Klimat.

2019-04-26 09:22
Foto: Shutterstock
Puffetikett
Dagens ETC

En månad till valet – så vill partierna göra EU grönare

Det är en månad kvar till Europaparlamentsvalet. Många beskriver det som ett ödesval för klimatet. Nära 80 procent av de nationella miljölagarna i de 28 medlemsländerna påverkas av beslut på EU-nivå. Dagens ETC guidar till de åtta svenska partierna i EU. Hur gröna har de varit den senaste mandatperioden? Och vad vill partierna genomföra på miljöområdet de kommande fyra åren?

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

KD: ”Slopa flygskatten”

KD vill att EU ska öka sina klimatmål och står bakom förslaget om ett koldioxidneutralt EU till 2050. De menar att Sverige ska gå före och göra vad vi kan för att påverka EU, precis som EU måste påverka världen i stort. KD är emot flygskatt och tror mer på att tekniska lösningar ska göra flyget klimatvänligare.

– Det handlar inte om att flyga mindre utan om att beskatta utsläppen, säger Liza-Maria Norlin, trea på KD:s EU-vallista, som vill se fler åtgärder för att få fram förnybart flygbränsle.

Liza-Maria Norlin, KD. Foto: Lizamaria.se
Liza-Maria Norlin, KD.

Betyg av Naturskyddsföreningen:

Dåligt (Lars Adaktusson)

Betyg av Climate Action Network, CAN: 12%

C: ”Investeringar i ny teknik”

C vill se ett nettonoll-utsläppsmål senast 2040.

– Att snabbt få ner utsläppen av koldioxid så att vi kan klara Parisavtalet och hålla den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

Det menar Fredrick Federley, EU-parlamentariker och etta på Centerns vallista, är den viktigaste klimatfrågan inför EU-valet.

C vill se över ambitionsnivån i klimat- och energipolitiken. Ambitionerna måste höjas ordentligt.

– Det kommer kräva enorma mängder investeringar i ny teknik och förnybar energi, säger Fredrick Federley.

Fredrick Federley. Foto: Pressbild
Fredrick Federley.

Betyg av Naturskyddsföreningen:

Bra (Fredrick Federley)    

Betyg av CAN: 42%

SD: ”Bygg inte ut väderberoende energi”

SD vill se en mer effektiv klimatpolitik som gör skillnad på riktigt.

– Vi vill inte ha en massa sektorsvisa mål som skapar ineffektivitet, inte höja upp förnybart eller fokusera på bilar och flyg, utan fokusera på att minska utsläppen som helhet, säger Martin Kinnunen, miljöpolitisk talesperson och nummer 13 på SD:s vallista.

Partiet är emot flygskatt och vill satsa på kärnkraften.

– Om man bygger mycket som bara ökar subventionerna till väderberoende energi så kommer man behöva koampensera det eftersom det kan uppstå effektbrister, säger Kinnunen.

SD menar att dagens klimatmål är på en bra nivå och att EU ska nå nettonoll­utsläpp senast 2050.

Betyg av Naturskyddsföreningen:

Dåligt (Lundgren, Winberg)

Betyg av CAN: 18%

V: ”Största klimatbovarna ska betala mest”

V menar att det krävs en kraftfull klimatpolitik och lyfter fram klimaträttvisan, med mycket skarpare mål än idag, för att bryta beroendet av olja, gas och kol.

– Vänsterns klimatpolitik sätter planeten före storföretagens intressen och kräver att de som förorenar mest också ska bidra mest till omställningen. Det kallas klimaträttvisa, säger Malin Björk, EU-parlamentariker och etta på vallistan.

V vill se en tuffare bindande lagstiftning, stora budgetreformer och att EU bör nå nettonoll-utsläpp till år 2040. 

Malin Björk (V), EU-parlamentariker. Bild: TT
Malin Björk (V), EU-parlamentariker.

Betyg av Naturskyddsföreningen:

Utmärkt (Malin Björk)

Betyg av CAN: 96%

L: ”Bygg mer kärnkraft”

L vill se en europeisk koldioxidskatt, minska plastanvändningen och främja ett miljövänligare jordbruk. De är för en europeisk flygskatt och vill göra det enklare att boka och åka tåg i Europa. Liberalerna vill inte prata om förnybar energi utan om utsläppsfri, där även kärn­kraften ingår.

