Hoppa till innehållet

Inrikes

Debatt: Var finns Vänsterpartiet i debatten om gängen?

Stig Henriksson och Per Sundgren, Vänsterpartiet / Poliser på plats vid gångbron i Visättra, Flemingsberg i Huddinge, där en skottlossning skadade två barn på en lekplats 17 juli 2021.
Stig Henriksson och Per Sundgren, Vänsterpartiet / Poliser på plats vid gångbron i Visättra, Flemingsberg i Huddinge, där en skottlossning skadade två barn på en lekplats 17 juli 2021. Bild: Privat / Christine Olsson/TT

Dagens ETC. Skärpta straff är i flera fall nödvändiga. Vårt samhälle har förändrats och därmed brottsligheten. Det är därför idag rimligt att avskaffa ungdomsrabatten vid skjutningar och annat dödligt våld, skriver Stig Henriksson (V) och Per Sundgren (V).

Det här är en debattartikel. Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Var finns Vänsterpartiet i debatten om gängen och kriminaliteten? Alltid på defensiven och alltid med en rimlig skepsis mot lösningar som kräver mer repression. Att denna hållning inte gått hem hos väljarna är tydligt. Det är få som anser att V har den bästa politiken mot brottsligheten. V har helt enkelt för långsamt förstått att de samhällsförändringar som lett fram till dagens växande grova kriminalitet måste motsvaras av förändringar i det rättsliga regelverket, i möjligheten att utreda och lagföra brott, och i straffpåföljder.

Vi ifrågasätter inte att ekonomiska och sociala faktorer är viktiga när det gäller att förstå varför människor blir kriminella. Vi är liksom andra vänsterpartist­er övertygade om att ett jämlikt samhälle ger bättre förutsättningar för alla och därmed också lägre brottslighet. Men där är vi inte och inför en situation med pågående skjutningar duger det inte att enbart hänvisa till sociala faktorer och lösningar som kräver ett annat ekonomiskt system. Människor som är rädda vill veta vad vi gör här och nu för att få stopp på skjutningar och annat våld.

Följande är inte lösningen på kriminaliteten men enligt vår uppfattning åtgärder som borde kunna genomföras här och nu:

• Skärpta straff är i flera fall nödvändiga. Vårt samhälle har förändrats och därmed brottsligheten. Det är därför idag rimligt att avskaffa ungdomsrabatten vid skjutningar och annat dödligt våld.

• Det är vidare rimligt att en tydlig vilja att samarbeta med rättsapparaten leder till lindrigare straff, liksom att det ses som en belastning när misstänkta tiger sig igenom förundersökningar. Kronvittnen som chefsåklagaren efterlyser, kan vara ett medel.

• Fler poliser och höjda polis­löner är idag helt okontrovers­iella förslag som vi stöder. I utsatta områden bör finnas lokalt stationerad polis.

• Kameraövervakning är ett ofta bra verktyg och elektronisk övervakning och fotboja ofta mycket effektivare än inlåsning på fängelse eller ungdoms­institutioner.

• Möjligheten att avlyssna och ta del av kriminellas kommunikation måste göras möjlig på samma sätt som skett i andra länder med hjälp av kommunikationsverktyget Encrochat.

• Snabbare och tydligare reaktioner och snabbare påföljder när ungdomar begår brott. Här måste ett väl fungerande system finnas som innefattar polis, skola och socialtjänst. Sedan 2018 finns utmärkt lagstiftning som ålägger varje kommun att aktivt registrera och följa upp alla ungdomar som inte genomgått gymnasieskolan och se till att de erbjuds antingen arbete eller fortsatt utbildning. Hur följs detta upp i kommunerna?

• Skolsegregationen måste angripas. Det ska vara en kommunal skyldighet att se till att alla klasser är blandade, det vill säga innehålla elever med både svenskt och annat modersmål. Det ska inte vara möjligt att starta klasser där mycket få eller inga elever har svenskt modersmål.

Detta är några exempel på åtgärder som vi tror kan bidra till en lösning och minska människors oro. När alla vet att de har någonstans att gå när de vaknar upp på morgonen har vi kommit en bit på väg.