Ledare. Veronica Palm.

2020-12-19 03:00
Puffetikett
Dagens ETC

EU ska inte sponsra när Orbán gör sig till envåldshärskare

Om en inte längre lever upp till kraven för medlemskap så borde väl rätten till medlemskap anses förbrukad? Nej. Så jobbar inte EU.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Det år jag föddes var en överväldigande majoritet av Europas länder hårdföra diktaturer. Alla stater bakom järnridån och de som då var ockuperade eller annekterade av Sovjet, men också de kvarvarande fasciststaterna och militärdiktaturer runt Medelhavet. Under hela mitt liv har sedan utvecklingen gått i rätt riktning. Det går alldeles för sakta. Fortfarande kränks många människors rättigheter på vår kontinent och global kapitalism begår rovdrift på människor och miljö. Men diktatur efter diktatur har fallit och demokratin som styrelseskick har gått segervisst framåt. Tills nu.

Åter backar idén om folkstyre och alla människors lika värde och rätt. Vi kan se oroande tendenser vart än vi tittar. I våra äldsta demokratier ser vi hur hat och hot leder till självcensur utan att press- eller yttrandefriheten ändras och, hur migranters rättigheter begränsas utan någon större debatt och hur totalitära grupper och idéer tar plats i både opinion och parlament.

I några stater är tillbakagången dessutom institutionaliserad och de som motarbetar demokratin är de som är satta att hantera den. Det är svårt att påstå att Rumänien uppfyller de plikter en stat har gentemot en medborgare, vad gäller landets stora romska minoritet. Polen går snabbt kräftgång i frågor om kvinnors rättigheter och hbtq-personers rätt att överhuvudtaget finnas. Dessutom sker antidemokratiska ingrepp i det juridiska systemet, oberoende domare byts ut och pressfriheten begränsas. Utvecklingen i Ungen är liknande men har på formell grund nått ännu längre. Under året som gått har Ungern klassificerats om från demokrati till en elektoral auktoritär regim. Det gör Ungern till det första icke-demokratiska EU-landet.

Det ser onekligen mörkt ut på vår kontinent, men det finns alltid saker vi kan göra för att bygga motstånd och hindra förfallet. Stödja folkrörelser och civilsamhälle, blixtbelysa och lyfta upp i det offentliga och ge stöd till de människor som drabbas av den orättfärdiga politiken. Och så har vi ju EU.

Att få vara en del av den inre marknaden brukar vara ett starkt skäl för stater att skärpa till sig. Nu måste en ju ändå säga att EU:s record är lite svajigt i att kräva att just klausuler om mänskliga rättigheter och folkrätt upprätthålls. Varken handelsavtal med Israel eller Marocko har direkt förbättrat situationen för palestinier eller saharawier, eller ens varit i närheten av att bidra till fred och frihet för de ockuperade folken.

Men Ungern och Polen är ju inga samarbetsländer. De är fullvärdiga medlemmar. Fullvärdiga medlemmar, som bryter mot de kriterier som är uppsatta för att träda in som medlem i unionen. Så vad sker då? Borde inte det vara självklart att de kastas ut? Om en inte längre lever upp till kraven för medlemskap så borde väl rätten till medlemskap anses förbrukad?

Nej.

Så jobbar inte EU.

Alldeles i veckan avslutades förhandlingarna om EU:s budget och stödpaket. Hisnande 1 800 miljarder euro som ska ut till medlemsstaterna med början 1 januari 2021. En av stötestenarna har varit att de övriga medlemsstaterna har sagt sig vilja använda budgeten som en hävstång för att vända den totalitära utvecklingen i Ungern och Polen. Det har så klart inte Ungern och Polen varit intresserade av. Kompromissen blev en så kallad mekanism som ska slå in och hindra utbetalning till stater som inte uppfyller grundläggande kriterier.

Om bara några veckor börjar pengarna rulla ut och om två år kan en så kallad mekanism kanske finnas på plats.

Om två år har Ungern haft ännu ett parlamentsval och Viktor Orbán har kunnat genomföra nästa steg i de grundlagsförändringar som i praktiken gör honom till envåldshärskare.

Det är inte rimligt att EU ska sponsra det.

Jag fattar att det är känsligt att unionen kritiserar egna medlemsstater. Unionen är ju sina medlemsstater. Men just därför är det helt orimligt att Polen och Ungern får hålla på. För varje steg de tar bort från demokrati så släpar de med sig också EU. Alla vi andra blir gisslan som medlemmar i en union där stater aktivt kränker demokratiska principer. I varje sammanslutning finns en gräns för hur varje ingående parts kan agera innan det enda rimliga är att bli utesluten ur gruppen.

Frågan är om EU har modet att se när den gränsen passeras eller om det upptäcks först i efterhand när den rimliga gränsen har tänjts, acceptansen förskjutits och mörkret på vår kontinent tätnat ytterligare.