Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: "Vi polisanmäler myndighet – för medhjälp till mord"

Sverige exporterar vapen till diktaturer, något som borde utredas, menar Annika Spalde, Martin Smedjeback, Lena Steinholtz Ekecrantz och Sayed Muhamed.
Sverige exporterar vapen till diktaturer, något som borde utredas, menar Annika Spalde, Martin Smedjeback, Lena Steinholtz Ekecrantz och Sayed Muhamed.

Dagens ETC.

Att en svensk myndighet möjliggör för människorättskränkande regimer att få tillgång till svenska vapen är inte rimligt. Det innebär att göra sig medskyldig till dessa diktaturers brott.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Att en svensk myndighet möjliggör för människorättskränkande regimer att få tillgång till svenska vapen är inte rimligt. Det innebär att göra sig medskyldig till dessa diktaturers brott. Därför polisanmäler vi idag Inspektionen för strategiska produkter, skriver flera debattörer.

Ett tankeexperiment: Dynamic systems i Linköping är ett framgångsrikt vapenföretag. De tillverkar bland annat högkvalitativa halv- och helautomatiska vapen. Det har nyligen framkommit att de sålt vapen för flera miljoner kronor till mc-gänget Wild Riders med säte i Göteborg. Affären består av en uppsättning automatvapen och avlyssningsutrustning. Medlemmar i Wild Riders har under de senare åren flera gånger blivit dömda för grov utpressning, misshandel och mord.

– Jag ser positivt på denna affär. Den betyder mycket för jobben här i kommunen. Vi ska göra vad vi kan för att stötta Dynamic systems när det gäller PR-arbete och annat, säger kommunchef Nils Fredlund i Linköping.

Men är ni inte oroliga att dessa avancerade vapensystem ska användas i brottslig verksamhet av detta ökända mc-gäng?

– Varken Dynamic systems eller Linköpings kommun kan hållas ansvariga för vad köparen gör med produkten. Dessutom är jag övertygad om att Wild Riders bidrar på ett positivt sätt till säkerheten i Göteborg med omnejd, säger Nils Fredlund.

Lyckligtvis är ovanstående fiktion. Men tyvärr sker än värre saker i verkligheten, affärer som i många aspekter påminner om exemplet ovan – nämligen den svenska vapenexporten till diktaturer. Sverige är idag en av världens största vapenexportörer per person. En allt större andel av vapenexporten från svenska företag går till länder där befolkningen inte kan välja sina politiker i fria val. 2012 gick mer än en tredjedel av svensk krigsmaterielexport till icke-demokratier. Det är tyvärr inte bara bristen på demokrati som är ett problem i diktaturer; de upprätthålls genom fängslande av oppositionella, tortyr och andra grova människorättsbrott.

I februari och mars 2011 demonstrerade tiotusentals medborgare för demokrati i kungadömet Bahrain. Den diktatoriska regimen slog till hårt. Polis och säkerhetstjänst fängslade fredliga demonstranter, sköt skarpt och torterade de fångna. I vissa fall misshandlade de även sjukhuspersonal som hade gett sjukvård åt oppositionella. I mars 2011 gick Saudi­arabien in i Bahrain med 4 000 trupper i 200 militära fordon för att hjälpa de styrande i Bahrain att slå ner demokrati-upproret. The Bahrain Independent Commission of Inquiry har dokumenterat att minst tjugo personer dödades av regimen under protesterna. Oppositionella uppskattar antalet dödade till 88 personer inklusive 41 som dog av tårgas.

I Sverige krävs det tillstånd för att exportera vapen. Det är myndigheten ISP:s (Inspektionen för strategiska produkter) ansvar att bedöma om tillstånd ska beviljas eller inte. Till sin hjälp har ISP riktlinjer för vapenexport beslutade av Sveriges riksdag. En av riktlinjerna säger att tillstånd för export ”bör inte lämnas om det avser stat där omfattande och grova kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer.” Trots de grova kränkningar som beskrivs ovan har myndigheten beviljat tillstånd för vapenexport till Saudiarabien och Bahrain både före och efter demokratiupproren. Till exempel gav ISP fjorton utförseltillstånd för leveranser till Saudiarabien under 2013. Dessutom har Sverige sedan 2010 en myndighet, Försvarsexportmyndigheten (FXM), vars mål är att underlätta för svenska vapenföretag att sälja sina produkter utomlands.

Om en kommun aktivt stöttat vapenföretag som sålt vapen till kriminella mc-gäng skulle detta åtminstone lett till avskedanden. De ansvariga skulle antagligen också ha åtalats för vapenbrott och möjligtvis medhjälp till mord, om vapnen använts till detta. Betydligt allvarligare borde det vara att svenska myndigheter inte bara godkänner utan också aktivt stöttar försäljning av vapen till en utländsk stat som genom mord och tortyr förtrycker sina egna och andra länders medborgare.

På grund av ovanstående polisanmäler vi idag myndigheten ISP för medhjälp till våld (mord/mordförsök/misshandel) mot fredliga demonstranter i Bahrain. Det vore orimligt om ingen kan ställas till svars för denna vapenhandel endast för att den skett över nationsgränser. Idag är mycket av vapen­exporten hemligstämplad vilket gör en polisundersökning än mer angelägen. Vi uppmanar polisen att skyndsamt utreda exakt vilka produkter som har sålts från Sverige och hur dessa använts i Saudiarabien och Bahrain.

Sayed Muhamed, vicepresident för Bahrain Salam for Human Rights

Annika Spalde, aktiv inom Kristna fredsrörelsen

Martin Smedjeback, aktiv inom nätverket Ofog

Lena Steinholtz Ekecrantz, aktiv inom Kvinnor för fred