Ledare. Ulrika Lindahl.

2021-01-12 03:00
Puffetikett
Dagens ETC

Social misär skapas av bostadsmarknaden – inte de asylsökande

Ansvaret ska läggas där det hör hemma. Inte på de som gör vad de kan för att starta ett nytt liv.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Enda chansen. Så beskriver Sozan det i Sveriges Radios reportage. Hon är asylsökande och hyr ett rum i Tensta för 1000 kronor. Rummet fick hon tag på via en en kontakt i skolan.

Sedan ett halvår tillbaka mister asylsökande som Sozan sin dagersättning om de väljer att bo i Tensta och ett trettiotal andra så kallade utsatta områden. Det ska nämligen minska segregationen enligt regeringen och ledande socialdemokrater. I en gemensam debattartikel skrev Katrin Stjernfeldt Jammeh (S i Malmö), Boel Godner (S i Södertälje) och Ebba Östlin (S i Botkyrka) inför lagändringen att ebo, när asylsökande väljer att bosätta sig utanför Migrationsverkets asylboende, borde avskaffas helt. De hävdar att det är ”ett okontrollerat ebo” som lett till svartkontrakt och en trångboddhet som tvingar barn att läsa läxor i trapphusen och vuxna att sova i skift i små lägenheter i miljonprogramsområdena.

Trots det säger alltså Sozan att hon ser rummet i Tensta som sin enda chans. I eget boende har hon i alla fall chans att söka ett jobb och börja etablera sig i Sverige. Hon gör det hon kan för att ta det ansvar som så många skriker om migrationsdebatten. Hon ser att chansen att stå på egna ben är större så här än på Migrationsverkets asylboenden.

Och hon är inte ensam. Ekot rapporterade i helgen att omkring 400 personer fått avslag på sin dagersättning under det första halvåret med den nya lagen. Och det är så många som 1600 asylsökande som registrerat sig som boende i de utsatta områdena. Att fler av dem inte har fått sin dagersättning indragen beror på att de aldrig ens ansökt om ersättning.

Regeringen säger alltså att integrationen bli bättre om de asylsökande stannar på Migrationsverkets anläggningsboenden eller flyttar till småkommuner där det inte bor så många andra asylsökande eller invandrare. Men forskningen säger något annat.
Linna Martén, vid Uppsala universitet, konstaterade tillsammans med kollegor från Stanforduniversitetet, ETH i Zürich och London School of Economics att de som får möjlighet att bosätta sig i områden där det bor många andra med samma ursprung har större chans att etablera sig på arbetsmarknaden än de som placeras i områden där det inte finns så många andra personer från samma land. Framför allt på grund av de snabbare får tillgång till ett större kontaktnät. Ändå har flera europeiska länder, och nu också Sverige, vidtagit åtgärder för att sprida ut de nyanlända geografiskt. Danmark har kanske gått allra längst med sitt”getto-paket” där bostäder till och med ska rivas för att förhindra att människor flyttar dit.

Samma sak säger en studie från Örebro universitet. Lina Sandström, doktor i sociologi vid Örebro universitet, har undersökt arbete, boende och känsla av tillhörighet hos dem i ebo jämfört med de på Migrationsverkets boenden. Det var ingen större skillnad mellan grupperna, förutom då att det var vanligare att de i ebo hade ett arbete efter att de fått uppehållstillstånd. Och trångboddheten var minst lika stor hos de som bodde på Migrationsverkets boenden. Även när de fått uppehållstillstånd och placerats i en kommun fortsatte de att vara trångbodda.
Integrationen blir alltså inte bättre av att tvinga människor att stanna på Migrationsverkets boenden. Det enda som händer när människor straffas med indragen dagersättning är att redan fattiga och utsatta blir ännu mer fattiga och  utsatta. Ännu mer sårbara för som är beredda att utnyttja människor som inte har några alternativ.

Den sociala misären med barn som tvingas läsa läxor i trapphusen och vuxna som tvingas sova i skift i överbefolkade lägenheter skapas inte av ebo. Den skapas inte av att asylsökande och nyanlända gör som människor som har flyttat till nya länder har gjort i alla tider. Söker sig till de som kommer från samma platser och talar samma språk för att kunna hjälpa varandra att starta på nytt. Mina morföräldrar gjorde så när de kom till Sverige. Tog hjälp av sina finska landsmän för att hitta jobb på fabriken och en lägenhet att bo i. Svenskarna som utvandrare till USA gjorde samma sak i Minnesota och Illinois.

Social misär skapas av en bostadsmarknad där det blir allt svårare för de som har minst att hitta en okej bostad. Av en bostadsbrist som gör det möjligt att hyra ut till och med råtthål till överpris, både privat genom ebo och som asylboende till Migrationsverket.

Segregation skapas när vissa områden överges av både de som har resurserna och politikerna. Ansvaret ska läggas där det hör hemma. Inte på de som gör vad de kan för att starta ett nytt liv.