Klimat.

2018-11-22 10:00
Illustration över hur Northvolts batterifabrik i Skellefteå ska se ut Bild: Northvolt
Illustration över hur Northvolts batterifabrik i Skellefteå ska se ut
Puffetikett
Dagens ETC

EU satsar 432 miljarder på forskning om klimatet

Igår, onsdag, röstade EU-parlamentet igenom en stor satsning på klimatforskning. Satsningen innebär att 35 procent av EU:s forskningsbudget ska gå till klimatrelaterad forskning, vilket motsvarar 432 miljarder svenska kronor.

Satsningen har förhandlats fram av Jakop Dalunde (MP) för den gröna partigruppens räkning i EU-parlamentet. Han framhåller att beslutet är en viktig delseger i arbetet för att nå målsättningarna i Parisavtalet.    

– Vi är väldigt stolta över att ha lyckats förhandla fram att 35 procent av budgeten ska gå direkt till klimatrelaterad forskning, vilket är en klar förbättring gentemot tidigare forskningsprogram, säger han.

Bra för Sverige

Han tror dessutom att detta kommer att gynna svenska företag och universitet, som ligger i framkant vad avser klimatsmart teknik och utveckling. Som exempel nämner han batteritillverkaren Northvolt i Skellefteå, vars utveckling av grön produktion har finansierats genom det tidigare forskningsprogrammet Horisont 2020.   

– Flera av de stora framstegen för klimatet som redan skett har kommit till genom innovation och forskning. Det är kittlande att tänka att vad vi beslutat om idag (läs igår, reds anm) kan leda till framtida teknologiska genombrott som gör att vi uppnår klimatmålen. Vissa innovationer kommer ske i närtid, men detta öppnar också upp för ny teknik som kanske når marknaden om tio till tjugo år, säger Jakop Dalunde.

Förutom att 35 procent av forskningsbudgeten (432 miljarder kronor) ska gå till klimatrelaterad forskning har den gröna partigruppen i EU-parlamentet fått igenom skrivelser som slår fast att målsättningarna i Parisavtalet ska vara övergripande för EU:s forskning överlag.

800dagar

EU:s forskningsbudget

120 miljarder euro – så stort är EU:s anslag till forskning och innovation 2021–2027.

35 procent öronmärks till klimatrelaterad forskning.