Opinion

Debatt: Vänsterpartiet vill utlysa klimatnödläge

Världens isberg och glaciärer smälter i rekordfart.
Världens isberg och glaciärer smälter i rekordfart. Bild: AP

Dagens ETC. Vi vågar och agerar, skriver företrädare för Vänsterpartiet i Västra Götaland – som vill att regionen med omedelbar verkan utlyser klimatnödläge och att koldioxidbudgeten ska styra den politiska dagordningen.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Har du sett bilderna på barnen från södra Madagaskar som äter kaktusblommor för att få vätska när det inte finns något vatten? Har du sett bilderna från Tyskland när människor dör i översvämningar? Har du sett grafiken på hur glaciärerna smälter i rekordfart? 

I dagarna avslutades COP26 i Glasgow där världens ledare möttes. Återigen uttalas krav på omedelbara och kraftfulla åtgärder för att rädda jorden från undergång och löften ges. Vi måste våga för att överleva. Det är dags att agera. 

Vänsterpartiet Västra Götaland vågar och agerar. I vårt budgetförslag för 2022–2024 vill vi att Västra Götalandsregionen utlyser klimatnödläge och nu har vi lagt en motion om det i regionfullmäktige. Det innebär att vi ser på klimatläget som allvarligt, och förbinder oss att göra något åt det. Det finns redan en koldioxid­budget i regionen att förhålla sig till, precis som en ekonomisk budget, men den förstnämnda uppfattas inte som styrande. 

Genom att utlysa klimatnödläge får koldioxidbudgeten ett mandat att styra regionens arbete, vilket den redan borde ha. Med ett klimatnödläge utlyst visar Västra Götalandsregionen hur viktiga de här frågorna är och sätter en riktning för hur politiken ska prioriteras framöver.  

Vänsterpartiet anser det viktigt att regionen är en bra förebild för att kunna inspirera och motivera regionens invånare och anställda att göra sin del av omställningen. Nu är det allvar. Klimatfrågorna måste styra den politiska dagordningen, lika mycket som ekonomin gör. Det går inte att skjuta nödvändiga klimatåtgärder på framtiden eller att justera lite här och där.  Det krävs rejäla omställningar.  

Enligt IPCC, FN:s klimatpanel, har vi mindre än tio år på oss att hålla nere den globala uppvärmningen. Det står i Parisavtalet att vi ska agera, ett avtal Sverige har skrivit under. Agerandet innebär att vi måste vi ställa om till ett fossilfritt samhälle. 

EU har redan utlyst klimatnödläge, liksom flera stora städer och många länder. Vilka klimatåtgärder ska vår region prioritera? Hur ska vi fördela förändringarna och omställningen jämställt och jämlikt? 

Allt ifrån att våra anställda gör vad de kan på sina arbetsplatser, hur kollektivtrafiken utformas, till att våra politiska beslut på rutin alltid har med sig perspektivet att se till koldioxidbudgeten.  

Vi klarade ju av att ställa om hela världen när pandemin slog till i mars 2020. Nu måste vi göra en annan omställning, den stora. Att rädda klimatet är en långsiktig förändring, och det måste prägla alla beslut som fattas i regionen de kommande åren.