Hoppa till innehållet

ETC Växjö

Debatt: Välfärden behöver det fria ordet

”Det har funnits en grupp engagerade människor, som har varit med och stöttat starten av ETC Växjö. Jag hoppas nu att den gruppen lever vidare och växer”, skriver ­debattören.
”Det har funnits en grupp engagerade människor, som har varit med och stöttat starten av ETC Växjö. Jag hoppas nu att den gruppen lever vidare och växer”, skriver ­debattören. Bild: Bild: Elin Björklund

ETC Växjö.

För cirka ett halvår sedan startade ETC Växjö. Förhoppningarna var stora på ännu en röst och ännu en granskande kraft. Vi var många som visste att det finns många missförhållanden att avslöja i samhället. Nu läggs tidningen ner. Det är ett nederlag för det fria ordet, men också för välfärden och för människorna i Växjö.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte ETC Växjö som står för åsikten.

Demokratin och välfärden i Småland behöver många röster och inte minst många som granskar makten och missförhållanden i samhället. Från min tid som politiker vet jag att det finns många brister kvar att avslöja och beskriva.

Välfärden har mycket att tjäna på att skattepengarna används just till välfärd i stället för till en svällande byråkrati. De som gör jobbet i välfärden måste få en större del av resurserna. Det hjälper inte att satsa 1 miljard på att få bort köerna i vården om pengarna går till en ökande byråkrati.

Förutsättningen för att lyckas granska hur välfärdspengarna används är både skickliga, professionella journalister och en mångfald i mediebevakningen. Konkurrens behövs för att journalisterna ska gräva djupare.

I Växjö har kommunen startat något de kallar Det fria ordets hus. Det är lätt att tro att det är något fint, men det har blivit en parodi på det fria ordet. Där gäller det fria ordet bara för partier, som finns i kommunfullmäktige.

Det är inte ens det nästan fria ordets hus.

Den kommunala byråkratin fungerar inte som garant för det fria ordet. Till den kommunala byråkratin räknar jag då även de politiker, som blivit en del av den.

För cirka 25 år sedan var jag med om att starta en tredagarstidning i Växjö. 3 dagar hette den. Den levde bara ungefär ett år, om jag minns rätt. Gemensamt för ETC Växjö och 3 dagar var att det statliga presstödet var en viktig del av finansieringen. När jag tänker efter har jag i korta perioder under mitt yrkesliv arbetat på fyra dagstidningar som var beroende av presstöd. Ingen finns kvar.

Staten fungerar inte som en finansiell garant för det fria ordet. Det är risk för att de statliga reglerna för presstöd styr verksamheten. Jag har sett många exempel på det.

Vad ska vi nu göra för att värna det fria ordet och som en följd av detta välfärden och demokratin?

Först och främst måste vi vara beredda att på något sätt betala för bra journalistik. Vi har blivit bortskämda med att kunna läsa allting, bra och dålig journalistik, mer eller mindre gratis på internet. Bra journalistik kan inte fungera utan pengar på lång sikt.

Det fria ordet kräver inte nödvändigtvis ett hus eller tidningar på papper. Det är tankarna och idéerna som behöver vara friare än i det fyrkantiga samhälle vi lever i. Internet kan vara trollfabriker, där påhittade nyheter sprids. Det kan också vara en katedral för humanism och mänskliga rättigheter.

Jag är övertygad om att vi behöver en folkrörelse för det fria ordet. Vi kan inte förlita sig på att någon annan ska värna vårt fria ord.

Det har funnits en grupp engagerade människor, som har varit med och stöttat starten av ETC Växjö. Jag hoppas nu att den gruppen lever vidare och växer. Jag har talat med många, även utanför denna grupp, som är engagerade i att värna mångfald och olikheter i Växjö.

Jag hoppas verkligen att civilsamhället i Växjö förmår att samla sina krafter för att göra en ny satsning på det fria ordet. Det riktigt fria ordet som inte är beroende av varken stat eller kommun, utan bara av människor som vill något.