Hoppa till innehållet

ETC Stockholm

Debatt: "Valet står mellan bostäder och motorvägar"

ETC Stockholm.

Väljer ni att satsa på byggandet av en motorväg som ökar bilanvändningen eller tusentals bostäder som minskar bostadsbristen? Det undrar två vänsterpartister.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte ETC Stockholm som står för åsikten.

Det finns många skäl att stoppa bygget av den så kallade Förbifarten. Det viktigaste är klimat- och hållbarhetsskälet. Men finns också andra skäl: den tillgängliga arbetskraften i Stockholmsregionen räcker inte till att både bygga motorväg och bostäder, skriver två vänsterpartister.

Det viktigaste skälet för att stoppa motorvägen Förbifart Stockholm är förstås klimatet. Projektet skulle omöjliggöra att Stockholmsregionen minskar sina växthusgasutsläpp och fotavtryck. Bilanvändningen skulle öka och kollektivtrafikunderlaget skulle minska.

Nu har det uppdagats ännu ett skäl mot att bygga supermotorleden. Den tillgängliga arbetskraften räcker inte till för att både bygga ut motorvägarna och att bygga bort bostadsbristen i Stockholmsregionen. Det är nödvändigt att välja.

Fastighetsägarna och Byggmästareföreningen i Stockholm har i sommar presenterat en rapport där de utifrån en enkät till cirka 200 företag i byggbranschen beskriver situationen på arbetsmarknaden. 81 procent av företagen uppger att det redan idag är svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. Det är särskilt svårt att rekrytera platschefer och annan produktionsledande personal i storstadsområdena.

En klar majoritet av företagen, 69 procent, gör också bedömningen att arbetskraftsbristen hindrar möjligheten att bygga bort bostadsbristen i Stockholms län till år 2030. Och det lär inte bli lättare om 3 000–4 000 personer binds upp till ett förbifartsbygge under en tioårsperiod.

Men är det inte olika kompetenser som bygger bostäder och som bygger motorleder, har jag hört många invända.

Rapporten besvarar frågan på följande sätt: ”I det sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att den arbetskraft som behövs för bostadsproduktion till stor del är densamma som behövs för samhällsbyggandet i övrigt, det vill säga produktion av kommersiella lokaler, vägar, järnvägar, tunnelbanor och andra anläggningar.” En prioritering av Förbifarten hotar alltså även utbyggnaden av kollektivtrafiken.

Men det går väl att importera arbetskraft från utlandet eller andra delar av Sverige, är en annan vanlig invändning.

I viss utsträckning går det. Redan nu är enligt LO var femte byggarbetare i Sverige från ett annat EU-land. Importen från såväl utland som andra delar av Sverige försvåras dock av den svåra bostadssituationen i Stockholm. Utredningen påpekar att Sverige inte är det enda land som efterfrågar andra länders tjänster. ”Det råder med andra ord konkurrens om den utländska arbetskraften.”

Avslutningsvis har vi gjort en grov bedömning av hur många bostäder Förbifartens tilltänkta arbetskraft skulle kunna tänkas producera. Om vi tänker oss att det går åt två personer per år och lägenhet skulle det innebära att mellan 1 500 och 2 000 lägenheter om året skulle kunna byggas, eller mellan 15 000 och 20 000 lägenheter under tioårsperioden.

Det motsvarar cirka hälften av de senaste årens bostadsproduktion i Stockholms stad.

Den avgörande frågan till partierna inför det stundande valet blir då: Väljer ni att satsa på byggandet av en motorväg som ökar bilanvändningen eller tusentals bostäder som minskar bostadsbristen?

Jan Strömdahl, arkitekt och V-aktivist

Amineh Kakabaveh, riksdagsledamot V

Ämnen i artikeln

00:00 / 00:00