Klimat.

2019-11-26 11:07
  • Inger Andersen.
    Inger Andersen.
  • Vårt kollektiva misslyckande att agera i tid och med kraft när det gäller klimatförändringarna innebär att vi nu måste leverera rejäla nedskärningar i utsläpp, säger Inger Andersen, FN-chef. På bild: ett stålverk i Sydafrika. Foto: TT/AP
    Vårt kollektiva misslyckande att agera i tid och med kraft när det gäller klimatförändringarna innebär att vi nu måste leverera rejäla nedskärningar i utsläpp, säger Inger Andersen, FN-chef. På bild: ett stålverk i Sydafrika.
Puffetikett
Dagens ETC

FN: Krävs förstärkning av klimatambitioner

Det krävs en dramatisk förstärkning av världens klimat­ambitioner under år 2020, konstaterar FN:s miljöorgan UNEP i sin årliga rapport inför klimattoppmötet i Madrid, som inleds nu på lördag.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

UNEP:s årliga Emissions Gap Report är en av de tyngsta värdemätarna för hur världens klimatarbete går. I årets rapport understryks det alla redan vet: Världens länder måste agera betydligt kraftfullare än hittills. Och förändringen måste komma nu.

– Vårt kollektiva misslyckande att agera i tid och med kraft när det gäller klimatförändringarna innebär att vi nu måste leverera rejäla nedskärningar i utsläpp – över 7 procent per år, säger UNEP:s chef Inger Andersen.

I FN-rapporten konstateras att utsläppen av växthusgaser måste minska med i genomsnitt 7,6 procent per år om världen ska ha en hygglig (66 procent) chans att klara 1,5-­gradersmålet – från och med nästa år och under kommande decennier. Under de senaste tio åren har utsläppen istället vuxit med i genomsnitt 1,5 procent per år.

På väg mot 3 grader

Också om världens länder genomför alla de nationella klimatåtaganden som man hittills angivit till FN (Nationally Determined Contributions, NDC:s) så beräknas utsläppen som bäst plana ut eller öka något till år 2030. Det innebär enligt UNEP att världen idag är på väg mot en global uppvärmning runt 3,0-3,2 grader – långt över Parisavtalets målsättning att begränsa den globala uppvärmningen till ”väl under 2 grader”, och om möjligt 1,5 grader.

För att ha en god chans att klara 1,5-gradersmålet behöver utsläppen enligt FN-rapporten drygt halveras till år 2030, och för att klara 2-gradersmålet minska med 25 procent. Gapet mellan detta och världens nuvarande klimatambitioner är avsevärt. För 1,5-gradersmålet handlar det om ytterligare ­utsläppsminskningar motsvarande 29–32 miljarder ton koldioxidekvivalenter till år 2030, vilket motsvarar ungefär två gånger Kinas nuvarande utsläpp.

2020 avgörande år

Kommande år är enligt UNEP avgörande. Vid nästa års klimattoppmöte i Glasgow i december 2020 ska Parisavtalet officiellt träda i kraft. Inför detta är förhoppningen att så många länder som möjligt ska uppdatera och skärpa sina nationella åtaganden. FN:s generalsekreterare António Guterres försökte driva på processen under ett special­inkallat toppmöte i New York i september, utan att lyckas. Ytterligare en möjlighet ges nu under de kommande klimatförhandlingarna i Madrid den 2–13 december.

– Vi behöver snabba segrar för att minska utsläppen så mycket som möjligt under 2020. Det krävs starkare nationella åtaganden för att snabbt få igång transformationen av världens ekonomier och samhällen. Vi behöver komma ikapp alla år vi slösat bort, säger UNEP:s chef Inger Andersen.

800dagar