Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Vi måste få stopp på kapitalförstöring av svensk järnväg

Dagens ETC

En internationellt uppmärksammad vetenskaplig studie, fyra offentliga utredningar samt två Trafikverksrapporter konstaterar att konkurrensutsättningen av järnvägsunderhållet har varit en lyckad reform. Det skriver Robert Röder, ordförande i Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer, i en replik till Seko.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Precis som Sekos representanter skriver finns det problem på den svenska järnvägen (21/3). Än värre är att problemen kommer växa under den kommande planperioden. 

Givet regeringens tillsatta medel för de kommande tolv åren försämras funktionen på den befintliga järnvägsinfrastrukturen. Trots rekordnivåer på den totala budgetramen prioriterar regeringen nyinvesteringar framför att ta hand om det vi redan har. Det tycker FSJ är en felprioritering. 

Trafikverket konstaterar att det är mest effektivt att först vårda det vi har. Utöver regeringens underfinansiering av underhållet på den redan slitna järnvägen, föreligger ytterligare risker för försämringar. Dit hör ett återförstatligande av järnvägsunderhållet – som skulle vara förödande både för infrastrukturen och skattebetalarna. 

En internationellt uppmärksammad vetenskaplig studie, fyra offentliga utredningar samt två Trafikverksrapporter konstaterar att konkurrensutsättningen av järnvägsunderhållet har varit en lyckad reform. Kostnaderna har sjunkit med elva procent samtidigt som kvaliteten på underhållet har bibehållits. I kontrast till ideo­logiska argument, utgör studierna ett tungt empiriskt underlag. 

Folk och företag vill nyttja tåg. Men allt var inte bättre förr och gamla lösningar på nutida problem brukar inte vara vägen framåt. Låt oss istället jobba gemensamt utifrån fakta för att återställa det eftersatta underhållet på den befintliga järnvägen. Vi måste få stopp på ­kapitalförstöringen av järnvägen.