygade om att det ger ett mervärde till KFUM-rörelsen i Sverige att öppna sig för världen. Det är först när gränser suddas ut och en verklig dialog äger rum som problem får sin lösning.

Genom att se på biståndsprojekt som lärande utbyte, så synliggörs det synergimöjligheter som kan ­leverera konkreta resultat på aktuella samhällsproblem även här i Sverige. KFUM vill se en utveckling av bistånd, inte avveckling. Vi vill stärka unga människors rättigheter och möjligheter att påverka den framtid som tillhör dem.