Ledare. Nabila Abdul Fattah.

2014-06-17 08:22
Bild: Flickr

Moderaterna promenerar nära gränsen till rasism

Ge fan i att försöka ta ifrån människor deras rättighet att rösta för att ni utgår ifrån att de är för dumma för att rösta på er.

Jag kan tänka mig att det är kämpigt för partier inför EU-valen. Man försöker nå ut med sin info och sina åsikter så gott det går i hopp om att människor ska rösta just på deras parti. Trots att man vet att valdeltagandet inte alltid blir så högt. Särskilt i socio-ekonomiskt utsatta områden.

Man gör satsning efter satsning för att se till att alla människor får kunskap och rätt förutsättningar för att använda sin röst. För att människor ska ha samma chans till att påverka politiken som de som är uppfostrade till att utgå ifrån att deras röst är värd någonting. För så ser inte fallet ut i Sverige idag. Valinformatörer och mobila vallokaler ställs ut lite överallt för att göra röstandet och demokratin lättillgänglig. Dock räcker inte det, det behövs självklart mer. För det finns många anledningar till att människor i socio-ekonomiskt utsatta områden inte röstar i lika hög utsträckning som människor i mer välbärgade områden. Informationsspridning om valen och att tillgängligöra röstandet i sig är bara en del av det. Men fortfarande en viktig del.

Men i diskussioner om högt respektive lågt valdeltagande som nu hörs blir jag riktigt förvånad när jag läser en debattartikel i Södra Sidan från Moderaterna i Botkyrka signad av oppositionsrådet Jimmy Baker att just sådana här satsningar är ”ett fullständigt fiasko!”

Moderaterna i Botkyrka vill alltså se en minskning av det de tycker är kostsamma valinsatser för att man inte sett resultat i just de socio-ekonomiskt utsatta områdena i Botkyrka. Vilket geografiskt sett är främst norra Botkyrka, med förorter som Fittja, Alby, Hallunda och Norsborg. Mobila vallokaler och samhällsinformatörer är ingenting man borde lägga ner pengar på. Människor där röstar ju ändå inte. Och de som väljer att faktiskt rösta, vet inte vad de röstar på. Så det är lika bra att de inte går och röstar.

Ja, exakt. Jag citerar: ”Sverige, till skillnad från hur det var i gamla kommuniststater, har inte infört röstplikt. Vi ifrågasätter vidare poängen med att övertyga människor om att gå och rösta enbart för röstandet skull, utan att vara insatt i vad partierna egentligen står för.

Att veta vad man röstar på och efter egen övertygelse, en egen önskan om i vilken riktning man vill se samhällsutvecklingen, borde vara det som avgör hur man lägger sin röst. En sak vi uppmärksammat – inte bara i Botkyrka – är att vi tycker oss se att en del väljare personröstar på kandidater som har samma religiösa uppfattning eller etniska grupptillhörighet som de själva – alldeles oavsett om man delar de politiska förslagen eller deras partiers ideologiska kärnvärden.”

Kära Jimmy Baker och resten av Moderaterna som heller inte verkar tycka att människor i socio-ekonomiskt utsatta områden borde rösta. Man kan inte lösa informationsbrist med mer informationsbrist.

Jag kan garantera er att jag aldrig kommer rösta på en moderat (eller någon annan ut något annat parti) vars enda gemensamma nämnare med mig är religion eller etnisk tillhörighet. Och för dig och dina partikamrater att utgå ifrån att människor är så okunniga att de röstar utifrån etnicitet istället för politik är att promenera jävligt nära gränsen till rasism. Varför rasism? Jo, för jag utgår ifrån att de människor ni menar är rasifierade personer. Det är de ni helst skulle vilja omyndigförklara för att de inte ändå inte röstar och gör de det så blir det fortfarande fel.

Vidare i debattartikeln förklarar Moderaterna i Botkyrka att det inte behövs varken valinformatörer eller ambulerande valstugor i norra Botkyrka. Vad som behövs är att minska utanförskapet, fler ungdomar med gymnasiebehörighet, trygghet på gator och torg och sysselsättning. Behoven håller jag absolut med om.

Men vad jag inte förstår är varför ni inte kan hålla två bollar i luften. Varför måste det ena helt plötsligt utesluta det andra? Har vi verkligen kommit till en punkt där vi måste välja mellan demokrati och sysselsättning?

Men jag vet vad det egentligen handlar om. Moderaterna surar över att ni bara fick 6,8 procent i norra Botkyrka, vilket är en minskning från förra EU-valet. Och det kan ni vara arga över hur mycket som helst. Men ge fan i att försöka ta ifrån människor deras rättighet att rösta för att ni utgår ifrån att de är för dumma för att rösta på er.

Hade ni ansträngt er för att gå på något av alla de arrangemang som lokala föreningar och organisationer hade anordnat för att människor skulle få mer information om valet så hade era siffror kanske sett annorlunda ut. Ni dök nämligen inte upp på en enda, vilket gjorde att människor frågade ”bryr inte Moderaterna sig om oss?”

Svaret på den frågan är tydlig. Nej, det gör ni visst inte.

Nabila Abdul Fattah
Nabila Abdul Fattah 

Verksamhetsledare för ungdomar i Skärholmen. Skriver krönikor i Dagens ETC var fjärde vecka.