Debatt

Debatt: Visst krävs det politisk vilja mot sexuellt våld

Sexuella övergrepp och trakasserier är ett stort folkhälsoproblem.
Sexuella övergrepp och trakasserier är ett stort folkhälsoproblem. Bild: Bild: Isabell Höjman/TT

Dagens ETC. Vi efterlyser rejäla offentliga satsningar för att bekämpa det sexuella våldet – den blågröna majoriteten gör för lite, skriver Vänsterpartiet i Region Stockholm.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Vänsterpartiet i Region Stockholm

Vi håller med Föreningen Tillsammans och Stockholms Tjejjour när de reser frågan: ”Var är den politiska viljan att hjälpa sexualbrotts­utsatta?”

Sexuella övergrepp och trakasserier är ett stort folkhälsoproblem. Det visade inte minst folkhälsomyndighetens stora befolkningsstudie om sexuell och reproduktiv hälsa som presenterades i våras. Nästan hälften av alla kvinnor i studien uppgav att de någon gång har varit utsatta för sexuella trakasserier. Att bekämpa det sexuella våldet kräver åtgärder och politiska beslut på olika nivåer.

För regionerna i Sverige handlar det framförallt om att förbättra vården för dem som varit utsatta, där den stora majoriteten är kvinnor. De vittnar ofta om att de inte fått en god och adekvat vård. Det beror ibland på för långa väntetider, men också på okunskap inom stora delar av vårdsektorn. Idag kan den drabbade skickas runt mellan olika enheter. Det finns ingen helhetssyn. Stuprörsorganisation motverkar den sammanhållna vårdkedja som behövs.

Region Stockholm kan skapa en avsevärt bättre vård. Därför behövs en rejäl offentlig satsning. Men då måste vi som sagt först lyssna till dem som drabbats. Skadorna är både fysiska och psykiska. Ofta handlar det om ångest, depression, kronisk smärta och utmattningssyndrom. En utgångspunkt för att utveckla vården bör vara att skapa ny evidens utifrån vad de utsatta själva upplever som en vård som fungerar.

Vänsterpartiet i Region Stockholm har mött flera av de patient­föreningar och idéburna organisationer som arbetar med dessa frågor. I dialog med dem växte bland annat förslaget om ett centrum för specialiserad vård av barn, unga och vuxna som utsatts för sexuella övergrepp.

Ett centrum där man skulle kunna erbjuda flerfasiga behandlings­program, med individuella anpassningar, som säkrar en sammanhållen vårdkedja och utvecklar forskningen. Vi lade fram en motion om detta som behandlades på regionfullmäktige i maj månad.

Men den blågröna majoriteten satte stopp för vårt förslag. Det är sorgligt för det hade varit en klok investering i bättre hälsa för dem som idag lider svårt av de övergrepp de utsatts för.

Om vi ska lyckas i kampen mot detta stora folkhälsoproblem, de sexuella övergreppen, så krävs det politiska insatser och åtgärder på flera olika nivåer. Vänsterpartiet fortsätter arbeta för att Region Stockholm ska ta sin del av ansvaret i den kampen.

Catarina Wahlgren

(V), gruppledare region­fullmäktige, ledamot hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN).

Jonas Lindberg

(V), sjukvårdspolitisk talesperson, ledamot regionfullmäktige och HSN.

Marit Normasdotter

(V), ledamot regionfullmäktige, ersättare HSN

Jonas Carlsson

(V), ledamot regionfullmäktige, ersättare HSN.

Vänsterpartiet i Region Stockholm