– Vi kommer inte hinna stoppa utsläppen om vi inte också har med kärn­kraften. Kärnkraften behöver finnas där som en transitionskälla, säger Maria Weimer, trea på Liberalernas vallista.

L vill att EU ska ha som mål att nå nettonoll-utsläpp senast 2040.

Betyg av Naturskyddsföreningen:

Okej (Selimovic, Wikström)

Betyg av CAN: 36%

Fi: ”Nollutsläpp senast 2038”

Fi vill att EU ska vara drivande i att de globala växthusgasutsläppen ska vara noll senast 2038. De ser klimatet som en rättvisefråga och vill satsa på tågen, med ett samordnat tåg-, signal- och bokningssystem i hela Europa samt stöd till nattåg. Fi vill också att EU kraftigt ska påskynda omställningen till ett hållbart energisystem med fokus på förnyelsebar energi.De vill även se en omfördelning av resurserna i jordbrukspolitiken.

– Vi måste se till att ekologiskt, småskaligt och vegetabiliskt är det som gynnas. Köttindustrin står för en enorm del av utsläppen, säger Joakim Månsson Bengtsson, femma på vallistan.

Betyg av Naturskyddsföreningen:

Bra (Soraya Post)

Betyg av CAN: 76%

S: ”Nollutsläpp senast 2050”

Att minska klimatutsläppen mer och snabbare är den viktigaste frågan, enligt Socialdemokraternas EU-parlamentariker Jytte Guteland, trea på EU-vallistan.

– Jag oroas också av den pågående utarmningen av den biologiska mångfalden och våra ekosystem, säger Guteland som vill se krafttag för att vända utvecklingen.

S vill driva på för att EU:s klimatpolitik ska ligga i linje med Parisavtalet och stödjer att EU ska nå nettonollutsläpp senast 2050.

Jytte Guteland, Europaparlamentariker för Socialdemokraterna Bild: Europaparlamentet
Jytte Guteland, Europaparlamentariker för Socialdemokraterna

Betyg av Naturskyddsföreningen:

Utmärkt (Jytte Guteland)

Bra (Ludvigsson, Gabelic, Ulvskog, Hedh)

Betyg av CAN: 65%

M: ”Slopa tullar på gröna varor”

M vill få ner klimatutsläppen genom att transporter och industrier använder mer fossilfri el. De vill satsa på mer förnybart, men även en utbyggnad av kärnkraften, för att få ner kolberoendet.

– Jag kommer arbeta för att slopa EU-tullar på produkter som gynnar grön och hållbar tillväxt. Jag vill att EU driver på för ett globalt grönt frihandelsavtal och att EU:s budget används mindre till olika typer av bidrag och mer till klimatomställning hos EU-länder som är beroende av brunkol, menar Arba Kokalari, fyra på EU vallistan.

M vill att EU ska vara klimatneutralt senast 2050.

Arba Kokalari. Foto: Pressbild/Andreas Alfredsson
Arba Kokalari.

Betyg av Naturskyddsföreningen:

Dåligt (Hökmark, Corazza Bildt, Fjellner)

Betyg av CAN: 17%

MP: ”Bilda en europeisk tågunion”

MP vill se en bindande utsläppsbudget i EU, avskaffa alla fossila subventioner, inrätta en ny klimatlag, genomföra en grön skatteväxling och ge mer pengar till klimatforskning. De vill även satsa stort på att utveckla tåget och har bland annat föreslagit en europeisk tågunion.

– Förslaget skulle innebära en upprustning av järnvägen som finansieras med en europeisk flygskatt, säger Jakop Dalunde, EU parlamentariker och nummer tre på MP:s vallista.

MP vill även främja biologisk mångfald, miljö och ekosystem i jordbrukspolitiken.

Vill se nettonoll-utsläpp senast 2040.

Jakop Dalunde.
Jakop Dalunde.

Betyg av Naturskyddsföreningen:

Utmärkt (Engström, Dalunde)

Bra (Valero, Andersson)

Betyg av CAN: 77%