Klimat.

2020-05-18 13:26
  • Den europeiska biltillverkarföreningen Acea och andra ledande aktörer inom bilindustrin skickade den 25 mars ett brev till EU-kommissionens ordförande, där de föreslog att avtalade EU-lagar och regleringar borde ses över tidsmässigt under coronakrisen.   Bild: Hendrik Schmidt/dpa/AP/TT
    Den europeiska biltillverkarföreningen Acea och andra ledande aktörer inom bilindustrin skickade den 25 mars ett brev till EU-kommissionens ordförande, där de föreslog att avtalade EU-lagar och regleringar borde ses över tidsmässigt under coronakrisen.
  • Margarida Silva, utredare för forsknings- och kampanj­gruppen CEO – Corporate Europe Observatory. Bild: Privat
    Margarida Silva, utredare för forsknings- och kampanj­gruppen CEO – Corporate Europe Observatory.
Puffetikett
Dagens ETC

Coronatvätt – lobbyisternas nya strategi för att slippa klimatansvar

Coronakris, social kris och ekonomisk kris. Mäktiga lobbygrupper i Bryssel använder den rådande krisen som argument för att slippa klimatansvar. De lobbar för att skjuta upp EU:s lagar och regleringar – särskilt den europeiska gröna given.

”Det är stor risk att de får igenom krav som är förödande för klimatet”, säger Margarida Silva från Corporate Europe Observatory.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Den 25 mars fick EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen ett brev. Coronakrisen hade drabbat Europa. Människor dog, samhällen stängdes ned och industrier fick bromsa eller stoppa sin verksamhet helt. Krisen hotade inte bara människors hälsa – världen stod inför en gigantisk ekonomisk kris.

Brevets avsändare var den europeiska biltillverkarföreningen Acea (The European Automobiles Manufacurers’ Association) och andra ledande aktörer inom bilindustrin. De beskrev sig som en av Europas viktigaste industrier med nästan 14 miljoner anställda, 6,1 procent av alla EU-jobb, och föreslog därför att avtalade EU-lagar och regleringar borde ses över tidsmässigt under krisen. Gruppen lyckades också få ett möte med EU:s kommissionär för den inre marknaden, Thierry Breton.

Ett av många brev

Bilindustrins brev till kommissionen väckte stor uppmärksamhet men var bara ett i mängden. Margarida Silva arbetar som utredare för forsknings- och kampanjgruppen CEO – Corporate Europe Observatory. Hon har i flera år studerat olika lobbygruppers aktivitet i Bryssel och hela EU.

– Det här är ett klassiskt exempel på hur lobbygrupper arbetar. De arbetar för samma intressen som alltid men nu utnyttjar de hälsokrisen för att få egna fördelar, säger Margarida Silva till Dagens ETC.

Fast pandemin slår samtidigt väldigt hårt ekonomiskt mot de här sektorerna, är inte vissa krav rimliga?

– Absolut, vissa uppskjutningar av regleringar och stimulerande stödpaket är naturliga under rådande kris. Men den ena krisen tar inte bort den andra. Klimatkrisen är lika akut i dag som tidigare. Vi ser att dessa grupper nu säger saker rakt ut som de inte skulle ha sagt tidigare.

Som?

– Som att EU:s gröna giv bör skjutas upp eller vissa delar helst tas bort med argument baserade på falska premisser. EU-kommissionen har lovat att hålla fast vid den gröna given men risken finns att lobby­arbetet får effekt. Det här är mäktiga organisationer, säger Margarida Silva.

”Prioritera folkhälsan”

I samma veva som bilindustrin skrev brev till EU-­kommissionen skickade Business Europe (BE) –  känd som EU:s mäktigaste lobby­organisation – ett brev till Europeiska rådets ordförande, Charles Michel. De skrev att det europeiska rådet och EU-parlamentet nu måste prioritera folkhälsan och tills vidare låta företag slippa de ”kostsamma initiativ som beslutades före hälsokrisen”.

– De vill skjuta på ännu ej införda lagar och direktiv, vilket i förlängningen handlar om den gröna given. Med andra ord vill de slippa betala höga böter när de spräcker utsläppstaken, menar Margarida Silva.

Margarida Silvas jobb är att närstudera lobbyisters formuleringar och hur coronakrisen används i kommunikationen.

