Hoppa till innehållet

Botkyrka

Debatt: Vi i Botkyrka vet hur en trollfabrik jobbar

Dagens ETC

När Kalla fakta avslöjar Sverigedemokraternas nättroll så skriker trollen i försvar “what about Botkyrka”. Men det fallet Botkyrka visar är snarare hur desinformation kan användas som maktmedel i interna politiska strider och för att vinna makt.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Sverigedemokraternas trollfabrik och tillvägagångssätt för att skapa narrativ och driva opinion liknar på många sätt de metoder som används av Donald Trump och hans anhängare, ryska nättroll och andra antidemokrater. Tyvärr verkar det som att desinformation och då först och främst via sociala medier har blivit en del av vårt tidevarv. Det är ett kraftfullt kommunikationsvapen som underminerar demokratins grundprinciper.

I och med Kalla faktas avslöjande så försöker Sverigedemokraterna och nättrollen i desperation skifta fokus till att istället handla om bland annat ABF Botkyrka och den påstådda gänginfiltrationen av Socialdemokraterna.

Det finns givetvis många exempel på hur desinformation och nättroll lyckas skapa falska narrativ. Narrativ som blir förödande för både individer och organisationer. Ett skrämmande tydligt exempel är just det som hände i Botkyrka. Där några ”socialdemokrater” påbörjar en desinformationskampanj som riktats mot ABF Botkyrka och senare även mot Socialdemokraterna i Botkyrka. De matade trollen med falsk information i syfte att stärka sina egna positioner och i symbios med trollen lyckades dessa personer till exempel blåsa upp ett fynd av kniv och knark på ett tak utanför en fritidsgård till knarklangande barn med automatvapen inne på fritidsgården.

Med hot, hat och rasistiska påhopp – ofta från anonyma konton.

Desinformationen ledde till en orkestrerad hatstorm mot ABF Botkyrka och inte minst mot medarbetarna. Med hot, hat och rasistiska påhopp – ofta från anonyma konton. Under en period var vi tvungna att helt stänga arbetsplatsen till följd av de massiva trollattackerna.

Nu, två år senare, fortsätter hatet mot oss på sociala medier. Detta med en tilltagen styrka efter avslöjandet om trollfabrikerna. Och samma "socialdemokrater", som numera är politiska vildar, fortsätter att mata trollens till synes omättliga aptit.

Genom att sprida lögner och överdrivna påståenden har vildarna försökt skapa kaos och misstro för att själva vinna politiska och ekonomiska fördelar. Baserat på rädsla och desinformation, och ett narrativ där de framstår som de enda som kan "rädda" Botkyrka från den påstådda otryggheten har de kunnat bryta sig loss och bli politiska vildar. Vildarna som har nu fått höga arvoden i ett nytt högerstyre i Botkyrka. Detta är inte bara en attack mot ett parti, utan mot själva grunden för en sund och demokratisk debatt.

Desinformationskampanjer som de mot ABF Botkyrka och Socialdemokraterna i Botkyrka visar givetvis på ett djupt moraliskt förfall hos de som ligger bakom dem. Men kanske allvarligare visar det också på vilka faktiska effekter och konsekvenser som trollfabrikerna kan ha. I Botkyrka byttes den politiska majoriteten efter 30 år av socialdemokratiskt styre, som en direkt konsekvens av trollens arbete.