Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Vår bästa möjlighet för att skapa förbättringar i Uganda

Dagens ETC.

Energimyndigheten tar frågan om lokalbefolkningens situation på yttersta allvar när myndigheten arbetar med utsläppsminskningar genom bland annat trädplantering i Uganda. Det skriver Caroline Asserup på Energimyndigheten som ett svar på debattartikeln Lokalbefolkningen i Uganda betalar för svenskars utsläpp.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Syftet med det internationella klimatsamarbetet som Sverige ingår i genom Energimyndigheten är att, utöver nationella åtgärder, bidra till utsläppsminskningar globalt. Detta görs genom den FN-process som finns på plats, där utsläppsminskningar mäts, verifieras, och certifieras. 

Energimyndigheten har sedan 2011 ett avtal med Green Resources som bedriver beskogningsprojektet i Kachung, Uganda. Syftet med projektet var att skapa utsläppsminskningar och samtidigt bidra till hållbar utveckling i Uganda.

Det aktuella området för skogsplanteringen är ett nationellt skogsreservat och reglerat av ugandisk lag. Den ugandiska staten leasar marken till Green Resources.

2015 uppdagades missförhållanden i relation till projektet. Utifrån det har vi aktivt ställt krav på Green Resources för att förbättra förhållandena kring projektet och lokalbefolkningen. Förbättringsåtgärderna omfattar bland annat bättre tillgång på mat och vatten och dialog med lokalbefolkningen. Det handlar också om att Green Resources ska försöka få ett undantag från den ugandiska lagstiftningen, och därmed kunna tillåta lokalbefolkningen att ha betande djur i skogsreservatet.

Energimyndigheten följer kontinuerligt upp åtgärdsplanen och har en dialog med Green Resources om utvecklingen. Energimyndigheten bedömer att åtgärdsplanen och dialogen med Green Resources är den bästa möjligheten för att förbättra situationen för lokalbefolkningen. I våra uppföljningar förlitar vi oss inte enbart på egna platsbesök, utan tillsätter även oberoende granskningar. Vi har också haft dialog med forskare som intresserat sig för projektet och bjudit bland annat Oakland Institute att följa med på ett platsbesök, dessa inbjudningar har dock avvisats. 

Energimyndigheten tar frågan om lokalbefolkningens situation på yttersta allvar och bedömer åtgärdsplanen som vår bästa möjlighet för att skapa förbättringar i Kachung. Vi välkomnar fortsatt dialog om möjliga förbättringsåtgärder.