Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Varför är Sverige så tyst om Israels brott i Gaza?

”Israelerna säger att de bombar Hamas-positioner men det är fel, måltavlan är det belägrade Gaza. Avsikten är att förstöra infrastrukturen”, säger Wafa, en ung journalist i Gaza.
”Israelerna säger att de bombar Hamas-positioner men det är fel, måltavlan är det belägrade Gaza. Avsikten är att förstöra infrastrukturen”, säger Wafa, en ung journalist i Gaza. Bild: Bild: Hatem Moussa/AP/TT

Dagens ETC

I Gaza som utgör världens största utomhusfängelse finns varken skyddsrum eller flyktvägar. Israeliska blockaden har medfört extremt svåra humanitära förhållanden för palestinier att leva under. Sveriges regering måste agera mot fortsatt etnisk rensning, kräver Jeannette Escanilla, ordförande Ship to Gaza Sverige.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Israel begår ett allvarligt brott mot internationell humanitär rätt genom att blockera Gaza och  fortsätta fördriva palestinier från sina hem samt låta bosättare flytta in. Svenska regeringen och världs­samfundet har i decennier haft kännedom om hur Israel, en av världens starkaste militärmakter, begår upprepade brott mot internationell rätt i form av illegala bosättningar och apartheidpolitik.

Demoleringar av palestinska strukturer fort­sätter att genomföras av israeliska myndigheter. I Östra Jerusalem ökar de dessutom i omfattning där vräkningen av palestinier i Sheikh Jarrah utgör en av flera åtgärder för att expandera inhumana israeliska bosättningar. Den illegala ockupationen samt blockaden och annekteringen har kunnat fortgå samtidigt som palestinier fortsätter bevittna världssamfundets passivitet. När våldet eskalerar och får en stor medial uppmärksamhet beskrivs det sällan i media vad som föranlett eskaleringen och det palestinska motståndet.

Flera människorättsorganisationer har genom åren påpekat hur palestiniernas mänskliga rättigheter dagligen kränks av ockupationsmakten i samband med upprättandet av ett apartheidsystem. Den israeliska människorättsorganisationen Btselem menar att Israel över tid intensifierat sina metoder alltmer för att upprätthålla sin egen grupps dominans över palestinier genom lagar, praxis och militärt våld. Palestinier som fördrivits från Israel nekas rätten att återvända samtidigt som israeliska bosättningar fortsätter att expandera och försätta palestinier i mindre enklaver.

Human Rights Watchs publicerade nyligen, i sin 213 sidor långa rapport ”A Threshold Crossed: Israeli Authorities and the Crimes of Apartheid and Persecution”, att Israel bedriver apartheidpolitik och allvarliga övergrepp mot palestinier. Palestiniernas rörelsefrihet begränsas och familjer splittras genom vägspärrar och av den 720 kilometer långa muren. Israel upprätthåller ett rasistiskt tillståndssystem med separata vägar för palestinier och israeliska bosättare på Västbanken. Olika lagar appli­ceras mellan palestinier och israeler bosatta i illegala bosättningar på palestinsk mark. Bosättningarna fortsätter expandera, palestinsk mark konfiskeras och palestinier nekas systematiskt tillstånd att bruka sin mark eller att bygga bostäder vilket innebär att de tvingas flytta.

EU och internationella samfundet har upprepade gånger genom åren påtalat hur den israeliska bosättningspolitiken är olaglig enligt internationell humanitär rätt och orsakar spänningar och maktlöshet för palestinier boende i Jerusalem samt Västbanken.  

Samtidigt är situationen i Gaza akut och antalet civila offer fortsätter att stiga. I Gaza som utgör världens största utomhusfängelse finns varken skyddsrum eller flyktvägar. Israeliska blockaden har medfört extremt svåra humanitära förhållanden för palestinier att leva under.

Under lördagen utplånades bland annat en hel familj, varav åtta barn, i samband med en israelisk flygattack. Massakern på al-Wehda street i centrala Gaza har förstört framkomsten för ambulanser att transportera skadade till Shifa hospital, det största och mest betydande sjukhuset på Gaza-remsan. Även mediehuset flygbombades och hela byggnaden raserades vilket kommer innebära svårigheter för journalister att skildra vad som händer i Gaza. Vittnesmål från civila i Gaza beskriver situationen som en massaker och folkmord med alltmer förstörd infrastruktur.

Wafa, en ung journalist boende i Gaza, beskriver situationen följande:

”Det som faktiskt händer på marken är, bokstavligen, ett folkmord, på riktigt etnisk resning. Varje dag är det en massaker. Gång på gång hör vi att de bombat ett hus.

De (Israel) bombar hus och det är familjer där inne. Det är därför så många dör. På bara tre dagar 120 palestinier massakrerats. De bombas när de är hemma, de bombas när de är utomhus… Statistiken är så fruktansvärd. De flesta som dödas är civila.

De säger att de bombar ­Hamas-positioner men det är fel, måltavlan är det belägrade Gaza. Avsikten är att förstöra infrastrukturen.”

FN uppskattar att cirka 10 000 palestinier har tvingats lämna sina hem i Gaza på grund av Israels offensiv. De skyddar sig i skolor, moskéer och andra platser under en global pandemi med redan begränsad tillgång till vatten, mat, hygien och hälsovård. FN är bekymrat över en potentiell ökning av fördrivna personer eftersom det också ökar risken för spridning av covid-19.

Israel har hyllats för att ha vaccinerat sin egen befolkning i snabb takt samtidigt som vaccinleveranser nekats gazaborna. Utrikes­ministern Ann Linde (S) har i ett svar till Ship to Gaza förtydligat att Israel under ockupationsrätten har skyldigheter att försörja palestinska befolkningen med läkemedel och samarbeta för att bekämpa pandemier.  

I media framställs detta som en konflikt mellan två jämnstarka parter trots Israels militära över­lägsenhet och oproportionerliga våld mot palestinska civilbefolkningen. Internationella brottsdomstolen utreder dessutom misstänkta krigsförbrytelser på palestinskt territorium under Gazakriget 2014 från båda parter men där är Israel inte villiga att samarbeta. Israeliska offensiven orsakade stor förstörelse i Gaza 2014 där 1 462 civila palestinier dödades varav en tredjedel var barn samtidigt som sex civila israeler miste livet.

Ship to Gaza kräver att den svenska regeringen agerar för att förhindra ytterligare etnisk rensning av palestinier från Jerusalem. Den vräkte är alltid en palestinier. Familjer som i generationer bott i Jerusalem ska inte fortsätta fördrivas och lämna plats åt ännu en illegal bosättning.

Varför är det så tyst från Sveriges regering?

Varför lyfter inte utrikesministern den våldsamma politik som israeliska ockupationsmakten systematiskt tillämpat i decennier med avsikt att konfiskera mer och mer palestinsk mark som försatt palestinier i en maktlöshet och hopplöshet.

Situationen för palestinierna förvärras år in och år ut med en politik som avser att underminera det palestinska folkets existens. Denna tystnad och passivitet av omvärlden har normaliserat den etniska rensningen av Palestina.

Ship to Gaza kräver att svenska regeringen som erkänt staten Palestina i syfte att möjliggöra palestiniernas självbestämmanderätt, fördömer de dagliga människorättsbrott som palestinierna utsätts för.

Vi kräver att den inhumana blockaden mot Gaza upphävs och att Sveriges regering synliggör att Israel bedriver en systematisk strategi för att stärka sin egen ställning genom att tvångsförflytta, isolera och döda människor på grund av att de är palestinier.

Varför är det så tyst om den etniska rensningen i Palestina?