Klimat.

2018-09-06 09:00
Puffetikett
Dagens ETC

11 svenska miljökämpar om klimatet: ”Handlar om våra barns framtid”

Temperaturen stiger, både i valspurten och i världen. Vi bad 11 svenska miljökämpar att svara på frågan: Vilken är den viktigaste svenska politiska åtgärden för att rädda klimatet?

”Rätta till grundläggande systemfel”

Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen

Bild: Naturskyddsföreningen

– Det viktigaste är att rätta till de grundläggande systemfel som motverkar ett ambitiöst klimatarbete. Alla partiers klimathandlingsplaner borde självklart innebära att alla politikområden inrättas efter klimatramarna, precis som budgetramarna. Då skulle det till exempel bli uppenbart att subventioner till klimatskadlig verksamhet behöver tas bort och stora investeringar i infrastruktur som försvårar klimatarbetet helt enkelt är olämpliga.


Prenumerera på ETC:s Klimatnyhetsbrev

 

”Det viktigaste är att ha ett systemperspektiv”

Alice Andersson, ordförande för Push Sverige

Bild: Press

– Jag tror att det viktigaste är att ha ett systemperspektiv och inse att vi riskerar att förminska den breda utmaningen om vi riktar in oss på en enskild åtgärd. Vi behöver se att vi lever i ett system och en ekonomi som driver på vår enorma energikonsumtion. Något av det viktigaste vi kan göra är att reformera ekonomin så att den tillåter och främjar en smart och hållbar energi- och resurshantering.

”Förbjud AP-fonderna att investera i fossilt”

Frode Pleym, Sverigechef för Greenpeace

Bild: Greenpeace

– Klimathotet är inte ideologi, det är fakta, men våra riksdagspolitiker har inte tacklat problemet med den kraft vetenskapen efterlyser. En enkel, men helt avgörande sak, som ligger helt i deras händer, är att förbjuda det offentliga, inte minst AP-fonderna, att investera våra gemensamma tillgångar i kol, olja och gas. Det är en absolut lägstanivå för alla politiker som tar klimatet på allvar.”

”Alla fossila bränslen måste stanna i marken”

Shora Esmailian,  journalist och författare

– För att rädda klimatet måste alla fossila bränslen stanna i marken nu, nollutsläpp från i morgon över hela världen. Sverige kan bidra genom att lägga ner inrikesflyget, stänga oljeraffinaderierna, stoppa all användning av fossila bränslen inom industrin och stoppa utbyggnaden av gashamnar. Samtidigt måste vi bygga ut alternativ som sol-, vind- och vattenkraft och satsa på tågnätet. Men kanske viktigast av allt är att införa ett klimatdepartement som ser till att allt detta blir verkligt och att vi minskar våra utsläpp årligen.

”Ställ om energipolitiken radikalt”

Stefan Sundström, låtskrivare, författare och krönikör i Dagens ETC

Bild: Maja Suslin/TT

– En konkret åtgärd som tillträdande beslutsfattare i stat, kommun och landsting rakt av borde sätta igång med är ett miljonprogram för att ställa om trafiksystemet. Ett miljardprogram för järnvägen och kollektivtrafiken! Förslumningen av vårt tidigare gemensamt ägda järnvägsnät har varit så målmedveten att det känns som om SJ:s och Trafikverkets ledningar har varit betalda av Ryan air. Om man inte får igenom en radikal omställning av energipolitiken är det ens plikt som politiker att göra som Frankrikes miljöminister, avgå med buller och bång!

”Trippla takten i transportsektorn”

Håkan Wirtén, generalsekreterare för WWF Sverige

Bild: Nora Lorek/TT

– Det viktigaste blir att öka takten i transportsektorn. Hittills har utsläppen minskat med några få procent per år i denna sektor. Ska riksdagens mål om minus 70 procent i sektorn till 2030 nås, så krävs minst sju procent per år. En mängd åtgärder på statlig till kommunal nivå behövs för fordon, drivmedel, och framförallt ett mer transportsnålt samhälle. Lösningar i Sverige kan sedan spridas globalt.

”Det dåliga måste försvinna”

Beatrice Rindevall, redaktör för Supermiljöbloggen och ledarskribent i Dagens ETC

Invalid Scald ID.

– Miljösatsningar är viktiga, men det är ofta ännu viktigare att sluta med det dåliga. Jag vill att inköp, vägbyggen, investeringar, byggande och så vidare är otillåtna om de medför att våra klimatmål utmanas. Idag försvinner satsningarna på miljö i floden av pengar till flyg, miljödålig konsumtion, dieselsubventioner och vägar som fortsätter bygga in oss i bilberoende. Det dåliga måste försvinna, annars spelar det bra mindre roll.

”Vi kan inte bromsa och gasa samtidigt”

Mikael Sundström, ordförande Jordens vänner

Bild: Press

– Vi behöver snabbt en förpliktigande nationell koldioxidbudget med utsläppsminskningar på minst 12 procent per år. Ska vi klara målet kan vi inte bromsa och gasa samtidigt. Det finns inte utrymme för nya flygplatser, nya stadsmotorvägar, hamnterminaler för import av fossilgas, fortsatta pensionsinvesteringar i oljeföretag eller klimatfientliga handelsavtal när målet är nollutsläpp.”

”Skärp det klimatpolitiska ramverket”

Karin Sundby, ordförande för Klimatriksdagen

Bild: Press

– Våra åtaganden i Parisavtalet gör det nödvändigt att Sverige skärper det klimatpolitiska ramverket. Klimatriksdagen vill se beslut om en årlig utsläppsminskning på 10 procent som sedan trappas upp till 15 procent, baserat på en nationell kolbudget. Det skärpta klimatpolitiska ramverket ska sedan genomsyra alla politiska beslut, på såväl riks-, kommunal- och landstingsnivå under nästa mandatperiod och framåt.

”Ta fram en superklimatplan”

Frida Berry Eklund, talesperson för Föräldravrålet

Bild: Press

– Vi vill se ett riksdagsbeslut på att våra barns klimat ska överordnas andra politikområden. Från det följer att alla partier måste samarbeta för att ta fram en superklimatplan med alla de bästa åtgärderna som snabbt får ner våra totala utsläpp.

”Sverige måste vara ledande i klimatarbetet”

Heidi Andersson, miljöengagerad armbryterska som driver bloggen Fossilfri

Bild: Jonas Ekströmer/TT

– Klimatlagen! Att 7 av 8 riksdagspartier kommit överens om en klimatlag är helt klart den viktigaste politiska reformen. Nu vill jag bara tro och hoppas att Sverige verkligen tar stafettpinnen och målfokuserat går in för att vara ledande i klimatarbetet och bli världens första fossilfria välfärdsnation. Vi har förutsättningarna och jag är övertygad om att många stora ekonomier och nationer tittar på oss och uppmärksamt följer vad just vi gör. Jag lovar att förse våra politiker med ett armbrytarbord om det går trögt att komma överens efter valet om hur vi bäst går vidare och vilka konkreta åtgärder som bäst vidtas.

DIGITAL PRENUMERATION

TVÅ VECKOR GRATIS!

Läs alla artiklar från Dagens ETC utan kostnad första två veckorna. Därefter är priset 199 kronor/månad. Ingen bindningstid. Du får dessutom Dagens ETC direkt till din mejl, alla dagar i veckan. Beställ för att läsa direkt.

Genom att klicka på ”Prenumerera” godkänner du prenumerationsvillkoren och samtycker till att ETC-företagen hanterar dina personuppgifter