Ledare. Tomas Kåberger.

2019-09-23 03:00
Puffetikett
Dagens ETC
ETC Göteborg

Sverige behöver en rättvis skatt på bilism

Argumenten om att glesbygdens bilister drabbas orimligt hårt kan ändå vara rätt.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Dagens beskattning av bilismen är orättvis och ineffektiv. Man betalar för lite och kör för mycket i storstäderna, och betalar för mycket och kör för lite i glesbygden. Gör man inget åt det blir det värre när elektrifiering och självkörande bilar slår igenom.

Beskattningen av bilismen ska motsvara trafikens kostnader. Skatten ska räcka för att bygga och underhålla gator och vägar, men den ska också täcka samhällets kostnader för trafikolyckor, luftföroreningarnas hälsoeffekter, bullerstörningar, klimatförändringar och att trafiken hindrar människor från att röra sig.

Nu tas denna skatt ut på bensin och diesel med en miniminivå fastställd av EU. Men skadorna av att använda en liter diesel i en bil i Paris är inte densamma som i Pajala. Cancerogena molekyler som lämnar ett avgasrör i Paris eller Stockholm har mycket större sannolikhet att hamna i en människas lungor och verkligen orsaka cancer, än en likadan molekyl som kommer ur ett avgasrör i Pajala.

Vägbuller i Paris och Stockholm drabbar fler och är störande. I Norrlands glesbygd är det färre som hör bilarna, och jag har träffat folk som hävdat att det är en glädje att då och då få höra en bil och förstå att avfolkningen inte är fullständig.

Ändå betalar de samma skatt på drivmedlen.

Så när rika lobbyister, som kör stora bilar i Stockholm, argumenterar mot höjd drivmedelsskatt med hänvisning till att det är synd om människor i glesbygden, är deras drivkraft att de själva ska få fortsätta att förstöra liv och hälsa för medmänniskor i Stockholm. Men deras argument om att glesbygdens bilister drabbas orimligt hårt kan ändå vara rätt.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Elbilar betalar varken bensinskatt eller dieselskatt. Sol- och vindel gör elen billig. Men även elbilar behöver vägar och är orsak till att människor dödas och skadas i trafikolyckor, och även elbilar skapar trängsel i storstäder. 

När elbilarna börjar köra utan förare blir frågan akut: vi betalar för marken när bilar parkeras i städer. Om man ska på bio och det är gratis att låta den köra runt i stan så skulle städernas gator kunna fyllas med tomma bilar som kör runt och väntar på att deras ägare ska vilja bli hämtade från bion eller restaurangen.

Men även om det ännu är få bilar som är elektriska och bara några enstaka fordon som kör utan förare i våra städer så kommer de att bli fler. Det tar nog längre tid att utreda hur ett långsiktigt hållbart och rättvist skattesystem ska se ut än för elfordonen att ta över marknaden. Så regeringen borde tillsätta en utredning nu.

Egentligen finns allt som krävs för ett bättre system. Idag registrerar telefonoperatörer och leverantörerna av många av de appar vi har i telefonerna konstant var vi och våra telefoner är. Moderna bilar och deras tillverkare registrerar också hur bilarna rör sig. 

Skatten skulle alltså kunna tas ut beroende på hur mycket varje bilmodell förorenar och var den kör. På instrumentbrädan skulle vi inte bara se hur fort vi kör och vilken hastighetsbegränsning som råder just där vi är, utan också vilken kostnad vi har per kilometer. Navigationssystemet skulle berätta inte bara hur långt det är till målet för resan och hur lång tid det tar, utan också hur mycket vägskatten totalt blir.

Detta skulle vara en fantastisk skattesänkning för bilister i glesbygd och tydlig skattehöjning för bilister i storstäder. 

Den enda skatt som skulle tas ut på fossila drivmedel är koldioxidskatten. Den skulle kunna höjas utan att storstädernas bilister skulle kunna argumentera med att det är ännu mer orättvist mot bilister i glesbygd.

Även om en skattereform av detta slag skulle vara bra för samhällets ekonomiska effektivitet, för miljön i städerna och för att minska risken för ohanterliga klimatförändringar, är den svår att få igenom. Rika människor som äger och kör bil i storstäderna är nämligen både ekonomiskt och politiskt mäktiga.

Ett motargument skulle kunna vara att det dyrt att införa. Men det som krävs finns redan i moderna fordon, och det som skulle krävas i gamla fordon motsvarar en mobiltelefon.

Ett annat skulle vara att det är hemskt om Skatteverket registrerar var man kör. Men det räcker att Skatteverket vet var bilen körs. Vem som kör eller finns i bilen har ingen med detta system att göra. Individens integritet har mobiltelefonerna tagit ifrån oss.

Man skulle kunna påstå att det var svårt att kontrollera att systemen i bilarna verkligen var i drift, och att det skulle vara lättare att fuska med denna skatt än med drivmedelsskatten. Men det verkar ganska enkel att ibland registrera vilka bilar som verkligen kör på en viss väg och sedan kontrollera att deras skatt debiterats i systemet.

Dessutom skulle detta system se till att alla de utländska fordon som kör i Sverige betalar skatt här, och inte kommer undan med att köra med bränsle de tankat i Luxemburg med EU:s lägsta drivmedelsskatter.

Argumenten för att införa en rättvis beskattning på vägtransporter har varit övertygande länge. Det har blivit enklare med den tekniska utvecklingen. Elektrifieringen gör det nu snabbt viktigare.

Tomas Kåberger
Tomas Kåberger 

Professor i Industriell energipolicy vid Chalmers och ordförande i Renewable Energy Institute, Tokyo. Han var tidigare generaldirektör för ­Energimyndigheten. Ledarskribent i Dagens ETC.