”Coronatvättning”

– Väldigt många industrier ompaketerar gamla krav eller passar på att utveckla nya. Corona-krisen används som argument att skjuta upp klimatansvar även när inte finns någon tydlig koppling. Det är vad vi kallar coronatvättning, säger hon.

I mer än två decennier har fossilindustrins lobbygrupper framgångsrikt lyckats skjuta lagar om bilars utsläpp på framtiden – ett område där EU inför allt hårdare krav.

Del av politiska kretsloppet

Lobbyarbete i sig är inte oetiskt. Lobbyister är intressegrupper och PR-byråer som via kommunikation och kampanjer försöker fånga makthavares uppmärksamhet. Det kan gälla skilda frågor som arbetsrätt, flyktingars situation eller näringslivets intressen och är en accepterad del av det politiska kretsloppet – särskilt inom EU:s institutioner. Men det finns transparensegler att hålla sig till.

Corporate Europe Observatory kan också beskrivas som en lobbygrupp. De lobbar för transparens genom att granska andra lobbyisters fulspel, hemliga kontakter, korruption, svängdörrar mellan politik och näringsliv samt miss­visande ­eller falsk information. Det är det sistnämnda som oftast slinker igenom, enligt ­Margarida Silva.

– De passar på medan ljuset riktas åt ett annat håll. Det är extra viktigt att granska dem nu. Plastindustrin hävdade till exempel att engångsplaster var viktiga inom sjukvården under krisen och därför borde släppas fria. Det kunde snart avfärdas som ickevetenskapligt och förbudet hade dessutom redan beslutats. Men samtidigt har klimatrörelser som Fridays for future försvagats och kan inte sätta samma press från sitt håll. Klimatfarliga intressen – som är skickligare än plastlobbyn – kan få igenom klimatskadliga krav och samtidigt stoltsera med ansvarstagande, säger Margarida Silva.

Dagens ETC kontaktar flera av lobbygrupperna för att svara på kritiken. Acea:s kommunikationsansvariga Cara McLaughlin skriver att bilindustrin inte alls skrivit i brevet att de vill skjuta upp några klimatlagar.*

”Det vore alldeles för tidigt att dra slutsatser av krisens påverkan på den här lagstiftningen. Det är dock troligt att produktmixen påverkas under 2020 och biltillverkares prestanda kommer påverkas.[...] Vi behöver mer data om krisens effekter. Industrins avsikt är inte att ifråga­sätta lagarna som sådana.”

* Acea med flera skriver följande på sida 2 i brevet till EU-kommissionens ordförande, angående bland annat klimatlagar: ”Vi anser att vissa justeringar skulle behöva göras gällande lagarnas tajming”.

800dagar

Coronatvättande lobbygrupper

Bilindustrilobbyn

Huvudaktörer: Acea, Clepa med flera

Flera intressegrupper gick samman och bad EU-kommissionen om uppskov för i princip alla existerande och kommande krav på utsläppsreglering tills vi får grepp på corona­krisens inverkan.

Jordbrukslobbyn

Huvudaktör: Corteva Agroindustries

Lobbar för att EU ska ”investera i innovativa lösningar och vara försiktig med att lyssna på sociala krav vad gäller klimatförändringar.” Menar att hälsokrisen blottat svagheter hos vad som verkade vara ett starkt system men att det är viktigare än någonsin att ­fokusera på utbildning och innovation snarare än ­sociala frågor och klimatfrågor.

Finanslobbyn

Huvudaktör: IFF (Institute of International Finance)

Intressegrupp för världens största, globala banker. Lobbar nu bland annat för att förordningar om att klimatrelaterade risker ska exponeras slopas.

Plastlobbyn

Huvudaktör: Eupc (European Plastic Converters)

Skrev öppet brev till EU-kommissionen och krävde att EU:s förbudot engångsplaster som plastbestick skulle dras tillbaka eller till och med slopas av medicinska hygienskäl. De fick dock genast nobben.

Näringslivslobbyn

Huvudaktör: BE (Businesseurope)

Brukar kallas Europas mäktigaste lobby­grupp. Bevakar närings­livets intressen och stora företag som Google, Facebook, oljebolaget Shell med flera och vill bland annat motarbeta regleringar och skatter mot företag. Lobbar nu för att i princip alla kommande regleringar och skatter, särskilt gällande klimatet, ska skjutas på framtiden.