Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Varför vill feminister backa in i framtiden?

”Bevisen att kvinnor kommer utnyttjas om surrogatmödraskap blir lagligt finns redan, så varför lyssnar inte de borgerliga ungdomsförbunden?”, undrar debattörerna.

”Bevisen att kvinnor kommer utnyttjas om surrogatmödraskap blir lagligt finns redan, så varför lyssnar inte de borgerliga ungdomsförbunden?”, undrar debattörerna.

Bild: Shutterstock

Dagens ETC

Borgerliga ungdomsförbund vill göra surrogatvärdskap lagligt i Sverige. Hur tänker ni? Varför vill ni backa in i framtiden och skapa ytterligare social ojämlikhet? Är det verkligen en mänsklig rättighet att bli förälder på bekostnad av andra?

Det frågar sig Unga ­S-kvinnor Rebella.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Debatten om surrogatmödraskap har återigen blossat upp. Moderata ungdomsförbundet, Centerpartiets ungdomsförbund och Liberala ungdomsförbundet vill göra surrogatvärdskap lagligt i Sverige. De skriver i Aftonbladet att en central del i att kalla sig feminist är att tillerkänna kvinnor rätten att fatta egna beslut, i synnerhet om sina egna kroppar. Såklart är det något vi håller med om. Men en central del i att kalla sig feminist är också att stå på de mest utsatta kvinnornas sida, för deras rätt att bestämma över sin kropp. Som unga feminist­er i dagens samhälle ser vi därför med stor oro på att ni vill backa tillbaka bandet.

Vi vet med faktum att den reproduktiva industrin söker sig till länder där kvinnors rättigheter har svagt rättsligt skydd. Där lever många utsatta kvinnor som kan förmås bära barn åt välbeställda svenskar och andra västerlänningar. Etnocentrismen och jaget i sin yttersta form. Ofta är länderna också drabbade av konflikter och kvinnor som flyr löper stor risk att bli utnyttjade. När de skriver på ett surrogatkontrakt säger de upp rätten att bestämma över sin egen kropp och göra abort. I länd­er där man tillåter altruistiskt surrogatmödraskap har också det kommersiella surrogatmoderskapet ökat och blivit alltmer accepterat.

Hur kan vi garantera att kvinnor inte känner ett socialt grupptryck att agera surrogatmödrar åt sina barnlösa anhöriga? Hur kan vi undvika ett flöde av svarta pengar och andra kompensationer? Är det verkligen ett sådant samhälle vi vill växa upp i?

Vi vet också att ett införande av detta i högsta grad påverkar synen på alla kvinnor: vår sexualitet, fertilitet och inställningen till våra kroppar. Genom historien har samhället haft en osund inställning till den kvinnliga kroppen. Den har objektifieras, blivit utsatt för sexism och setts som något som ska behaga andra.

Är det inte vår uppgift som unga feminister att bana vägen för en ny framtid? En framtid där kvinnor inte ses som handels­varor med syfte att behaga andra, utan som fria egna individer? En framtid där kvinnor inte uttnyttjas för att eliten har rätt att bli föräldrar?

I den bästa av världar skulle även vi vilja att alla hade ­möjlighet att skaffa barn, och att de som vill ställa upp som ­surrogatmödrar får göra det. Men det skulle vara att blunda för strukturer, motiv och riskfyllda utfall. För det är inte det att det inte kan gå bra. Det är att det kan gå dåligt.

Frågan om surrogatmoderskap utreddes under förra mandatperioden. Det har stötts och blötts och utredningen kom fram till att surrogatmoderskap inte i någon form bör införas. Detta på grund av att risken för ekonomisk påtryckning och kommersiell handel bedöms vara stor, även om det skulle ske utan ekonomisk ersättning.

Bevisen att kvinnor kommer utnyttjas finns på plats, varför lyssnar ni inte? Varför vill ni backa in i framtiden och skapa ­ytterligare social ojämlikhet? Är det verkligen en mänsklig rättighet att bli förälder på bekostnad av andra?