Ledare. Johan Ehrenberg.

2021-04-16 03:00
Puffetikett
Dagens ETC

Nu vill mediejättarna krossa alla uppstickare

Nej, det tog inte lång tid efter att Bonnier köpte upp lokaltidningarna runt landet och ett huj blev landets största presstödsmottagare, till att man nu – via branschorganisationen Tidningsutgivarna, med Bonnier och Schibsted i styrelsen – lägger förslag som gynnar dem själva mest.

Jag har flera gånger genom åren berättat om hur borgerliga krafter aktivt försökt göra om, eller ta bort, presstödet så att små tidningar ska försvinna från kartan. Speciellt små dagstidningar som Dagens ETC. I veckan kom så förslagen från först Moderaterna och sedan Tidningsutgivarna och det är inga små ändringar de föreslår, de försöker förvandla presstödet till ett direkt stöd till de stora tidningskoncernerna i Sverige.


Stöd Sveriges enda röda dagstidning för en grönare värld. Testa att prenumerera för bara 39 kr per vecka eller 139 kr per månad. Du kan avsluta när du vill.

Ja, jag vill prenumerera!


Nej, det tog inte lång tid efter att Bonnier köpte upp lokaltidningarna runt landet och ett huj blev landets största presstödsmottagare, till att man nu – via branschorganisationen Tidningsutgivarna, med Bonnier och Schibsted i styrelsen – lägger förslag som gynnar dem själva mest.

Bonniers tidningsvinster kommer idag från presstöd och coronastöd. Tanken är att permanenta det till ett stöd med nedsatta arbetsgivaravgifter och slopad moms och därmed omvandla de drygt 900 miljoner som ges till en mängd tidningar idag, till främst en större kassa i koncernerna.

Eftersom Bonnier genom åren varit den största lobbyisten mot presstöd, är den här kappvändningen som en skrattspegel, bakom en massa lull lull ord om ”modernisering” och ”anpassning” ligger råa vinstkalkyler. Och de andra storägarna är ju inte annorlunda.

Presstödet är hotat, dels politiskt från de högerextrema, dels inom mediebranschen – då stödet faktiskt fungerat som en långsam broms av den monopolisering av mediemarknaden vad gäller tidningar och deras digitala utgåvor, som de stora genomför.

Och genom åren har vi på ETC-tidningarna tvingats försvara oss mot politiska presstödsbeslut vars enda avsikt varit att försvåra skapandet av media som inte är som de borgerliga.

Att presstödet inte är särskilt bra är dock en sak, det kan enkelt förbättras om man verkligen vill, men det finns två saker som gör presstödet nödvändigt att behålla och det är dessa två saker som Moderaterna och Tidningsutgivarna ger sig på.

Stödet är större för små och mindre för stora. Det är extra viktigt då små tidningar har fasta kostnader som är stora, men prenumerationspriset kan inte vara motsvarande högt, ingen betalar mer för en liten nyhetstidning än för en stor. Snarare tvärtom.

Stödet ger dessutom likviditet och därmed säkerhet för underleverantörer, utan presstöd skulle få mindre tidningar kunna trycka utan privata bankgarantier, och ännu färre skulle kunna jobba med frilansare.

Dessa två pelare i utgivningen av små tidningar vill man nu slå sönder och ersätta med stöd baserat på skatteinbetalning och arbetsgivaravgifter.

Lustigt nog är det de stora medieföretagen som har störst momskostnad och självklart är det även de som har flest anställda.

Utan att fastna i detaljer skulle de här skisserade förslagen minst halvera Dagens ETC:s stöd och samtidigt spara hundratals miljoner åt Bonnier.

Är det verkligen en slump att Moderaterna och Tidningsutgivarna lägger förslag så väl anpassade för de mediejättarna.

Javisst ska vi fortsätta slåss för ett presstöd som bevarar fria tidningar och inte ägarnas vinster.

Men utvecklingen säger också något helt annat.

Vi som vill ha fria röster som ständigt kan granska, kritisera och utmana de svenska maktsfärerna kan helt enkelt inte lita på presstöd för framtiden.

Och den framtiden är nära nu!

 


Prenumerera på Dagens ETC för 39 kronor. Beställ här!


 

Vi skapade Dagens ETC när alla inom media sa att det var omöjligt. Vi gjorde det med många tusen läsares direkta stöd och vi har lyckats göra en sjudagarstidning som växer och fördjupas med den sortens unikt läsarstöd hela tiden. Ja, vi använder presstöd för att bygga en större bas, men vi litar inte på det.

Den ekonomiska sanningen är nämligen enkel. De drygt 19 miljoner vi har i stöd är knappt en tredjedel av våra intäkter. Nu ökar dessutom andelen läsarintäkter genom att vi dag för dag får nya prenumeranter. Just när jag skriver detta är prenumerationssiffran 11 825, det är faktiskt en ökning med drygt 30 procent sedan förra sommaren! Samtidigt pågår en envis insamling som gör att vi kan satsa ännu mer på journalistiska specialbevakningar, sådant en liten tidning annars har svårt att orka med. Du har läst våra avslöjanden sista halvåret.

Målet är enkelt.

Vill vi ha en fri socialistisk dagstidning med allt vad det innebär av antirasism, feminism, klimatpolitik och jämlikhet, då behöver vi nå en upplaga där utgivningen är oberoende av statliga stöd och vad de stora koncernerna hittar på.

Upplagan måste då vara 20 000 prenumeranter.

I vår budget är därför målet att nå 14 000 i år, därefter ska vi öka med ytterligare 6 000 före valet 2022. Då kommer en bred radikal journalistik, både avslöjanden, analyser, nyheter, kultur och klimatinitiativ kunna nå hundratusentals människor varje dag via tidningen, ny webb, egna poddar, egen webb-tv och appläsning.

En annan berättelse än den borgerliga kan envist utvecklas.

Jag vet att det är bråttom.

Du vet det också.

Åren som kommer blir krisår. Kanske inte för de som äger, den rika världen kommer försöka smita undan men kostnaden för kombinationen klimatkris och social kris blir enorm. De borgerliga vacklar mellan globalism och nationalism, den senare med väldigt obehagliga politiska eftergifter åt rasister.

Mitt i detta stora finns det bara en sak att göra. Bygga motstånd, bygga alternativ, hålla liv vid humanism, lönekamp och verklig ekopolitik.

I saker vi gör, i det lilla och i det jag kallar tillsammansmakt där vi faktiskt kan förändra när vi är många.

Dagens ETC är ett sådant projekt.

Jag hoppas du har möjlighet att hjälpa oss hjälpa rörelser att komma framåt.

En sak vet jag.

Bonnier kommer aldrig göra det.


Ta ställning – bli prenumerant på Dagens ETC. Det kostar från 39 kronor/vecka. Du avslutar när du vill.


Johan Ehrenberg
Johan Ehrenberg 

Grundade ETC 1976. Svarar gärna på frågor och skriver mest om ekonomi och politik. Och solceller. Men det är ju politik det med.

Mejl johan@etc.se

Twitter @JohanEhrenberg