Klimat.

2017-11-29 13:30
  • Klimatförändringar gör att vädret blir mer extremt. I framtiden kan det leda till att fastigheter som ligger i riskområden kan bli svårförsäkrade. Bilden visar förödelsen ett år efter skogsbranden i Västmanland 2014. Bild: Claudio Bresciani/TT
    Klimatförändringar gör att vädret blir mer extremt. I framtiden kan det leda till att fastigheter som ligger i riskområden kan bli svårförsäkrade. Bilden visar förödelsen ett år efter skogsbranden i Västmanland 2014.
  • Under förra året rapporterades det in 3 708 anmälningar om stormskador till försäkringsbolagen.   Bild: Stig-Åke Jönsson/TT
    Under förra året rapporterades det in 3 708 anmälningar om stormskador till försäkringsbolagen. 

Klimatförändringar kan göra det omöjligt att försäkra ditt hem

Det allt mer extrema vädret med stormar, översvämningar och skogsbränder kan komma att förändra försäkringsbranschen i grunden. I framtiden kan vädret blir så oförutsägbart att försäkringsbolag helt drar sig ur vissa särskilt utsatta områden.

”Vissa fastigheter i södra Sverige kommer till slut att bli omöjliga att försäkra”, säger Pär Holmgren, naturskadespecialist på Länsförsäkringar.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

Årets orkansäsong i Atlanten blev ovanligt brutal. Stormen Harveys framfart i Texas, USA, följdes av Irma – den kraftfullaste orkanen på Atlanten som världen hittills skådat – till ovädret Maria som ”förstörde allt i sin väg” i Puerto Rico. Karibien läker fortfarande från dessa tre skoningslösa stormar.

De har också lämnat skador efter sig som lett till skyhöga notor för försäkringsbolagen.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


USA:s största försäkringsbolag, American International Group (AIG), har uppgett att de fått förluster på totalt 25 miljarder svenska kronor på grund av orkanerna Irma, Harvey och Maria.

I Sverige har vi inte haft samma frekvens av stormar som i USA. Men även här har försäkringsbranschen börjat märka av konsekvenserna av klimatförändringarna, säger Pär Holmgren, tidigare meteorolog på SVT och numera naturskadespecialist på Länsförsäkringar.

– Kostnaderna varierar mycket från år till år. Det blir ofta enskilda händelser som sticker ut i skadestatistiken, som till exempel stormen Gudrun och skogsbranden i Västmanland, de var båda händelser som förde med sig stora kostnader för försäkringsbolagen. Sedan ser vi också allt mer frekventa skyfall som dyker upp här och var, säger Pär Holmgren.

Varierar mycket

Dagens ETC har låtit branschorganisationen Svensk försäkring ta fram statistik över anmälda naturrelaterade skador till försäkringsbolagen. Det kan handla om till exempel skador som uppkommit till följd av stormar, skyfall och jordskred. Siffrorna, som varierar mycket från år till år, visar att förra året anmäldes 7 500 skador till en kostnad av 337 miljoner kronor. Vissa andra år har det varit upp till fyra gånger så mycket skador. Stormar orsakar allra flest anmälningar.

– Det vi vet är att klimatförändringarna kommer att leda till mer skador, och då kommer också premierna att gå upp, säger Staffan Moberg, jurist på Svensk försäkring.

Sydsverige i riskzonen

Men ett ännu större problem är att vissa fastigheter ligger på så pass olämpliga ställen att de kan bli omöjliga att försäkra i framtiden. Särskilt utsatt är Sydsverige på grund av den stigande havsnivån.

– Större delen av Sverige har ju ganska stora marginaler eftersom vi har en viss landhöjning, men det har inte Sydsverige. Framför allt stora delar av den skånska kusten är väldigt känslig, säger Pär Holmgren och tillägger att det blir kritiskt då havet beräknas stiga en meter under detta århundrade, enligt FN.

– Då kan vi få ett scenario där vissa försäkringsbolag helt drar sig ur vissa riskområden, som till exempel Halland.

Pär Holmgren tillägger att Länsförsäkringar, som är ett kundägt bolag bestående av 23 olika försäkringsbolag, kommer att agera annorlunda i en sådan situation än ett riskkapitalistiskt och kommersiellt bolag.

– De kommersiella bolagen kan göra analysen att det inte går att tjäna pengar på marknaden i Halland och väljer då att lägga pengarna på Stockholm, Göteborg och Malmö istället. Men Länsförsäkringar Halland finns ju bara just där, för att sprida risker och stötta kunderna i Halland, säger Pär Holmgren.

”Inom tio år”

Staffan Moberg, jurist på Svensk försäkring, beskriver hur det kan gå till för ett hushåll att bli av med sin försäkring.

– Det finns ett kriterium i försäkringen som säger att skadan måste vara plötslig och oförutsedd. Men säg att en fastighet blivit översvämmad tre gånger på fem år. Om det då sker igen det sjätte året så är det inte oförutsett och då kommer man inte längre att kunna få en försäkring för översvämning.

Hur långt fram i tiden ligger det?

– Det kan hända inom tio år, säger Staffan Moberg.

Vad tänker du om att det i framtiden kan bli hushåll som står utan försäkring?

– Vi tycker att kommunerna måste börja planera för det här. Tyvärr har man inte kommit så långt som jag hade önskat, säger Staffan Moberg.

Branschorganisationen Svensk försäkring har under de senaste tre åren undersökt hur långt kommunerna kommit i sin klimatanpassning. Det handlar bland annat om hur kommunerna kartlägger risker och hur de arbetar med att ta fram klimatförebyggande planer.

– I den senaste rankningen kunde vi se att 20–30 kommuner är riktigt duktiga på klimatanpassning, men de allra flesta är riktigt dåliga. Ungefär en tredjedel har inte kommit igång alls. De kommuner som inte kommit igång måste börja tänka sig för ordentligt – för det kommer inte bara att drabba kommunens invånare utan också kommunerna själva, i form av ett dyrare kostnadsläge, varnar Staffan Moberg.

Naturrelaterade skador

Naturrelaterade skador som rapporterats in till försäkrings­bolagen 2016.

3 708 anmälningar om stormskador: 95 miljoner kronor

3 056 anmälningar om vattenskador: 214 miljoner kronor

763 anmälningar om övriga natur­relaterade skador: 28 miljoner kronor

Totalt 7 527 anmälningar: 337 miljoner kronor