Hoppa till innehållet

ETC Göteborg

Debatt: Vi måste ha klimatfokus i beslut om LNG-terminalen

Förslag på LNG-terminalens utformning.
Förslag på LNG-terminalens utformning. Bild: ETC Media

ETC Göteborg.

Ska vi rädda klimatet måste det fossila fasas ut och då är inte nya infrastrukturprojekt för naturgas rätt väg att gå.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte ETC Göteborg som står för åsikten.

Vänsterpartiet anser att den planerade LNG-terminalen som Swedegas vill bygga i Göteborgs Hamn inte ska få bli inkörsport för kraftig expansion av naturgas till andra verksamheter och branscher.

Terminalens vara eller inte vara har delvis passerat kommunens bord, olyckligtvis utan tillräckligt klimatfokus. I den fortsatta processen menar vi att staden bör använda de möjligheter som finns för att påverka på olika nivåer. Frågan om terminalens godkännande ligger nu på regeringsnivå och kommer inom kort att hamna på energiminister Ibrahim Baylans bord.

På riksnivå är det bara Vänsterpartiet som är kritiska till byggnationen av terminalen. Endast Vänsterpartiet reserverade sig exempelvis i EU-nämnden mot att LNG-terminalen skulle bli ett av Sveriges två prioriterade projekt som skulle få EU-stöd, med motiveringen:

”Vi anser att regeringen borde verka för att endast projekt utan fossila energikällor ska kunna få stöd med offentliga medel. Sverige borde därför motsätta sig att offentliga medel finansierar fossilgas som fallet med LNG-terminalen.”

I riksdagen driver Vänsterpartiet att energiministern motsätter sig bolagets ansökan om att få koppla på LNG-terminalen på det fasta gasnätet.

Vid kommunfullmäktiges möte den 17 maj föreslår Vänsterpartiet i Göteborg därför att Göteborgs Stad tar ställning mot att Swedegas får tillstånd att koppla på terminalen till transmissionsnätet via en gasledning samt att så kallas frackinggas inte ska få hanteras i terminalen. Klimatpåverkan behöver analyseras och redovisas i hela kedjan från utvinning till förbränning.  

Swedegas vill också generellt öka tillgängligheten till LNG (flytande naturgas) på den svenska marknaden och LNG-terminalen bygger på principen ”Open Access”. Just det upplägget riskerar att både importen av naturgas till den svenska marknaden och andelen så kallad frackad skiffergas kraftigt ökar. Frackinggas medför mycket negativa konsekvenser för närmiljön och människor som bor i områden där gasen utvinns.

LNG-terminalens framtid och utbyggnad av ledning till stomnätet avgörs på regeringsnivå. Därför uppmanar vi övriga partier att ansluta sig till vårt förslag till regeringen. Ställ er bakom att Swedegas inte ska ges tillstånd att koppla på terminalen till transmissionsnätet och att frackinggas inte ska få hanteras i den.
Ska vi rädda klimatet måste det fossila fasas ut och då är inte nya infrastrukturprojekt för naturgas rätt väg att gå.