Ledare. Tomas Kåberger.

2020-07-27 03:00
Puffetikett
Dagens ETC

Sämre förutsättningar för fossil el – låt den utvecklingen fortsätta

Inom EU gav vind- och solenergi tillsammans mer el än all kolkraft under första halvåret. Förnybar el gav mer än alla fossila bränslen. I Tyskland gav vindkraften ensam mer el än all fossil el och kärnkraft tillsammans under februari.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

”Förutsättningarna för elproduktion med kol har drastiskt försämrats” skriver det portugisiska elbolaget EDP och berättar sedan hur man kommer att stänga Portugals sista kolkraftverk nästa år. Istället för att elda kol skall man börja använda billig sol- och vindel för att producera vätgas som skall ersätta fossil gas och olja i andra sektorer.

Sämre förutsättningar för kol syns i rapporterna om hur elproduktionen i världen utvecklats första halvåret 2020. Kina minskade den fossila elproduktionen med ca 40 TWh medan sol- och vindel ökade nästan lika mycket. Tidigare har Kina varit ett land där alla former av elproduktion ökat. I Europa (32 länder) minskade den fossila elproduktionen med 44 TWh, kärnkraften minskade med 60 TWh medan förnybar elproduktion ökade med drygt 80 TWh. I USA minskade den fossila produktionen med drygt 80 TWh, kärnkraften minskade med nästan 30 TWh medan sol- och vind-el ökade.

I USA har de ekonomiska förlusterna för ägarna till kol- och kärnkraftverk blivit så stora att de tycks desperata för att skydda sina intressen. För några dagar sedan grep den federala polisen talmannen i Ohios parlament för korruption efter att en utredning visat att elbolaget betalat ca 600 miljoner kronor i mutor för att få subventioner. Resultatet av mutorna var beslut om 1 500 miljoner per år till olönsamma kärnreaktorer och kolkraftverk. Historien visar vad det är som försenar utfasningen av ohållbar energi. Sådan olaglig politisk verksamhet är förhoppningsvis mindre än de lagliga kampanjer där man använder pengar till att sprida budskap för att bromsa utvecklingen. Budskap som att ett system med bara förnybar energi är omöjligt, att den är dyr eller att utvecklingen i vart fall tar så lång tid att det är en fråga för en kommande generation.

Men nu går utvecklingen snabbare än gamla energiföretag vill. Det ger hopp om att vi kan nå klimatmålen utan att offra samhällets ekonomiska förutsättningar. Vindkraftens elproduktion sker i norra Europa utan subventioner sedan ett par år. Stora solelsanläggningar utan subventioner rapporteras nu i Tyskland, Danmark, England och Polen. Utvecklingen går fort. Förutsättningarna för elproduktion med kol har drastiskt försämrats i hela världen.

Den franska riksrevisionen (Cour des comptes) publicerade nyligen en rapport om landets försök att bygga ett nytt kärnkraftverk. När kärnkraftens företrädare i Frankrike förmådde det statliga elbolaget att besluta om investeringen påstods den nya kärnreaktorn kosta 35 miljarder kronor. Nu skriver revisionen att denna reaktor kommer kosta ca 200 miljarder. Skattebetalarna och kunderna kommer på något sätt tvingas betala.

Fossila elverk har också ofta blivit dyrare än planerat under senare år. Men en annan förklaring till förlusterna är att kampanjerna mot förnybar el tycks ha lurat bolagens egna beslutsfattare mer än de lurat resten av samhället. Genom att inte vilja förstå hur snabbt förnybar el blir billigare har man investerat i dyra fossileldade verk och kärnreaktorer som man sedan förlorat mycket pengar på. Värdet av Vattenfalls stora kolkraftverk Moorburg utanför Hamburg har skrivits ner i omgångar, senast med 9 miljarder kronor – nästan en tusenlapp per svensk.

Inom EU gav vind- och solenergi tillsammans mer el än all kolkraft under första halvåret. Förnybar el gav mer än alla fossila bränslen. I Tyskland gav vindkraften ensam mer el än all fossil el och kärnkraft tillsammans under februari. 

I Japan har erfarenheterna av Fukushima-haveriet gjort att bara 9 av de 54 kärnkraftsreaktorerna som fanns återstartats, och i år har man börjat stänga de som återstartats av säkerhetsskäl. Ändå producerades mindre el med fossila bränslen förra året än före härdsmältorna i Fukushima. Effektivare elanvändning och solel har ändå möjliggjort fortsatt ekonomisk utveckling i Japan.

De närmaste åren kommer utvecklingen av vätgasproduktion från förnybar el sätta fart. Många företag, regeringar och den Europeiska Unionen ser möjligheterna att utnyttja att sol- och vindel nu är billigare än råolja för att ersätta importerad olja och gas med billig förnybar el omvandlad till vätgas eller andra bränslen. Liksom utvecklingen av sol- och vindel gått snabbare än energibolagen ville, kommer produktionen av vätgas kunna utvecklas snabbare än många tror. När tillverkningen av elektrolysörer som gör vätgas av vatten väl kommer igång, lär sig företagen av erfarenhet att tillverka billigare elektrolysörer. När man gör dem billigare säljer man fler, tillverkar fler – och med större skala på tillverkningen sjunker kostnaden ytterligare, och då säljer man fler.

Förutsättningarna för att producera el med kol inte bara minskar, utan är på väg att försvinna. Belgien, Österrike och Sverige har stängt sina sista koleldade kraftverk. Portugal kommer också snart ha gjort det. 

Förutsättningarna för att alls kunna sälja kol, olja eller gas försämras. Frågan är om det trots korruption och kampanjer kommer gå fort nog för att undvika risken för ohanterliga klimatförändringar.

Tomas Kåberger
Tomas Kåberger 

Professor i Industriell energipolicy vid Chalmers och ordförande i Renewable Energy Institute, Tokyo. Han var tidigare generaldirektör för ­Energimyndigheten. Ledarskribent i Dagens ETC.