Debatt. .

2017-11-06 22:06
”Socialförvaltningen känner inte alls igen det som beskrivs av Ekis Ekman, och håller det som högst otroligt att personal på Framtid Stockholm skulle ha agerat så som det beskrivs”, skriver Åsa Lindhagen. Bild: Yvonne Åsell/Svd/TT
”Socialförvaltningen känner inte alls igen det som beskrivs av Ekis Ekman, och håller det som högst otroligt att personal på Framtid Stockholm skulle ha agerat så som det beskrivs”, skriver Åsa Lindhagen.

Verksamheten på Mikamottagningen pågår för fullt

Förra veckan skrev Kajsa Ekis Ekman en ledare i Dagens ETC där hon kritiserade beslutet att skära ner på stödverksamheten på Mikamottagningen i Stockholm. I dag svarar Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd Stockholms stad, på kritiken.

 

Kajsa Ekis Ekman skriver i Dagens ETC att Mikamottagningen som vänder sig till personer som säljer eller skadar sig med sex inte längre ger något stöd till målgruppen. Att knappast några kvinnor söker sig dit eller att de vänder i dörren. Men det stämmer inte. Mikamottagningens verksamhet pågår för fullt och varje dag får kvinnor och män hjälp och stöd på mottagningen.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Insatser för att motverka prostitution och för att hjälpa dem som hamnat i prostitution eller skadar sig själva med sex är oerhört viktigt. Det är också en helt central jämställdhetsfråga då de allra flesta som drabbas är kvinnor.

Under hösten 2016 startades ett förändringsarbete på Mikamottagningen med syftet att nå fler personer än tidigare. Det uppsökande arbetet kan bedrivas på olika arenor och inte enbart i gatumiljö. Därför finns Mikas numera även på nätet. Genom denna verksamhet hoppas vi även kunna nå personer som är utsatta för människohandel.

När förslagen till förändringar presenterades fick vi både positiv och negativ respons. Eftersom farhågor lyftes om att förändringarna skulle försämra verksamheten har det varit extra viktigt för mig att följa den utveckling som har skett och förvissa mig om att den går åt rätt håll.

Idag kan vi se att Mikamottagningen hittills i år har nått 109 personer jämfört med 98 personer för hela 2016. Och när det gäller de personer som har avslutat sin behandling hos Mikamottagningen så är det hela 83 procent som uppger att de har slutat sälja sex, vilket exempelvis kan jämföras med 75 procent år 2015.

Att mottagningen knappt når några kvinnor längre stämmer alltså inte. Däremot stämmer det, som Ekis Ekman skriver, att flera personer som tidigare har jobbat på Mikamottagningen inte längre arbetar kvar. En person har sagt upp sig och några har tagit tjänstledigt eller gått vidare till andra tjänster inom staden. De medarbetare som valt att lämna verksamheten har bidragit med sina erfarenheter och viktiga kunskaper till de nyanställda, vilket jag tror har varit avgörande för att mottagningen har kunnat klara personalomsättningen på ett bra sätt.

Ekis Ekman skriver också att en 16-årig flicka som först sökt sig till Mikamottagningen inte togs emot av verksamheten Framtid Stockholm vid en överlämning mellan Mika och Framtid Stockholm. Socialförvaltningen känner inte alls igen det som beskrivs av Ekis Ekman, och håller det som högst otroligt att personal på Framtid Stockholm skulle ha agerat så som det beskrivs. Men om det har hänt så är det naturligtvis väldigt allvarligt. Vi ska jobba både uppsökande med att hitta personer som är i behov av stöd och hjälp och självklart ta emot alla som vänder sig till staden för att få hjälp.

Arbetet med att stödja och hjälpa personer som säljer sex eller som skadar sig med sex har inte avstannat eller prioriterats ner på något sätt, tvärtom. Den rödgrönrosa majoriteten i Stockholm kommer fortsätta att stå upp för de allra mest utsatta i vår stad och vi kommer fortsatt kämpa för att fler ska få den hjälp och det stöd som de behöver.

/Åsa Lindhagen (MP), Socialborgarråd Stockholms stad

SVAR DIREKT:

”Mikamottagningens unika helhetsperspektiv är förstört”

Om en restaurang stänger köket och kockarna säger upp sig, men chefen ändå meddelar att gästerna är mätta och glada, är det något som inte stämmer. På precis samma sätt förhåller det sig med Lindhagens svar, som är djupt oärligt. Såhär ligger det till: Mikamottagningen erbjuder inte längre någon behandling. De får endast länka vidare människor i prostitution någon annanstans.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Det är detta som fått samtliga anställda utom en att säga upp sig, sjukskriva sig eller ta tjänstledigt i protest. Jag har visat Lindhagens svar för flera av dem. En skriver ”Vilken upprörande replik! Att en verksamhet blir urlakad på erfarenhet och kunskap som tar många år att bygga upp är allvarligt även om det under några veckor har skett en överlämning”. Och då jag ringer Mikamottagningens tillförordnade chef Lena Eriksson visar det sig att Lindhagens siffror härrör från tiden innan förändringen gjordes! Personalen fortsatte ju att behandla de klienter de redan hade fram till i somras. Det är dessa personer som avslutat sin behandling och av vilka 83 procent uppger att de slutat sälja sex.

Jag har även tagit del av tertialrapporten för 2017. Den skriver att ”förfrågningarna på Mika har minskat” som ett resultat av förändringen. De människor i prostitution som tillfrågats ”är nöjda med bemötandet men mindre över de förändringar som gjorts gällande begränsningar i antal samtal och att de inte längre kan få traumabehandling”. Nu hänvisas de till kristna frivilligorganisationer, beroendecentrum och andra.

Hur går det då för dem? ”Ja, vi följer inte upp efter att vi släpper dem”, berättar Mikas chef. Det unika helhetsperspektiv som fanns på Mika är alltså förstört. Åsa Lindhagen, var är utvärderingen du lovade oss?

/Kajsa Ekis Ekman