Hoppa till innehållet

Gaza

Debatt: Hammarskjöld skulle kräva vapenstillestånd

Bild: Arkiv

Dagens ETC.

Den svenska regeringen har agerat svagt och otydligt i konflikten mellan Israel och Palestina. Sverige har en lång historia av att agera diplomatiskt för fred. Det främsta exemplet på detta är sannolikt Dag Hammarskjöld. Av honom har nuvarande regering mycket att lära.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Mer än 250 000 svenskar har sett filmen ”Hammarskjöld”. Dag Hammarskjöld var FN:s generalsekreterare under åren 1953-1961. USA:s dåvarande president John F Kennedy beskrev honom som ”1900-talets störta statsman”. Vad gäller dagens konflikt mellan Israel-Palestina har den svenska regeringen mycket att lära av Hammarskjöld. Det finns starka skäl att anta att Hammarskjöld skulle ha agerat betydligt kraftfullare för fred och en snabbare diplomatisk lösning. Han hade naturligtvis också fördömt det indragna biståndet till FN:s hjälporganisation UNRWA vars insatser i Gaza håller tusentals civila vid liv. 

I Sverige är Dag Hammarskjöld mest känd för sitt engagemang i Kongokrisen. Det är också den kris som utgör fonden för själva filmen. Men faktum är att Hammarskjöld hade ett starkt engagemang också i Mellanöstern.  Redan flera år före Kongokrisen spelade han en avgörande roll för att lösa konflikten mellan Israel och främst Egypten (”Suez-krisen”; något som kort nämns under filmens första minuter). Då agerade Hammarskjöld medlare och underströk betydelsen av fredsstyrkor i FN:s regi. Hammarskjöld såg behovet av att skydda civila medan Sverige idag mest ser på när hundratals människor dör varje dag.

Siffror från stridande parter (Hamas respektive Israel) kan naturligtvis ifrågasättas men mycket talar för att över 1 200 människor dödades av Hamas den 7 oktober och att Israel sedan dess dödat över 25 000 palestinier. Hammarskjöld skulle har fördömt Hamas attack, men han skulle heller aldrig ha accepterat månaders urskiljningslöst dödande av civila i Gaza. Ett dödande som pågår än idag. Han skulle ha krävt ett vapenstillestånd.

Humanitär hjälp och att avhjälpa nöd var grundpelare i Hammarskjölds filosofi. Hammarskjöld skulle därför aldrig agerat så lättvindigt som Sveriges regering när denna drog in all hjälp till UNRWA på basen av israeliska uppgifter om att organisationen bland sina 30 000 anställda hade tolv anställda (0,04 procent av de anställda) som medverkat i attacken 7 oktober. Att under en av de värsta humanitära katastroferna dra in livsnödvändigt bistånd är både tanklöst och grymt. Men framförallt är det obegripligt dåligt underbyggt. Hur kan regeringen dra in bistånd till hundratusentals civila flyktingar redan innan FN:s egen utredning är klar?

Han hade i alla lägen skyddat civila och satt press på israeliska myndigheter. 

Hammarskjöld var inte rädd för att sätta press på stridande parter. Om Hammarskjöld hade levt idag är jag övertygad om att han tydligt markerat för en tvåstatslösning. Och han hade i alla lägen skyddat civila och satt press på israeliska myndigheter att släppa in mer humanitär hjälp i Gaza.

Dag Hammarskjöld var ett föredöme. Jag skulle önska att fler i Sveriges regering försökte att leva upp till hans ideal.

00:00 / 00:00