Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Vem dödade Mahdi?

”Jag anklagar statsminister Stefan Löfven, justitieminister Morgan Johansson och före detta inrikesminister Anders Ygeman för vållande av Mahdis död”, skriver Sten Wiktorsson..
”Jag anklagar statsminister Stefan Löfven, justitieminister Morgan Johansson och före detta inrikesminister Anders Ygeman för vållande av Mahdis död”, skriver Sten Wiktorsson.. Bild: Foto: Claudio Bresciani / TT

Dagens ETC

Antalet självmord bland ensamkommande var under 2017 nio gånger högre än bland andra jämnåriga i Sverige. Mahdi var en av dem. Jag anklagar Stefan Löfven, Morgan Johansson och Anders Ygeman för hans död, skriver Sten Wiktorsson.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Mahdi kom som ensamkommande barn till Sverige hösten 2015. Han sökte uppehållstillstånd och fick avslag, överklagade och fick avslag igen. Det tog sammanlagt tre år. Då tog han sitt liv, hängde sig för att slippa utvisas till Afghanistan. Enligt en forskningsrapport från KI var antalet självmord bland ensamkommande under 2017 nio gånger högre än bland jämnåriga i landet.

Mahdi var hazar, shiamuslim och kom från en talibanstyrd by i norra Afghanistan. Talibaner är pashtuner och sunnimuslimer och tycker inte om hazarer och shiamuslimer. Ibland slås de ihjäl. Mahdi berättade för Migrationsverket att han inte kunde återvända till sin by därför att talibanerna var farliga. ”Har de hotat eller slagit dig?” frågade handläggaren. ”Ja, dom har slagit mig och flera kamrater och en är borta”. Migrationsverket säger i sitt utlåtande att det inte fanns något personligt hot mot Mahdi och därmed inte förelåg ”individuella skyddsskäl”.

Mahdi uttryckte vid flera tillfällen att han inte kunde åka tillbaka till Afghanistan, hellre skulle han ta sitt liv. I tre olika utlåtanden (från kurator, psykolog och läkare) framgår det att han lider av posttraumatisk stress och att allvarlig risk för självmord föreligger. Pojken är i behov av behandling, konstaterar samtliga dessa utlåtanden. Migrationsverket hävdade dock att dessa bedömningar av sakkunniga inte utgjorde skäl för uppehållstillstånd. Det finns många berättelser som vittnar om inhumant mottagande.

Konsekvenserna av regeringens beslut gällande den så kallade gymnasielagen var egentligen förutsägbara. Ungdomarna sätts under press för att klara skolgången och därefter ska de försörja sig - annars åker de ut. Det är klart att många mår dåligt av sådan press. Redan ”vanliga” svenska skolungdomar upplever påtaglig stress under normala omständigheter. Beslut om avvisning innebär försämrad hälsa och för tidig död för många och ibland självmord. Nätverket ”Vi står inte ut”, som engagerar sig i de afghanska ungdomarna, har samlat ihop de fakta som går att få tag i. De visar att närmare 30 afghanska ungdomar har tagit sitt eget liv sedan 2015. Vi vet inte hur många, men en del av dessa självmord är en konsekvens av regeringsbeslut och svensk myndighetsutövning.

Dessa ungdomar har dessutom utsatts för absurt långa handläggningstider, mätning av kroppsdelar, institutionell respektlöshet för deras ofta desperata livssituation. Sammantaget utgör detta en process av avhumanisering. En avhumanisering som förutom att bryta ned ungdomarna kan legitimera våld mot dem. Det finns gott om historiska erfarenheter av detta. Vilken annan grupp i samhället skulle det vara möjligt att sätta under liknande press och negativt särbehandla på detta sätt?

Hur många av ”våra” ensamkommande kommer att begå terrorhandlingar? Hade det kunna undvikas genom ett välkomnande och humanistisk förhållningssätt? Det enda rimliga och humana förhållningssättet är att de får stanna permanent. År 1946 utlämnades baltiska flyktingar från Sverige till Sovjetunionen. Det var ett svårt beslut och orsakade ett sår i den moderna svenska historien. Hotet från Sovjetunionen var reellt. Men idag finns inget hot som kan legitimera en förvisning av de ensamkommande barn och ungdomar som flytt till Sverige.

Självmord är en stor skam i Afghanistan och jag är därför försiktig med namn och detaljer. Mahdi är inte hans riktiga namn.

J’accuse – jag anklagar statsminister Stefan Löfven, justitieminister Morgan Johansson och före detta inrikesminister Anders Ygeman för vållande av Mahdis död.