Ledare. Ulrika Lindahl.

2021-05-10 16:05
Bild: Faksimil
Puffetikett
Dagens ETC

Expressen gör som SD – ger invandringen skulden för allt

Sveriges största liberala ledarsida går alltså samma väg som Liberalerna. Som M och KD. Sväljer SD-betet och gör invandringen till förklaringen på allt, skriver Ulrika Lindahl. 

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Ja, låt oss fortsätta prata om vilka ämnen som SVT:s flaggskepp Agenda tar upp och hur det kan påverka både opinionen och i förlängningen valresultatet om det drygt år. Det är en viktig diskussion. Tack Anna Dahlberg på Expressen för att du tar oss som exempel.

Anna Dahlberg rycker ut till Agendas försvar och skriver lite magsurt att det är skillnad på kritik och kritik. När högern kritiserar public service så klassas det som samhällsfarligt av vänstersympatisörer.

Samtidigt kan vänstern själva rasa mot SVT när ”innehållet inte passar de egna ideologiska smaklökarna”. Det är här som Anna Dahlberg tar den granskning som vi på Dagens ETC gjorde och som visar att de allra vanligaste ämnena i Agendas senaste 100 program är kriminalitet tätt följt av migration och integration. Helt rätt tycker Anna Dahlberg. Invandringen är den avgörande frågan. ”Den mest genomgripande samhällsförändringen som har ägt rum i Sverige i modern tid”. Sedan räknar hon upp ett antal samhällsproblem som hon menar är invandringsfrågor.

Skolan – elever med utländsk bakgrund presterar så mycket sämre än elever med svensk bakgrund.

Jobben - två av tre långtidsarbetslösa är utrikes födda.

Barnfattigdom - tre fjärdedelar av de som barn som lever i familjen med låg inkomststandard har utländsk bakgrund.

Bostadsbrist - trångboddheten är tio gånger större bland utomeuropeiskt födda än bland inrikes födda.

Organiserad brottslighet – lite svävande konstateras att det väl knappast behöver nämnas att den kan kopplas till utsatta områden.

Jämställdheten – nej det är inte mansnormerna utan hedersförtrycket som är det akuta problemet. Hon avstår i alla fall klädsamt från att följa helt och hållet i Jimmie Åkessons fotspår och göra mäns våld mot kvinnor helt och hållet till ett ”importerat problem”. Här har väl bevisen för motsatsen blivit för övertygande de senaste dagarna. Sveriges största liberala ledarsida går alltså samma väg som Liberalerna. Som M och KD. Sväljer SD-betet och gör invandringen till förklaringen på allt. Och lösningen på alla de här problemen som radas upp, Anna Dahlberg skriver det aldrig rakt ut men det anas bakom de siffror som radas upp, blir att stoppa invandringen. Stäng gränsen så får vi en bra skola och ingen kriminalitet.

Det verkar som att det har glömts bort i den här debatten, men det finns ett annat namn för invandrare. Nämligen människor.

Det är människor vi pratar om här. Som hamnar i trångboddhet, därför att bara den som har tillräckligt med kapital kan göra den så kallade bostadskarriär som krävs för att få en lägenhet med ett rum per barn. Som går i skolor där resurserna inte räcker för att ta hand om om de elever som behöver lite extra, eftersom friskolorna har lockat till sig de högpresterande, stoppat nyanlända och snott åt sig skolpengen. Det är människor som blir långtidsarbetslösa när arbetsgivare inte vill anställa eller när utbildningen inte räcker till och resurserna till vuxenutbildningen och omskolning har skurits ned.  Det är barn som drabbas av fattigdom när deras föräldrar inte får jobb. Det är barn som inte får samma möjligheter som andra barn att äta bra mat, göra sina läxor, ha utvecklande fritidsaktiviteter eller ens tillräckligt varma skor på fötterna på vintern. Det är människor som lämnas sårbara. Barn och unga som får driva fritt när skolan och kommunen inte kan fånga upp dem. Som blir lätta byten för kriminella gäng. Som ser de knivskarpa gränserna mellan de som har och de som inte har. Och som ser hur det blir allt tydligare att det är din hårfärg som avgör vilken sida av den här gränsen du befinner dig på. Så ja, det spelar roll vilket fokus som Agenda och Sveriges största liberala ledarsida har. En av journalistikens viktigaste funktioner, framför allt i public service, är att informera, sprida kunskap, förklara och sätta saker i sammanhang. Om det sammanhanget alltid blir invandring, varje gång, vilka möjligheter har då publiken, och väljarna, att förstå vad som händer?

Det finns andra förklaringar som är viktigare. Så här är några förslag till Agenda-redaktionen på ämnen att ta upp, hämtade bara ut de senaste veckornas nyhetsflöde.

Beskattningen av de rika i Sverige. Sverige har blivit ett skatteparadis för de med de högsta inkomsterna. Kan det påverka barnfattigdomen?

Välfärdsjättarnas girighet. Privatiserad skola, vård och omsorg har blivit en guldkalv för vd:ar och riskkapitalister. Kan de påverka klyftorna i elevernas skolresultat?

Marknadshyra och stigande bostadspriser. Bostadsbrist driver upp priserna på en allt mer överhettad marknad och nu vill riksdagen göra det dyrare även att hyra. Kan det tänkas påverka trångboddheten?

Rasismen. Flera politiker och ledarskribenter säger idag öppet sådant som de tidigare har tagit avstånd ifrån och klassat som främlingsfientligt. Kan det påverka polariseringen i samhället och klyftorna mellan svenskfödda och utrikesfödda?

Nej, Anna Dahlberg. Invandringen är inte den avgörande frågan. Den avgörande frågan är vad vi gör tillsammans.

Alla vi som bor i det här landet.